GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
41. Genel Kurul Tutanağı 30.06.2019

S.S. ORJAN TURİZM ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin 41. (2018 Yılı) Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30/06/2019 tarihinde Saat 08:00’de ORJAN Disko Çay Bahçesi-BURHANİYE adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Taşkın COŞKUNLAR ve Alper DOĞANER’in gözetiminde toplanıldı. Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede;
Gündemi içeren toplantıya davet mektuplarını, (1004) (Bindört) ortağa 29/05/2019 tarihinde BURHANİYE İlçe P.T.T.’ sinden taahhütlü olarak gönderildiği, (759) (Yediyüzellidokuz) ortağa 29.05.2019 tarihleri arasında elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu tasdik edilerek ortakların imzasına açılan ortaklar listesinde, kayıtlı 1763 (Binyediyüzaltmışüç) ortaktan, (385) (Üçyüzseksenbeş) ortağın Asaleten, (118) (Yüzonsekiz) ortağın Vekaleten katılımı ile Toplam (503) (Beşyüzüç) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve mevcut katılımın yeterli olduğu, anlaşıldığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından açılış ve yoklama yapıldı. Yeterli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı. Divan Başkanlığına 1 adet önerge sunuldu, önerge Haydar İLBAK, Vahit ERGUN, ve Mustafa ADAK tarafından Divan Başkanlığına Hasan TUNÇELİ, katip üyeliklere, Doğan TAÇALAN ve Cemil KARABEK teklif verildi. Oy sayımcılar Levent ERİŞ, Zeki AKSU ve Mücahit Ergün teklif edildiler Yapılan oylamada önergedeki listede bulunan Divan Başkanlığına Hasan TUNÇELİ, katip üyeliklere, Doğan TAÇALAN ve Cemil KARABEK Oy sayımcılığına Levent ERİŞ, Zeki AKSU ve Mücahit Ergün 3 (üç) ret oyuna karşılık 380 (üçyüzseksen) kabul oyu alarak oy çokluğu ile seçildiler.
Divan Başkanı Hasan TUNÇELİ katip üyelikler Doğan TAÇALAN ve Cemil KARABEK beraberinde günden konularına geçildi.

2- Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve Şehitlerimiz adına Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Divan Heyetinin toplantı tutanağını imzalamaya yetkilendirilmesi oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu 2018 Yılı Faaliyet Raporu 2. Başkan Fikri ERASLAN tarafından Genel Kurula okundu. Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu üyesi Hakan ÜNLER tarafından Genel Kurula okundu.

4- 2018 yılına ait Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı Hesapları/Cetvelleri Mali Müşavir Mustafa ERSAN tarafından okundu. Söz alan Ayla DOĞDU; 25.06.2019 tarihinde gündüz vakti evine hırsız girdiğini belirterek güvenlik tedbirlerinin artırılması hususunda görüş belirtti.
Söz alan Onur DUYMUŞ; Hırsızlıklarla ilgili önlem ile başıboş köpeklere müdahale edilmesini istedi.
Söz alan Sadık KORKUT; Kooperatif altyapısının bakımı ile ilgili öncelikli bir çalışmanın yapılması gerektiğini belirtti.
Söz alan Sudi YENİGÜN; Geçen yılki tahmini bütçe kaleminde planlanan miktarların 4-5 katına tekabül eden bir harcama olduğunu raporlarında söylediler, güvenlik ve altyapıya değinilmediği belirtti
Cevap vermek üzere söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI; Altyapı çalışması için önce proje çizilmesi gerektiğini belirterek bunun bir maliyeti olduğunu aynı zamanda güvenlik için piyasa araştırması yaptığını belirterek sadece güvenlik için aidatlara aylık en az 30,00-TL ilave bir ücret geleceğini belirtti.
Söz alan Musa ÇAPIK; Kooperatifin öncelikli sorununun altyapı ve güvenlik olduğunu (kamera ve bariyer sistemi) belirtti.
Söz alan Ali Rıza APOHAN; Kooperatifin öncelikli sorununun altyapı ve güvenlik olduğunu bu konularla alakalı çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek gerekirse de ilave güvenlik için aylık aidatlara zam yapılması gerektiğini söyledi.
Söz alan Sinan ERDÖNMEZ; Yapılan çalışmaların daha titizlikle etkin kullanılması ve mail ortamında üyelere gönderilmesini istedi.
Söz alan; Vecihi KOÇER; Kooperatifin öncelikli sorununun güvenlik olduğunu belirterek bu konuda bir komisyon kurularak belediyeye ait olan kısmın 49 yıllığına kiralanması gerektiğini belirtti. Denetim kurulunca hazırlanan denetim raporunun da üyelere gönderilmesini istedi.
Söz alan; Salih ARSLAN siteye ve kumsala kontrolsüz giriş olduğunu belirterek bunun kontrol altına alınmasını ve sahile bilekliği olmayanların girmesinin önlemesini talep etti.
Söz alan Aydın EYİCE; Kooperatif önceliğinin güvenlik ve altyapı olduğunu bisiklet yolunun ihtiyaca hasıl olmadığını belirttiler,
Söz alan Nazım ÇOBAN; Aidatlardaki gecikme faiz oranı ve uygulamasının yeniden görüşülmesi ve ödenmeyen ikinci aydan itibaren e-posta, mesaj yada posta ile bilgilendirme yapılmasını talep etti.
Bilanço ve Hesaplar Genel Kurulda müzakereye açıldı. Genel kurulda oylama yapıldı, 55 (ellibeş) ret oyuna karşılık 244 (ikiyüzkırkdört) kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Okunan Yönetim Kurulu 2018 Yılı Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde; Yönetim Kurulu, Genel Kurulda hazır bulunanlarca 82 (sekseniki) ret oyuna karşılık 234 (ikiyüzotuzdört) kabul oyuyla Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul ve ibra edildi.
Denetim Kurulu Raporu yapılan oylama neticesi, 80(seksen) ret oyuna karşılık 229 (ikiyüzyirmidokuz) kabul oyuyla Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul ve ibra edildi.
Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Kooperatif de bugüne kadar evlerini yaptırmayan (arsa, subasman, kaba inşaat ve yazlığa gelmemiş olan) ortakların arsalarının ot ve çöplerinin çevre kirliliği yarattığından komşuların mağduriyeti söz konusu olup bu gibi durumda olan arsa ve bahçelerin 15.06.2019 tarihine kadar temizlenmemesi halinde bu gibi arsa ve bahçeler Yönetim kurulunca temizlettirilmesi ve yapılan temizlik bedelinin sahibinden her sefer için 100,00-TL olmak üzere tahsil edilerek kooperatif hesabına yatırılmasının görüşülmesine geçildi; yapılan oylamada 100,00-TL olması oybirliği ile kabul edildi.

7- Çoğunluk üyelerin istek ve talepleri doğrultusunda site çevresini dolaşacak şekilde (yürüyüş yoluna paralel) teknik esaslara uygun bisiklet yolunun yapılmasına geçildi yapılan oylama neticesinde 144 (yüzkırkdört) kabul oyuna karşılık 155 (yüzellibeş) ret oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmedi.

8- Kooperatifin ihtiyacına binaen imar planı esaslarına uygun Atatürk Bulvarı üzerinde 60-61 ada arasında bulunan sahaya (halen mevcut market sahasına) kooperatife yakışır bir market yapılması kararının görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Ortakların gelecek genel kurula kadar ödeyecekleri aylık aidat miktarının belirlenmesi ve aidatını geciktiren üyelere uygulanacak olan gecikme faizinin belirlenmesine geçildi; yapılan görüşmeler de söz alan Aydın Eyice aylık olarak 85,00-TL olarak olmasını teklif etti, Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından aylık 90,00-TL olması teklif edildi, Yönetim kurulunun teklifi olan 90,00-TL oylandı 94 (doksandört) kabul, 85,00-TL olması oylandı, 249 (ikiyüzkırkdokuz) kabul, teklif edilen 80,00-TL oylandı 128 (yüzyirmisekiz) kabul, teklif edilen 60,00-TL oylandı 22 (yirmiiki) kabul, genel kurulda yapılan oylama neticesinde 249 (ikiyüzkırkdokuz) kabul oyu ile aylık net 85,00-TL olarak ve temmuz 2019 ayından itibaren bir dahaki genel kurula kadar oy çokluğu ile kabul edildi.
Aidatını geciktiren üyelere uygulanacak olan aylık gecikme cezası aylık %5 (beş) olarak uygulanması genel kurulda oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

10- Sitede bulunan cadde kenarı kaldırım ve tretuvarlar üzerinde ve evlere çok yakın durumda olan çam, opelaktüs v.s ağaçlarının kaldırılması maddesine geçildi; söz konusu madde genel kurulda oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık asgari ücrete dayalı olarak geçen yıl alınan karardaki oranlar dâhilinde ödenmesine devam edilmesi hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesi, geçen yıl alınan karardaki oranlar göz önünde bulundurularak Kooperatif Başkanına asgari ücretin neti %100’ u, 2. Başkanına asgari ücretin netinin %90’ ı, Yönetim Kurulu diğer üyelerine asgari ücretin netinin %80’i, Denetim Kurulu üyelerine asgari ücretin netinin %70’ i oranlarında maaş/huzur hakkı ücreti verilmesi, Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oylanarak; 33 (otuzüç) ret oyuna karşılık 249 (ikiyüzkırkdokuz) kabul oyu alarak oy çokluğuyla kabul edildi.

12- 2019 yılı tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından okundu (gelir ve gideri 2.395.084,86-TL İkimilyonÜçyüzdoksanbeşTürkLirasıSeksendörtTürkLirasıSeksenAltıKuruş). Okunan tahmini bütçe Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesi, 2019 yılı tahmini bütçesinin üye aidatlarına göre belirlenmesi, Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından 33 (otuzüç) ret oyuna karşılık 240 (ikiyüzkırk) kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.
2018-2019 dönemi için tahmini bütçenin yeniden düzenlenmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından 30 (otuz) ret oyuna karşılık 248 (ikiyüzkırksekiz) kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Dilek ve Temenniler bölümünde, söz alan Hasan ATALA Kooperatif içerisinde ve çevresinde başıboş köpekler hususunda Belediyeyle görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması hususunda görüş belirtti.
Söz alan Halide GÖGEN; Kooperatif de bulunan güvenlik tedbirleriyle alakalı yönetim kurulunun çeşitli yöntemler belirleyerek yapacağı teknik çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak sonuçların genel kurula sunularak ortak çözümler bulunulmasını belirttiler.
Söz alan Yusuf KARAKÜTÜK; Denizde bulunan teknelerle alakalı koruyucu önlemlerin alınması hususunda görüş belirtti.

14- Gündemde konuşulacak başka madde olmadığından Divan Başkanı tarafından genel kurula/toplantıya Saat: 15:30 da son verildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızca düzenlenerek genel kurul üyelerine okunarak imza altına alınmıştır. 30.06.2019 BURHANİYE

Divan Başkanı

Hasan Tunceli

Katip Üye

Doğan Taçalan

Katip Üye

Cemil Karabek

Oy Sayıcı

Zeki Aksu

Oy Sayıcı

Levent Eriş

Oy Sayıcı

Mücahit Ergün

Bakanlık Temsilcisi

Alper Doğaner

Bakanlık Temsilcisi

Taşkın Coşkunlar

(Kaya Keten 01.07.2019)

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR