GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
34. Genel Kurul Tutanağı 24.06.2012

S.S.ORJAN TURİZM KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin 2011 yılı / olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 24/06/2012 tarihinde saat 08:00’ da Belediye park düğün salonu Burhaniye adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Cumhur Aşkın BOYVER ve Mehmet Uğur OLCAY’ ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 08:00’de başlatılmasına yönetim kurulunca karar verildi.
Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara toplantı yeri ve gündemi gösteren çağrı mektuplarının 24/05/2012 tarihinde 1151 ortağa Burhaniye PTT şubesinden Taahhütlü olarak gönderildiği, 614 ortağa da (altıyüzondört) 22/05/2012 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
b) Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı; (1765) (Binyediyüzaltmışbeş) ortaktan; (355) (üçyüzellibeş) ortağın asaleten (133) (yüzotuzüç) ortağın temsilen katılımı ile toplam (488) (dörtyüzseksensekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisine Genel kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Hasan TUNCELİ, Divan Katip Üyeliklerine Doğan TAÇALAN ve İsmail AYDOĞDU, Oy Sayım Elemanı olarak Levent ERİŞ, İsmail AYDOĞDU ve Şaban ÖZİNAN oy birliğiyle seçildi.
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu, Divan Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanmasına oy birliğiyle yetki verildi. Divan Başkanlığı’ na; Tevfik BALTACI ve Fikri ERARSLAN imzalı Genel kurul üyelerinin sıcaktan bunalıp sıkılmaması için konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılmasını teklif eden önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı. İsmet SARICI söz istedi. Hesap tetkik komisyonu kurulmasını önerdi. Zafer TEKİNMERİÇ söz istedi. Elektrik projesi fiyatı konusunda görüşlerini Genel kurula bildirdi. Doğan TAÇALAN söz aldı, Elektriğin devri hakkında görüşlerini söyledi. Alpaslan İYİGÜN söz aldı, Site içersine toplantı salonu yapılması konusunda görüşlerini söyledi, Gelir- Giderler hakkında eksiklikler olduğunu söyledi.
Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu. Müzakereye açıldı, Kooperatif Muhasebecisi 2011 yılı Bilanço, Gelir- Gider farkı hesaplarını okudu ve ayrıntılı açıklaması yapıldı.
Konuşmaların ardından bu maddeyle ilgili sorulara cevap için Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI söz alarak açıklamalarda bulundu.
4- 2011 yılı Bilanço ve kesin hesap cetvelleri oylamasına geçildi. Okunan raporlar 453 kabul oyuna karşı, 35 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
5- Yönetim kurulu 440 kabul oyu, 35 ret oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Denetim kurulu 443 kabul oyu, 8 ret oyu ile, oy çokluğuyla ibra edildi.
6- Yönetim kurulu başkanı Tevfik BALTACI , Sitemizin elektriksiz kalmaması ve OG hattının değişmesi için almak zorunda kaldığı trafolar, ayırıcılar ve parafodurlar için verilen toplam 49.000 TL ödeme ile çıkan eski trafoların satışı konusunda, alınan trafolar ve diğer malzemeler ile eski trafoların satışı için yönetim kuruluna 445 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyu ile oy çokluğuyla yönetim kurulunun yaptığı işlemlerin onaylanmasına karar verildi.
7- Yönetim kurulu başkanı Tevfik BALTACI söz alarak açıklamada bulundu. Sitenin elektrik şebekesinin UEDAŞ’ a devredilmesi konusu görüşmeye açıldı. Zafer TEKİNMERİÇ söz aldı, ihale yapılması kabul edilirse üye aidatları da kabul edilecek dedi. İsmet SARICI söz aldı, elektrik direklerinin ve trafoların yerlerinin istimlak’ı konusunda görüşlerini söyledi, Alpaslan İYİGÜN söz aldı, proje onaylanmadan geçen sene yetki istediler verilmedi, proje uygulandıktan sonra çıkacak kabloların ve malzemelerin tutarlarını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI sorulan soruları cevapladı.
A) İhalenin (kapalı zarf usulü) yapılmasına; 56 ret oyuna karşılık 412 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
B) Elektrik ihalesinin yapılması için Yönetim kuruluna ihale komisyonu olarak yetki verildi, İlaveten Yönetim kuruluna yardımcı olmak için Danışma kuruluna Doğan TAÇALAN, Gültekin ERTEK, İsmail AYDOĞDU ve Zafer TEKİNMERİÇ oy birliği ile seçildiler.
C) 1. Keşif özetine dayalı olarak belirlenecek muhammen bedel üzerinden ihale usul ve esaslarına uygun olarak ihalenin yapılmasına, kesinleşecek ihale bedeli ile tahsil edilen aylık 78 TL miktar arasında doğacak (+-) farkın ortakların hesaplarına işlenmesi, 17 ret oyuna karşılık 407 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi. İhalenin kesinleşip gerçekleşmesi halinde ihale süresince Şantiye Şefi (Elektrik Mühendisi) tutulmasına oy birliği ile karar verildi.
8- Ortakların 1 Haziran 2012 tarihinden bir sonraki Genel kurula kadar aylık net 125 TL (Genel giderlere katılım, Ecrimisil, Elektrik katılım bedeli, Elektrik projesinin inşaat katılım bedeli) üye aidatı ödenmesine ve aylık % 5 gecikme zammı alınmasına, 78 ret oyuna karşılık 398 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
9- Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretlerinin Başkan 700 TL, Başkan Yardımcısı 600 TL, Diğer yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerine 400 TL olarak ödenmesine, 454 kabul oyu ile, 1 ret oyuna karşı oy çokluğu ile karar verildi.
10- Tahmini bütçe görüşüldü, 2012-2013 dönemi için Gelir ve giderlere göre tahmini bütçenin yeniden düzenlenmesine ve fasıllar arası aktarım yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin görev sürelerinin 2 yıl (iki yıl) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu ve Denetim kurulu seçimine saat 15:00’geçildi, saat 16:00’ da divan başkanının oy kullanacak üyemiz kalmadıysa oy sayımına geçileceğini anons etmesi üzerine oy kullanacak başka üyenin olmadığı görüldü, Önce Denetim kurulu üyeleri için kurulan sandık 16:05’ de açıldı,Acılan sandık sonucunda 327 zarf sayımı yapıldı.12 adet zarfın boş çıktığı sayım neticesinde görüldü. Oy tasnif işlemi sonunda Burhanettin GÜREL ve Erol KOCADÖLÜ asil, Meral ÇAYA ve Kemal CERAN yedek üyelerinin bulunduğu listeye 133 oy çıktığı, Denetim kurulu asil üyeliği için aday olan Ayhan YAZICI ve Ayhan KARADUMAN asil, Sudi YEDİGÜN ve Hayri BELLİ yedek olduğu listeye 120 oy çıktığı, Muharrem DOĞAN ve Ahmet AYGÖR asil, Nemci KONALİ ve Cengiz AKYOL yedek olduğu listeye 62 oy çıktığı görüldü. Sonuç olarak 133 oyla Burhanettin GÜREL ve Erol KOCADÖLÜ Denetim Kurulu asil üyeliğine, Meral ÇAYA ve Kemal CERAN denetim kurulu yedek üyeliklerine oy çokluğu ile seçilmişlerdir. Saat 16:20’ de Yönetim Kurulu seçimi için kurulan sandık açıldı, Yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine Başka liste olmadığı için tek listeyle giren Tevfik BALTACI, Fikri ERARSLAN, Sait ÖZTÜRK, Sadık KORKUT ve Besime ALKIŞ asil, Doğan TAÇALAN, Arif ÇAKICI, Rafet KARAKUŞ, Mesut ATAK ve Talip TAÇALAN yedek olmak üzere toplam da 292 oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
12- Güray TEKİN’ in vermiş olduğu Yönetimle Üyeler arasındaki İletişim sorunları ve çözüm önerileri, Orjan da basın ve medyanın durumu, Basın ve medya sorumlusu kim olmalıdır konusu, Güvenlik zafiyeti, alınması gereken tedbirler ve Orjan tatil sitesinde hayvan besleme noktalarının açılması, Orjan da hayvan haklarının durumu, Orjan da hayvan haklarına bağlı olarak kedi ve köpekler nasıl beslenmelidir başlıklı konular hakkında görüş ve düşüncelerini belirtir yazısı okundu, okunan bu öneriler yönetim kuruluna yazılı olarak verilmiştir. Başka söz alan olmadı, Gündem de görüşülecek başka madde kalmadığından görüşülen maddelere itiraz olmadığından Divan Başkanı toplantıyı 17:00’ da kapattı.
Bu genel kurul toplantı tutanağı mahallinde tanzim edilip, okunarak imza edildi. 24/06/2012 Burhaniye

                                                                           DİVAN BAŞKANI                YAZMAN                            YAZMAN
                                                                           Hasan TUNCELİ                  İsmail AYDOGDU                Doğan TAÇALAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mehmet Uğur OLCAY      Cumhur Aşkın BOYVER

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR