GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
33. Genel Kurul Tutanağı 17.07.2011

S.S.ORJAN TURİZM KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin 2010 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 17.07.2011 tarihinde saat 08:00’ da Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu Burhaniye adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Sabri DUYAR - Turhan KANDEMİR’ in gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 08:00’de başlatılmasına yönetim kurulunca karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara toplantı yeri ve gündemi gösteren çağrı mektuplarının 26.05.2011 tarihinde 1.163 ortağa Burhaniye PTT şubesinden Taahhütlü olarak gönderildiği, 600 ortağa da 25.05.2011 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
b) Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı; (1803) (Binsekizyüzüç) ortaktan; (430) (dörtyüzotuz) ortağın asaleten,(89) (seksendokuz) ortağın temsilen katılımı ile toplam (519) (beşyüzondokuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisine Genel kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı Tevfik BALTACI tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Divan Başkanlığına Doğan TAÇALAN, Yazmanlıklara Mesut ATAK, İsmail AYDOĞDU oy birliği ile seçildiler, Oy sayım memurluklarına Ersin ÖZTÜRK, İsmail AYDOĞDU, Levent ERİŞ seçildiler.

MADDE 2) Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu, Divan tutanaklarının imzalanması hususunda divan heyetine oy birliği ile yetki verildi.

MADDE 3) 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu, Bilanço, Gelir - Gider fark hesapları okundu.

MADDE 4) Okunan raporlar ve hesaplar görüşmeye açıldı. Ortaklardan Hasan KÜLÜNK söz alarak Genel konular hakkında görüşlerini belirtti. Site içersindeki işyerlerinde içki satılmamasını istedi. Güvenliğin sıklaştırılmasını istedi.
Aydın EYİCE: İnönü caddesi ile ilgili olarak görüşlerini belirtti. İlaçlama ve çevre çalışmaları ile ilgili eleştirilerde bulundu.
Hikmet İKİZ: Genel bütçe dışı ortaklardan toplanan özel ödeneklerden artan 160.040 TL paranın nerelerde kullanıldığını sordu. Zeytin ağacı dikimi ile alakalı, İnönü caddesi ile ilgili çalışmalar, pikap alımı ile ilgili olarak eleştirilerde bulundu. Eleştirilerle ilgili olarak verdiği konuşma metni tutanaklara ek olarak geçilmesini talep etti. Ek 6 sayfa konuşma metni
Şevki BİBER: Genel konularla ilgili eleştirilerde bulundu.
Kemal CERAN: Bileklikler için ne kadar ödendiğini, yapılan 198.00 TL icra masrafının nereye yapıldığını sordu.
Mehmet BEDİK: Araç giderleri ile ilgili görüşlerini belirtti.
Alparslan İYİGÜN: Yönetim kurulunun hukuki bazı konularda hukuki araştırma yapmadan icraat yaptığından bu çalışmalarının fiyaskoyla sonuçlandığını söyledi. Bunlardan bir tanesinin de İnönü caddesindeki çalışmaların olduğunu anlattı. Kooperatife ait işyerlerinden alınan kira bedelleri hakkında eleştirilerde bulundu.

Yönetim kurulu 2.Başkanı Fikri ERARSLAN söz alarak yapılan tüm eleştirilere ayrı ayrı cevap verdi. Kooperatif Başkanı söz aldı, yapılan işler olduğu gibi yapılamayan işlerinde olduğunu tüm eleştirilere saygı duyduğunu, ancak yapılamayan işlerin bazılarının hukuki sebeplerden bazılarının ise mali sebeplerden dolayı yapılamadığını söyledi. Özel ödeneklerden arta kalan paraların bankada olduğunu söyledi. Kooperatifler kanununun 24. maddesi gereğince “yıllık çalışmaları ile bilânço ve denetçilerin 66. madde hükümlerine uygulanan tanzim ettikleri raporlar Genel Kurul tarihinden 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların tetkikine sunuldu ayrıca 1 yıl süreyle her isteyen ortağa verip bu raporları tetkik edebileceklerdir.” dedi.

Ortaklardan Mahmure SARAÇ divana verdiği yönetim planı ile alakalı olarak görüş belirtmek istediğini söyledi, Divan başkanı gündem ile alakası olmadığı için söz vermemiştir. Başka söz alan olmadı.

Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeleri 75 ret oyuna karşı, 283 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Ortaklardan Hikmet ikiz, Kaya Keten , Şefika İçli, Ferhat Gençdoğan, Nevzat Eryılmaz, Ali Kastamonulu, Paşa Öztürk, Serdettin Gezgin, İsa Unan, Ali Özer, Aydın Eyice, Halil Demirel, Fehmi Gül, Tevfika Işıklı, Zeynal Yılmaz, Sevin Arslan, Bahriye Çalışkan şerh koyduklarını belirttiler.

Denetim kurulu üyeleri 30 ret oyuna karşı, 273 kabul oyu ile, oy çokluğu ile ibra edildi. Ortaklardan Hikmet ikiz, Kaya Keten, Şefika İçli, Ferhat Gençdoğan, Nevzat Eryılmaz, Ali Kastamonulu, Paşa Öztürk, Serdettin Gezgin, İsa Unan, Ali Özer, Aydın Eyice, Halil Demirel, Fehmi Gül, Tevfika Işıklı, Zeynal Yılmaz, Sevin Arslan, Bahriye Çalışkan şerh koyduklarını belirttiler.

MADDE 5) Bilanço ve gelir - gider hesapları yapılan oylama neticesinde 44 ret oyuna karşı, 273 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı. Ortaklardan Hikmet ikiz, Kaya Keten, Şefika İçli, Ferhat Gençdoğan, Nevzat Eryılmaz, Ali Kastamonulu, Paşa Öztürk, Serdettin Gezgin, İsa Unan, Ali Özer, Aydın Eyice, Halil Demirel, Fehmi Gül, Tevfika Işıklı, Zeynal Yılmaz, Sevin Arslan, Bahriye Çalışkan şerh koyduklarını belirttiler.

MADDE 6) Ecrimisil konusu ve ecrimisil için üye başına ödenecek aylık katılım bedeli hususu görüşmeye açıldı, Yapılan görüşmeler neticesinde ortaklardan, Temmuz 2011 tarihinden başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar aylık 2,00 TL ecrimisil katılım bedeli alınması 99 ret oyuna karşı, 265 kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 7) Sitemiz elektrik şebekesinin UEDAŞ’ a devredilmesi konusu görüşe açıldı, Yapılan görüşmeler neticesinde kooperatif elektrik şebekesi ve trafonun UEDAŞ’ a bedelsiz olarak devredilmesi, oy birliğiyle ret edildi.
a) Söz konusu devir işlemlerinin ihale ile gerçekleştirilmesi konusu görüşülmeden geçilmesine,
b) İhale komisyonu – Danışma kurulunun oluşturulması konusu görüşülmeden geçilmesine,
c) Yapılacak olan keşif özetine göre, ödenecek aylık trafo devir bedeli konuları görüşülmeden geçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 8) Trafo yerlerinin tapudan tefriki ile elektrik şebekesinin tamamlanması halinde UEDAŞ’ a devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmeden geçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 9) Kooperatifimizin ihtiyacı olan yeni sosyal tesislerin tespiti ile projelendirme ve yapımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşmeye açıldı, yapılan görüşmeler neticesinde Kooperatifimizin ihtiyacı olan sosyal tesislerin (Rakı Bar- Dondurmacı-Kır Kahvesi) Kafelerin Belediyece yıkılacak olması sebebi ile İmar planında yapılmasına müsaade edilen yerlerine; yapılacak yeni projeler dahilinde kooperatifin Mali ve personel imkanları da kullanılarak yenilerinin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi 70 ret oyuna karşı, 263 Kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi. Ortaklardan Hasan Külünk 9. maddede öne sürülen sav, yasal ve anayasal hakkıma aykırı olduğu için kabul etmiyorum, hukuksal hakkımı arayacağım diye şerh koydu.

MADDE 10) 1 Temmuz 2011 ayından itibaren gelecek genel kurula kadar geçerli olmak üzere ortaklardan 11. gündem maddesinde belirtilen elektrik katılım bedeli de dahil olmak üzere aylık 40,00 TL aidat alınmasına 284 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi, diğer teklifler 45,00 TL olan teklif (200 oy), 41.50 TL teklif (99 oy) aldı, her türlü kooperatif alacaklarının tahsilinde uygulanacak aylık gecikme zammı yapılan oylama neticesinde aylık %5 olarak, oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 11) Elektrik katılım bedeli 10. maddede görüşülerek karar alındığından, görüşülmeden geçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 12) Temmuz 2011 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar Yönetim kurulu başkanına aylık net 700,00 TL, 2. Başkanına aylık net 600,00 TL, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 400,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 13) Gelir ve gideri 865.440,00 TL olan 2011 yılı tahmini bütçesi okundu, görüşmeye açıldı yapılan görüşmeler neticesinde, okunduğu şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açılması hususunda, oy birliğiyle yetki verildi.

MADDE 14) Dilek ve temennilerde söz alan yönetim kurulu başkanı 414 sosyal tesisin kendi üyelerimize ve 1. derece akrabalara Nişan, Düğün ve Sünnet merasimleri için kiraya verilmesini, Baz istasyonlarının kaldırılmasını istedi, Ortaklardan Bülent Şen, Ali Kastamonulu, Kadriye Özcan, Safure Yıldırım, Nevzat Eryılmaz, İsa Unan, Sevin Arslan, Paşa Öztürk, Aydın Eyice, İskender Özcan, Narcivan Özcan, Rayna Selçuk, Emine Erdem, Zeynal Yılmaz, Adnan Yılmaz, Fatma Türker, Tahsin Kandemir, Fehmi Gül, Tevfika Işıklı gündemin 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13. maddelerde şerh koyduklarını söylediler. Ayrıca Şakir Alparslan İyigün divan başkanlığına hitaben bir raporu tutanağa eklenmesini talep etti, Ortaklardan Asiye Kosif, Kaya Keten, D. Ali Sayar, Şefika İçli, Kamil burnaz, 34 adet personel sayısının fazla olduğu kanaatinde olduğunun ve kayıtlara geçilmesini istediler, Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından divan başkanı toplantıyı saat 17:50’ de kapattı. Bu genel kurul toplantı tutanağı mahallinde tanzim edilip, okunarak imza edildi. 17.07.2011 Burhaniye

DİVAN BAŞKANI

          YAZMAN

          YAZMAN

Doğan TAÇALAN

         Mesut ATAK

         İsmail AYDOĞDU

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Sabri DUYAR

 Turhan KANDEMİR

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR