GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
Denetçi Raporu Hakkında

Hareketli Gif

SİZLERDEN GELENLERİN KONUK YAZARI
SUDİ YENİGÜN
17.10.2020

Sudi Yenigün

Sayın Kaya Keten;

Ekte sunduğumuz; 16.10.2020 tarihli denetçi raporu hakkındaki yazımızın web sitemizin "Sizlerden Gelenler" bölümünde yayımlanarak tespitlerimizin diğer Orjan'lılar ile paylaşılıp dikkatlerinin çekilmesini saygılarımızla rica ederiz.

Sudi Yenigün - Erkan Şen

16.10.2020 TARİHLİ DENETÇİ RAPORU HAKKINDA 17.Ekim.2020

1.- Bu raporun 30.9.2020 tarihine ait olduğunu tahmin ettiğimiz rakamlardan alınarak incelendiği anlaşılmıştır. Denetçilerin kooperatifin defter ve belgelerini DÖRT GÜNDE inceleyerek rapor hazırlamalarından dolayı tebrik ederiz.

2.- Kasa ve bankada 366.498.-TL.olduğu belirtilmiştir.
a- Kasadaki paranın denetçiler tarafından sayılıp sayılmadığı belirtilmeli ve ayrıca yazılması,
b- Bankadaki paranın hangi belgeye dayanarak tespit edildiği belirtilerek ayrıca yazılmalıydı.
Denetim için bu husus son derece önemlidir.

3.- Yönetimin 24.9.2020/1269 tarihli kararı ile üç bin TL üzerinde borçlu olan üyelere önce ihtar sonra icra takibine gideceği belirtilmiştir. Denetçi olarak kaç üyenin bu kadar borcu olduğunu ve tespit edip raporuna (denetim ilkelerinde) kısaca yazıp bunları takip etmesi görevidir.

4.- Üyelerin aidat, su, elektrik borçlarının toplam 199.076.- TL olduğu görülmektedir.
a- Borçların hangi tarihten beri geldiği,
b- Yönetimin bu mevzuda ne yaptığı
c- Denetim olarak uyarının yapılıp yapılmadığı belirtilmeliydi,
d- Üçüncü maddemizdeki borçlar da bu rakamdan ayrılarak yazılmalıydı.

5.- Sekiz üyenin emlak vergisinin kooperatifçe ödenmesi dolayısıyla 12.398,-TL borçlu oldukları yazılıdır. Bu borcun kimlere ve hangi tarihten kaynaklandığı ve yönetimin bu mevzuda neler yaptığı belirtilmeliydi. Ben Sudi Yenigün olarak daha evvel yönetime bunu sorduğumda "Adreslerini bulamıyoruz" cevabını almıştım. Adres bulunamaması halinde neler yapılacağı kanunlarda yazılıdır. Şahıs bulunamıyor ama gayrimenkulü ortadadır.

6- Yönetim kurulunun 14.10.2020 tarih ve 1877 sayılı kararı ile site kanalizasyon projesinin yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir,
a- Bu proje, altyapının mütemmim bir cüzüdür. "Sabit Kıymetler" olarak bilançoda yer alacak bu harcamanın genel kuruldan onayı gereklidir,
b- Proje için para harcanmadan teklif alınarak teklifin genel kurula getirilmesini denetimin uyarması şarttır. Onay alınmadan harcama yapılırsa yönetim de denetçiler de mesul olacaktır.

7- Üyelere 42. genel kurul için gönderilen dokümanda yer alan "2020 tahmini bütçesinde:
a- Alt yapı proje için 100.000—TL, Tesis ve bakım giderleri olarak 220.000.- TL. kayıtlıdır. Tesis ancak genel kurul onayı ile yapılacağına göre, diğer yıllara bakılarak bakım giderlerinin (fevkalade bir harcama çıkmaz ise) 100.000.-TL olabileceği kabul edilmesi ile:100.000+120.000.TL =220,000,TL nin "altyapı fonu" ismi altında bankada vadeli bir hesapta biriktirilmesi,
b- Aynı bütçede 110.000.TL amortisman gideri yer almıştır. Bu bütçe "nakit gelirleri ve nakit giderlerini " temsil etmektedir. Amortisman bir nakit gideri değildir. İşletme kuruluşunda vergiden önceki kârdan düşülecek bir gider unsurudur.Bu bütçe 85.-TL aidat ve diğer gelirlere göre oluşturulduğuna göre, 110.000.TL nin "Kıdem tazminatı fonu" olarak bankada vadeli bir hesapta biriktirilmesi daha isabetli olacaktır.

Bu hususların genel kurula sunulacak tahmini bütçede dikkate alınması için yönetimin uyarılması denetimin görevi olmalıdır.

Denetim Kurulu Adayları: Sudi Yenigün (Mali Müşavir)      Erkan Şen ( Mali Müşavir)

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR