GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
25.08.2012 Olağan Üstü Genel Kurul Tutanağı

S.S.ORJAN TURİZM KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin 2012 yılı olağan üstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 25/08/2012 tarihinde saat 08:00’ da Orjan sitesi 414 Sosyal Tesisi Burhaniye BALIKESİR adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Hakan ALTIKAT ve Mehmet Uğur OLCAY’ ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 08:00’de başlatılmasına yönetim kurulunca karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara toplantı yeri ve gündemi gösteren çağrı mektuplarının 25/07/2012 tarihinde 475 ortağa Burhaniye PTT şubesinden Taahhütlü olarak gönderildiği, 1290 ortağa da (binikiyüzdoksan) 23/07/2012 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
b) Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı; (1765) (Binyediyüzaltmışbeş) ortaktan; (434) (dörtyüzotuzdört) ortağın asaleten (89) (seksendokuz) ortağın temsilen katılımı ile toplam (523) (beşyüzyirmiüç) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisine Genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Tevfik BALTACI ve Fikri ERARSLAN imzalı önerge ile Divan Başkanlığına Hasan TUNCELİ, Divan kâtip üyeliğine İsmail AYDOĞDU ve Mesut ATAK, oy sayım üyeliklerine Şaban ÖZİNAN, Yahya SAYAR ve Doğan MEMİŞ 19 ret oyuna karşılık diğer katılanların kabul oylarıyla oy çokluğuyla seçildiler.

2- Divan heyetine gündem ilavesi olarak teklif edilen mobese kamera yaptırılması işlemi kanun ve ana sözleşmede belirtilen ilave gündem maddeleri kapsamında kalmaması nedeniyle gündeme alınmadı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Divan heyetine Tutanakları imzalamak üzere Divan heyetine yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılacak oylamalarda oy sayımının divan heyetince oy sayım üyelerince yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

3- 24.03.2013 tarihinde sözleşmesi bitecek olan Gazino-Disko ve Restaurant tesisinin geleceğinin görüşülmesine geçildi, Üyelerden Mahmure SARAÇ söz alarak bugünkü yapılan toplantının yerinin böyle bir toplantı yapılmasına uygun olmadığını, alınacak kararların sağlıklı olmadığına ve bu toplantının bir tertip olduğunu ve sözlerinin tutanağa geçirilmesini söyledi. Konuşmacının gündem maddeleri dışına çıktığı için divan başkanı tarafından kendisi uyarıldı ve konuşmasını bitirmesi ikazında bulunuldu. Üyelerden Nurten UZGÖREN söz alarak Diskonun tamamen kapatılması gerektiğini söyledi, Üyelerden Kaya KETEN söz alarak daha profesyonelce bir ihale yapılması gerektiğine inandığını belirtti, Sudi YENİGÜN söz alarak genelde 5 yıllık ihale süresinin çok uzun olduğunu daha kısa sürelerde kiraya verilmesi gerektiğini söyledi, Üyelerden Halil YILMAZ söz alarak sözleşmenin bittiğini ve kiraya verilirken demirbaş olarak işletmeciye verilen malzemeler teslim alınması gerektiğini bu nedenle yönetimin bu işleri sağlıklı bir şekilde yapması gerektiğini yoksa yönetimin bu işlerin altında kalacağını bu nedenle kimsenin mağdur edilmeden ve yaşanan olaylardan ders alınarak kiralama yetkisinin yönetime verilmesini söyledi, Üyelerden Burhanettin GÜREL söz alarak kendisinden önce söz alan herkesin diskoteğin kapatılmasını istediklerini ve bu sitede gençlerinde yaşadığını onlarla ilgili olarak ta onların can sağlığının daha önemli olduğunu gençlerin komşu belde ve ilçelere gitmelerinin daha tehlikeli olduğunu, bu nedenle site içindeki işletmelerle ilgili olarak yönetime yetki verilmesi gerektiğini söyledi. Yönetim kurulu başkanı yapılan konuşmalarla ilgili olarak bu toplantıyı yaptığına pişman olduğunu herkesin yersiz eleştirilerde bulunduğunu, asıl amacının sözleşme bittikten sonra bu yerin kooperatifçe işletilmesi için gerekli harcama yetkisinin kooperatif yönetim kuruluna verilmesini istedi. Burhanettin GÜREL’ in konuşmasında ağır sözlerden dolayı Fatin EMİROĞLU yazılı dilekçe verdi. Aykut AKGÜÇ söz aldı, ortak iradenin oluşmasını istedi. Diskonun süresi uzatılsa bile site dışından girişinin yapılmasını istedi. Güvenlik zafiyeti konusunda Atatürk bulvarını kullanmamasını istedi. Sitemizin güzel bir restorana ihtiyacı olduğunu görüyorum. Fatin EMİROĞLU söz aldı. T.C.’ nin ilk altı ayda toplantı yapmasını zorunlu tutmasından dolayı toplantılara katılamıyordum bu devletin ayıbıdır dedi. Girişin karşısında bulunan kooperatife ait yere diskonun kaydırılmasını teklif etti. Mevcut yerinde restoran olmasını teklif etti. 24/03/2013 tarihinde sözleşme süresi dolan Disko-Gazino ve Restaurant tesisinin tüm işlemlerini yapmaya yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi. 2 teklif ve 1 adet görüş dilekçe olarak divan başkanlığına verildi, 1. teklif Aysel YILMAZ ve 5 üye tarafından imzalı Disko- Gazino ve müştemilatına ait olan sözleşmenin 24/03/2013 tarihinde sonlandırılmasına, sözleşmenin hiçbir suretle uzatılmamasına ve Disko- Gazino ve muştemilatında gerekli proje ve gerekirse imar planı tadilatının yapılarak kooperatif tarafından kullanılması ve işletilmesi için uygun hale getirilmesi için bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi oylandı, 3 ret oya karşılık 490 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2.teklif Nurten UZGÖREN ve 5 üye tarafından imzalı 2. teklif Site içinde bulunan diskonun site dışına çıkarılması teklifi oylandı, 10 kabul oyuna karşılık 450 ret oyu ile oy çokluğuyla red edildi. 1. Teklif oy çokluğuyla kabul edilerek yönetim kuruluna yetki verildi.

4- Gündemin 4.maddesi ve başka bir genel kurulda görüşülmek üzere, görüşülmeden geçildi. Gündemin görüşülmemesi için yapılan oylamada oy birliğiyle gündemin görüşülmemesine karar verildi.

5- Kooperatifin içersinde bulunan baz istasyonları konusunda Yönetim kurulu başkanı söz aldı, baz istasyonlarının sözleşme bitiminde yenilenmemesini teklif etti, Necdet EREN söz aldı, Baz istasyonları için insan sağlığına zararlı olduğunu ispatlarım, Yönetim bize danışmadan, Vodafone ile nasıl sözleşme yaptığını sordu. Hüseyin İPEK söz aldı, Baz istasyonunun bulunduğu su deposunda radyasyon emilimli su kullanıyoruz, sağlığımız tehlikede, baz istasyonlarının kaldırılmasını istiyorum, dedi. Kooperatifimiz içersinde bulunan baz istasyonlarının sözleşme süresi bitimi sonunda kaldırılmasına, sözleşmelerinin uzatılmamasına oy birliğiyle yönetim kuruluna yetki verildi.

6- İmar planı tadilatı yaptırılabilmesi için gerekirse mevcut tapulardan tevhit ve veya ifraz yaptırılabilmesi için yönetim kurulu başkanı söz aldı, Tevhit ve veya ifraza gerek olmadığını söyledi. Şevki BİBER söz aldı, Tevhit ve ifraz yapılacak 1303 parselin belediye arsa vergisi verilme açısından tevhit ve ifraz yaptırmamaktadırlar, dedi. Gündemin 6.maddesi oy birliğiyle görüşülmedi.

7- Dilek ve temennilerde, Faruk TÜLEMİŞ söz aldı, Yapı kooperatifinin amacına ulaştığını ve bu sebepten dolayı yapı kooperatifinin sonlandırılmasını yerine işletme veya Anonim Şirket olması gerektiğini söyledi. Ş.Alparslan İYİGÜN Divan Başkanlığına yönetim kurulunun Yapmasını istediği işler hakkında dilekçe verdi. Mevcut dilekçesi divan başkanlığınca yönetim kuruluna teslim edildi. Sudi YENİGÜN söz aldı, Site güvenliğinin sağlanması açısından önlem alınması, inşaat konusunda inşaat yasağına uyulmasını, Edremit ilçesine ulaşmakta 3 vasıta değiştirmekteyiz, bu konuda gerekli girişimlerin yapılmasını yönetimden istedi. Necdet EREN söz aldı, Denizimizin kirliliği doğal olduğundan sitede yer seçimimiz yanlış olduğunu söyledi, Feridun KIRTIL söz aldı, güvenlik kameraları için yönetim önemli olan önceliklere göre işlem yapmasını istedi. Dursun AKDOĞAN söz aldı, kooperatifin site işletmesine dönüşmesini istedi. Ahmet ÇIRAK söz aldı, Kat mülkiyeti kanununu ivedilikle uygulanması gerekli dedi. İşletme kooperatifinin kurulması gerektiğini söyledi.
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz bulunmadığından divan başkanı toplantıyı saat 16:00’ da kapattı.
Bu genel kurul tutanağı okunarak, imza edildi. 25/08/2012 Burhaniye

                                                                                    DİVAN BAŞKANI         YAZMAN          YAZMAN

                                                                                     Hasan TUNCELİ        Mesut ATAK     İsmail AYDOĞDU


                                                                                                        BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
                                                                                                 Hakan ALTIKAT   Mehmet Uğur OLCAY

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR