GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
37. Genel Kurul Tutanağı 28.06.2015

S.S. ORJAN TURİZM VE KONUT KOOPERATİFİ’ nin 2014 yılı olağan genel Kurul toplantısını yapmak üzere 28/06/2015 tarihinde saat 08.00 de ORJAN DİSKO ÇAY BAHÇESİ BURHANİYE adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Haydar ÖZDEMİR ve Hüseyin ALTUNDAŞAR’ın gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede;

a) Genel Kurul Toplantısına ait davet Mektuplarının toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 28/05/2015 tarihinde (1026) (binyirmialtı) ortağa BURHANİYE PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, (740) (yediyüzkırk) ortağa ise 28/05/2015 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulu tarafından 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı
(1766) (Binyediyüzaltmışaltı) ortaktan (331) (üçyüzotuzbir) ortağın asaleten, (148) (yüzkırksekiz) ortağın vekaleten olmak üzere toplam (479) (dörtyüzyetmişdokuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından yapıldı. Divan Başkanlığına Hasan TUNCELİ, Başkan Yardımcısına Altay Uğur GÜL, yazmanlığa Cemil KARABEK, saymanlıklara Zeycan TOPRAK, Filiz Bakıcı ÖZEREN, Kazım ERASLAN, Besime ALKIŞ  5 red oyuyla oy çokluğu ile seçildiler.

2- Atatürk ve Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşımız okundu divana Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalanması için oybirliğiyle yetki verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu okundu, Bilanço, envanter, gelir gider farkı hesapları okundu. Gerekli açıklamalar yapıldı.

4- Bilanço, envanter, gelir – gider farkı hesapları ve kesin hesap cetvelinin oylanmasına geçildi. 478 kabul 1 red oyuyla okunan hesaplar oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Yönetim ve Denetim Kurulları raporları müzakeresinde söz hakkı alan Musa ÇAPIK üyelerin evlerinin çevresine gereksiz işgal ettiklerini söyledi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI bu konuda gerekli uyarıları yaparak üyelerden daha duyarlı davranmaları gerektiğini söyledi. Yönetim ve Denetim kurullarının ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Disko-Yörük Çadırı olarak bilinen alanın imar planının değiştirilerek ticari alan değerlendirilmesi için imar planı değişikliği ile Akua Park olarak yeniden projelendirilmesi ve buna ait projenin yaptırılması hususunda 462 kabul, 17 red oyuyla oyçokluğu ile yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

7- Kooperatifimize ait yüzme havuzu ve kafeterya kısmının işletmeye açılması konusunda Seyfidar TABAK söz hakkı aldı. İşletmenin borçlarıyla ilgili daha hassas davranılmasını söyledi. Söz hakkı alan Ayşe KÜÇÜKAVCI yapılacak havuz ile ilgili kooperatifin ne gibi faydası olacağını söyledi. Yönetim kurulu başkanı Tevfik BALTACI havuz ve kafeterya ile ilgili kooperatifin öncelikli olacağını, işletmesinin de kooperatif tarafından yapılacağını, işe alınacak personelle ilgili her türlü araştırmanın yapılmasını, bu konuda titiz davranılacağını söyledi. Söz hakkı alan Ali ÖZYURT havuzla ilgili işletmenin kooperatif tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Söz hakkı alan Şevki BİBER havuzun yanında kafeteryanın açılmasına karşı olduğunu söyledi. Maddenin oylamasına geçildi. Havuzun işletmeye açılması ve işletmesinin kooperatif tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi. Havuz kafeteryasının işletmeye kiralanması kaydıyla işletilmesi 461 kabul 18 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Kooperatif üyelerinin ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmamaları durumunda aylık % 5 gecikme zammı alması 477 kabul, 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Su amortismanları katılım bedeli olarak kooperatif üyelerinden, kiracılardan ve sitemiz içinde bulunup ta kooperatif üyesi olmayan kişilerden (su ve kanalizasyon) gibi alt yapının bakım ve onarımı için katılım bedeli olarak 1 m3 sudan 0.50 TL alınmasına ve bu gibi giderlere katılmayanlara hizmet verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

10- Üye aidatı olarak Ortakların gelecek genel kurula kadar ödeyecekleri (genel giderlere katılım + Ecrimisil + ortak yerlerin elektrik giderleri) için aylık aidat miktarının 50.00 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Kooperatif Başkanına asgari ücret, Kooperatif 2. Başkanına 800 TL, Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine 600 TL verilmesine 466 kabul, 13 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Tahmini bütçe okundu. Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

13- Dilek ve temennilerde söz alan Duran COŞANER yapılan ve yapılacak olan ihalelerde imzalanacak sözleşmelerin kooperatif çıkarlarına göre olması ve kafeterya fiyatlarının denetlenmesi gerektiğini söyledi. Söz hakkı alan Hürmüz DEMİRÇEVİREN dışarıdan gelen insanların kooperatif içinde kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Söz hakkı alan Ayşe KÜÇÜKAVCI Kooperatif kafeteryasının çalışmasından memnun olmadığını söyledi. Söz hakkı alan Firuz ÖZGÜR denizin kirliliği konusunda gerekenin yapılması gerektiğini söyledi.

14- Divan başkanı toplantıyı 14:30 da kapattı. Burhaniye 28.06.2015

                                                                       Divan Başkanı                     Yazman                     Yazman
                                                                     Hasan TUNCELİ                 ltay Uğur Gül            Cemil KARABEK

                                                                         Sayman                  Sayman                   Sayman                 Sayman
                                                                   Zeycan TOPRAK   Filiz Bakıcı ÖZEREN   Kazım ERASLAN       Besime ALKIŞ


Bakanlık Temsilcileri

Haydar ÖZDEMİR             Hüseyin ALTUNDAŞAR

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR