GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
31. Genel Kurul Tutanağı 28.06.2009

S.S. ORJAN TURİZM KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin 2008 yılı  olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 28.06.2009 saat 07.00 de Orjan 414 Çay Bahçesi-BURHANİYE adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sabri DUYAR’ ın gözetiminde toplanıldı. Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a) Genel kurul toplantısına ilişkin davet mektuplarının 1100 ortağa 28.05.2009 tarihinde Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 662 ortağa ise 28.05.2009 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği ve 41 ortağın çift üyeliğe sahip olduğu,
b) Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar cetvelinde kayıtlı 1803 (binsekizyüzüç) ortaktan 552 (beşyüzelliiki) ortağın asaleten, 358 (üçyüzellisekiz) ortağın temsilen katılımı ile toplam 910 (dokuzyüzon) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi Genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1-)  Açılış ve yoklama yapıldı. Divan Başkanlığı’ na Basri YILMAZ, Yazmanlıklara Bülent İÇLİ, İsmail AYDOĞDU ve Nevzat ERYILMAZ oy birliği ile seçildiler. Saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu.
MADDE 2-)
  2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Denetim Kurulu Raporu okundu. Bilanço ve Gelir  Gider fark hesapları okundu.
MADDE 3-)
Okunan raporlar ve hesaplar müzakereye açıldı. Divana verilen önerge ile konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 15 ret  oyuna karşı 855 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklardan AYHAN YAZICI söz alarak Yönetim kurulu Genel Kuruldan geçen paraların tahsil edilemediğini, yıllık ortalama gelir 700 milyar TL civarında olduğunu buna rağmen elektrik paralarını zamanında ödeyemediklerini Kooperatiften Tedaş’ a faiz ödediklerini Bakım-Onarıma 49.000 TL ödendiğini, araç gereç, çevre düzenlemesine 59.000 TL, 16.000 TL su deposuna serpme bedeli ödenmiştir. Bu ödemelerin abartılı olduğunu söyledi.

NESİMİ DENİZ
; Yönetim faaliyetleri hakkında eleştirilerde bulundu. Kendi evinin ne hale getirildiğini ifade etti.
NECAT DURAK
; %5 gecikme faizinin yüksek olduğunu söyledi.
SUDİ YENİGÜN
; Bilançoda aidatlardan toplanan 644.000 TL’ nin gözükmediğini, bilançoların açık ve seçik olmasının gerektiğin, ecri misil 26.000 TL olmuş, buna itiraz edilmiş mi? 414 için 31.000 TL harcama bilançoda gözükmüyor. Masraf olarak gösterilmiştir. Bu doğru değildir. Tesis masrafları 122.071 TL masrafı çoktur. Kiraların alınamadığı, 52.000 TL çevre düzenlemesi harcaması yapıldığı daha önceki yıllarda çevre düzenlemesi yapılmıştı. Aidat dışında elektrik parası isteniyor. Her fasıldan para talep edilmez, Şantiye elektriği yükünden kurtulmak lazım. Konutlarını yaptırmayan ortaklar hakkında yönetimin bir şeyler  yapması gerektiğini ifade etti.

MESUT ATAK
; 400 üye yeni su bağlantılarını bağlatmadılar. Suları niye kesilmedi? Avukata aylık maaş 750 TL verildiğini Defter tasdikleri yapılmadığı için ödenen cezalar neden muhasebeciden kesilmedi? Hazine arazisine neden soyunma kabinleri yapıldığı? Belediye Başkanına geçmiş olsun denmediği seçildiğinde neden kutlanmadığını söyledi.
LATİF KAŞ
; Uzun yıllar geçmesine rağmen neden şantiye elektriği kullanıldığını söyledi. Kiraların alınamadığını ve kiraların yeterli olmadığını söyledi. Bilanço farkı 544.000 TL çok dedi. GSM Şirketler ile yapılan sözleşmelerin mutlaka iptal edilmesini söyledi. Denetimci 24 konuda eleştirmiş Buna rağmen ibra edilsin diyor. Bu doğru değil dedi.
RAİF ALTINEL
; Yeni su hatları hala bağlanmadı dedi.
NURTEN ÜLKÜ
; Deniz kirli Zeytinli Belediyesinin atıklarını bizim önümüzdeki denize boşalttığını buna tedbir alınmasını istedi.
VECİHE GÖKHAN
; Sitedeki köpeklerden şikayet etti.
AYDIN EMRE
; Kapı kontrollerinin yapılmasını istedi. Aidatların ödettirilmesini istedi.

MAHMURE SARAÇ
; Kooperatifin fesih edilerek site yönetimine geçilmesini istedi. Yönetimce alınan kararlar uygulanmamakta, kendilerinin kolayına giden işleri uyguluyorlar. Vekil oylarının düzenlenmesi ve 1’ e indirilmesini istedi.
KEMAL UYSAL
; Kendine ait işyerinin haksız yere kapatıldığını söyledi.
MUHARREM DOĞAN
; Bu sitede daha iyi koşullarda yaşanmasının doğru olacağını ifade etti. 2 adet havuz yapılsın dedi. Sürekli aynı kişilerin Yönetim Kuruluna seçilmesi gerekli dedi.
HARUN SAKALLI
; Yönetimin çalışmalarından dolayı  teşekkür etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet İKİZ söz alarak; yapılan eleştirilere Elektrik ödemelerinin yapıldığını belirtti. Su an ecri misil dışında hiçbir resmi kurum ve kuruluşa borcu olmadığını, ortaklardan alacaklar tahsil edilmekte, yalnızca adresi tespit edilemeyen ortakların borçlarının tahsil edilemediğini söyledi. Vergiyi işletmelerden gelen gelirlerden dolayı verildiğini, faiz oranı genel kurulun taktiri ile oluşturarak yönetim olarak uygulamak zorundayız, dedi. Ecri misil artışları çok fahiş uygulanıyor. 2008 yılında aidat dışında hiçbir ödenti alınmadığını, şantiye elektriği birim fiyatından değil konutların ödediği birim fiyatlar üzerinden yapıldığını yakın zamanda TEDAŞ’ a devir işlemlerine hazırlıklı olunması gerektiğini kooperatifimizin işletme kooperatifi veya A.Ş. durumuna getirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı bu konuda bilgisi olanlar bize yardımcı olsun dedi. Denetim kurulu üyesi Burhanettin GÜREL söz alarak denetim kurulu raporları hakkındaki eleştirilere gerekli cevapları verdi.
MADDE 4-)
OY SAYIMI için divana verilen 2 adet önerge okutuldu.
1)
      Adnan SEVİNÇ
2)
      Cengiz AKYOL
3)
      Mesut YILMAZ
4)
      Tevfik BALTACI
5)
      İsmail AYDOĞDU
6)
      Fikri ERASLAN’ ın yapılan oylama neticesinde; oy sayım görevlisi olarak, oy birliği ile görevlendirildiler.
2008 yılı Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının onaylanması hususunda yapılan oylama neticesinde, hesapların kabulü 308, reddi hususunda 360 oy kullanıldığı, bu konuda karar alınamadığı görüldü. Yönetim Kurulunun ibrasında kabul 406, ret 416 oy kullanıldığı, bu konuda karar alınamadığı görüldü. Denetim Kurulu, 100 ret oyuna karşı, 660 kabul oyuyla, oy çokluğu ile ibra edildiler.

MADDE 5-)
Ortak aidatlarının HAZİRAN 2009 ayında başlamak üzere, bir dahaki genel kurula kadar aylık 30 TL olmasına, tüm ödemelerini zamanında yatırmayanlardan aylık % 5 gecikme zammı alınmasına oy birliğiyle karar verildi.
MADDE 6-)
Kooperatifte kullanılan su katılım bedeli m3’ ünün 0,40 TL olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
MADDE 7-)
414 Çay Bahçesinin ORJAN SOSYAL TESİSLERİ olarak kabul edilmesi ve yönetim kurulunca işletilmesine, ruhsata tabi emtiaların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde 414 Çay Bahçesinin  ORJAN SOSYAL TESİSİ olarak kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim kurulunca işletilmesine, ruhsata tabi emtiaların satılması konusunda Yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

MADDE 8-)
Ecri-misil konusunun görüşülmesi; Ecri-misil için ortak başına ödenecek katılım bedelinin tespiti hususu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde ortak başına bir  defaya mahsus 10 TL Eylül ve 10 TL Ekim aylarında toplam 20 TL Ecri-misil katılım bedeli alınmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 9-)
Kooperatifimizin ihtiyacı olan yeni sosyal tesislerin tespiti ile yapım programının hazırlanması hususunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
MADDE 10-)
Kooperatifimizde halen hiç yapılmamış, arsa, su basmanı ve kaba inşaat seviyelerindeki ortaklarımıza  uygulanacak yaptırımlar hususunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
MADDE 11-)
  Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divan’ a 2 adet önerge verildi. Önergelerin geliş sırasına göre, yapılan oylama neticesinde;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİNE                                   YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİNE
1) TEVFİK BALTACI       (578 OY)                                          1) MESUT ATAK          (578 OY)
2)
 FİKRİ ERARSLAN      (578 OY)                                          2) ABDULLAH KARA   (578 OY)
3)
 BESİME ALKIŞ          (578 OY)                                          3) ARİF ÇAKICI            (578 OY)
4)
 YILMAZ ERGÜNEY   (578 OY)                                           4) RAFET KARAKUŞ    (578 OY)
5)
 SAİT ÖZTÜRK           (578 OY)                                           5) İSMAİL TURAN         (578 OY)

Seçildiler. Diğer liste 221 oy aldı.
MADDE 12-)
TEMMUZ 2009  ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar yönetim kurulu başkanına aylık net 600 TL, yönetim kurulu 2. Başkanına 500 TL, yönetim kurulu diğer üyelerin her biri ile denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 300 TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
MADDE 13-)
2009 yılı tahmini bütçesinin belirlenen aidatlar çerçevesinde hazırlanması ve fasıllar arası aktarma yapılması hususunda yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.
MADDE  14-)
Dilek ve temennilerde söz alan ortaklardan Nesimi DENİZ  ‘’ su parasının yönetim kurulu tarafından kooperatif üyelerinden tahsili hususunda alınmış genel kurul kararının kanuna aykırı oluşu nedeni ile itiraz ediyor ve bu kararın iptali için dava açacağımı bilgilerinize arz ederim.’’ Dedi. Başka söz alan olmadı, gündemde görüşülecek konu kalmadığından divan başkanı toplantıyı saat 18:00’ de kapattı. Bu genel kurul toplantı tutanağı mahallinde tanzim edilip, okunarak imza edildi. 28.06.2009 BURHANİYE
 

DİVAN BAŞKANI                        YAZMAN                      YAZMAN                                 YAZMAN

                                               BASRİ YILMAZ                  İSMAİL AYDOĞDU             BÜLENT İÇLİ                      NEVZAT ERYILMAZ     

 BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABRİ DUYAR

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR