GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
30. Genel Kurul Tutanağı 29.06.2008

S.S.Orjan Turizm ve Konut Yapı Kooperatifi’ nin 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 29.06.2008 tarihinde, 07:00’da Orjan Çay Bahçesi BURHANİYE Adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Serdal YILDIRIM’ ın gözetiminde toplanıldı.
-Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 29/05/2008 tarihinde 1233 ortağa Burhaniye PTT Şubesinden taahhütlü mektupla gönderildiği, 531 ortağa 29/05/2008 tarihinde elden imza karşılığında tebliğ edildiği, Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı (1764) (Binyediyüzaltmışdört) ortaktan (282)  (ikiyüzsekseniki) ortağın asaleten (341) (üçyüzkırkbir) ortağın vekaleten katılımı ile toplam (623)  (altıyüzyirmiüç) Ortağın toplantıda hazır bulunduğu toplantının yapılabilmesi için gerekli çoğunluğun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ 

MADDE-1- Açılış yapıldı. Genel Kurul Başkanlığı’ na Tevfik BALTACI, yazman üyeliklere Zikri ERASLAN ile Bülent İÇLİ önerildiler oy birliğiyle seçildiler.Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Oylamalarda görev yapmak üzere Ünal TELLİBAYRAKTAR, Mesut YILMAZ ve Adnan SEVİNǒ oy toplayıcılığa önerildiler. Oy birliği ile seçildiler. Divana verilen bir önerge ile gündem maddelerinde söz almak isteyen ortaklara beş dakika süre ile konuşma yapmaları hususunda oylama yapıldı, bir  ret oya karşılık, oy çokluğuyla karar verildi.
MADDE-2-
Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet İKİZ tarafından okundu. Denetleme Kurulu faaliyet raporu denetçi Burhanettin GÜREL  tarafından okundu. Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı cetvelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet İKİZ tarafından okundu.  
MADDE-3-
Raporlar ve Hesaplar müzakereye açıldı. Söz alan Serdar MUTLUTÜRK “hatalar yapıldığını, hatanın yapanın yanına kar kaldığı, evlere su bağlantısı paralarının ihale aşamasında ödendiği halde tekrar ödettirildiği söz konusu olmuştur” dedi. Yüksel DARMAN; Geçen yıl içinde telefonuma 2.000 küsur YTL kaçak borç çıkarıldı. Yönetimden insani muamele görmedim dedi. Mahmure SARAÇ; Hatalar yapanın yanına kar kalıyor. Bu hataların bunda sonra devam etmeyeceği garantisi verir misiniz? Bundan böyle karar verirken, eski yapılan hataları göz önünde bulundurunuz.  Sizden yeni ilave paralar talep edilecek, Aidatlar 30 YTL’ ye çıkarılacak, Elektrik panoları için kaçakları önlemek üzere yeni paralar talep edilecek, Bütün bunlara gerek var mı? Lütfen bütün bu hususları dikkate alarak, bu yönetimi yeniden seçmeyin. Denetleme Kurulu çok iddialı gelmişti. Ancak gerekli beklentiler boş çıktı. Şekil açısından eksikler tespit edilmiş ve yaptıkları uyarılarla Yönetim tarafından düzeltilmeye çalışıldığı ifade edildi. Sükutu hayale uğradım. Zekeriya BAYINDIR; Gönderilen davetiye kâğıdını eleştiriyorum. Genel Kurulun saat 7:00’ de başlayacağı yazılmış. Yapılan çevre düzenlemesi el yordamı ile yapıldı. İşi bilen üye kişilerden yararlanılabilirdi. Daha doğru şeyler yapılabilirdi. Ağaç dikiminde koruyucu tedbirler alınamadığından % 25-30’ u heba olmuş. Trotuarların dolguları da doğru yapılmamış, Köpeklerin toplatılması, hayvan barınaklarına gönderilmesi önerim Yönetim tarafından dikkate alınmadı. Yunus GÖÇ; Yeni çimler ekmişler, çiçek göbekleri yapmışlar. Bu defa yönetime vurmayacağım, Deniz kirliliğini ben tamamen önlerim. Yönetimin etkisiz olması sebebiyle İmko’ da ki ev fiyatları Orjan ev fiyatlarını geçti. Kötü çam ağaçlarını 10 YTL fiyatla Orjan almış, Ben aynı çamları 4 YTL’ ye satıyorum. Elimdeki listemde 4 kişinin ismi var, bir kişilik yer boş, bunu da siz doldurun. Ben 2 yıllığına göreve talibim. Personel ödemeleri zamanında yapılamıyor. Yeterli zamlar yapılamıyor. Çalıştırılan insanların tip ve yapılarına, sosyal pozisyonlarına göre ücret veriliyor.(Örneğin Dul kadınlara ayrı ücret gibi) Alparslan İYİGÜN; Yönetim Kurulunun yapmış olduğu işler üzerinde durulmuyor. Söz alan üyeler faaliyet raporu dışında gereksiz hususları dile getiriyorlar. Yakıt masrafları ve araç bakımları için 49.000 YTL ödendiği belirtiliyor. Bu çok yüksek bir rakam görüşündeyim. Yapılan harcamalarla ilgili gerekçelerin daha detaylı olması gerektiği görüşündeyim. Nihat ÇELİKSAP; Bütün toplantılarda keşmekeşlik görüyorum. Bir sonraki yılın faaliyet programınız yok. Orjan üyeleri şunlardan oluşuyor. Sahil boyundaki üyeler, caddelerde oturan üyeler, Balıkesir’ li olup, Yönetimden ricacı olan hatırlı üyeler, Sokaklarda oturan biz zavallı üyeler. Gerekli temizlik ve bakım kontrolleri yapılmıyor. Borçları olan üyelerin adresleri vergi kimlik no ları takip edilerek temin edilebilir. Raif ALTINER; Denetleme Kuruluna detaylı raporları için teşekkür eder, kutlarım web sitesi içinde kutluyorum. Azize SEZER; İskele olayı ihmale gelmez. Ruhsatı olmasına rağmen gerekli mahkemeye ibraz edilmemesi hoş görülecek bir durum değildir. Çalışan personel denetlenmiyor, Devamlı oturanlar ödemelerini muntazaman yaparlarken, diğer ödemeyen üyeler niçin Avukatımız tarafından kanuni takibe alınmıyor. Boşu boşuna ödeme yapılıyor. Bir tane kazandığı dava görmedim. Sulama denetimi yapılmıyor. Nuriye BİLİCİ; Köpekler ve sesleri çok rahatsız ediyor. Yönetim ilgilenmedi. Muzaffer DEMİRTAŞ; Kışın Yönetim Kurulundan bir kişi bile bulunamıyor. Örneğin şu  beyi hiç bir zaman yönetimde görmedim.
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet İKİZ
; Konuşan üyelere cevap vermek için söz aldı. Faaliyet Raporu ile ilgili konuşma lar yapılmadığını öne sürdü. Yapılan işler sizlerin isteği doğrultusunda yapılmıştır. Yine yapılan işler müşavirlerimize sorularak yapılmıştır. Üye sayımızın fazla olması sebebiyle hukukçu ile sözleşme yapılma zorunluluğu vardır. Tüm üyelerimize kurulacak komisyonlarda görev almasını talep ettik. İskele için sadece ruhsat alınmış, başka bir şey yapılmamış, İskelenin kullanım izni yok. Tek başına ruhsatın bir anlamı yok. Yapılan bazı işler zamanla işlevini kaybediyor. Yetersiz kalıyor, yenisinin yapılması icap ediyor. Yapılanlar tamamen günün şartlarına göre yenileniyor. Genel Kurul davetiyesindeki zamanlama yıllardır bu şekildedir. Erken saat belirtmesek Genel Kurulu aynı gün bitirmemiz kesinlikle mümkün olmaz. Tüm alımlarımız teklifle olmaktadır. Elimizdeki makinelerin yaşı büyüktür. Sık sık arıza yapıyorlar. İş makinelerimizin akaryakıt tüketimi oldukça fazladır. Yakıt kullanan 8-10 adet arası makine ve aracımız mevcuttur. İmkânsızlıklar nedeniyle bazı projelerimizi uygulayamıyoruz. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu 345 oyla, oy çokluğu ile ibra edilmiştir. 98 red oyu çıkmıştır. Denetim Kurulu 402 oyla, oy çokluğu ile ibra edilmiştir. 27 red oyu çıkmıştır. 
MADDE-4-
Bilanço ve Kesin hesap cetveli 391 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. 19 red oyu kullanıldı. 
MADDE-5-
01/06/2008 tarihinden itibaren gelecek Genel Kurula kadar aylık 30 YTL aidat ödenmesine 390 oyla, oy çokluğu ile karar verilmiştir. Verilen diğer teklif 25 YTL aidat önerisi 260 oy aldı. Kooperatifimizde her türlü borcunu ödemeyen üyelere gerekli idari ve yasal her türlü önlem alınması için 313 oyla, oy çokluğu ile Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. Aidat, Elektrik ve su borçlarını zamanında ödemeyenler için aylık %5 gecikme zammı uygulanmasına 390 oyla oy çokluğuyla karar verilmiştir.
MADDE-6-
Bir dahaki genel kurul toplantısına kadar suyun m3 fiyatının 40 YKR olarak tahsil edilmesine ve bu paradan yeni bir su kuyusu açılmasına 313 oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bu 40 YKR.luk m3 su fiyatına ortaklardan Mahmure SARAÇ, Şükran DALHAN ve Bahriye TANER tutanağa muhalefet şerhini, yazılmasını talep etmişlerdir. 
MADDE-7-
Çatılardan gelen yağmur sularının kanalizasyon ile ilişiğinin kesilerek ön ve arka bahçelere veya sokağa bağlantı yapılması için üyelerimize 15/09/2008 tarihine kadar süre verilmesine oybirliği ile karar verildi. Kanal ve baca temizleme aracının toplanan aidatlar ve su paralarından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. 
MADDE-8-
Yeni bir su kuyusu açılmasına, bedelinin su parasından karşılanması hususuna 313 oyla oy çokluğuyla karar verilmiştir. Ayaklı su deposunun tamirinin imkanlar dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
MADDE-9
-  Evlerine ana şebekeden kendi imkanları ile suyu bağlatmayan üyelere 30/09/2008 tarihine kadar süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Elektrik kaçağının önlenmesi için sayaçların kofra tabir ettiğimiz yerlere taşınması ve kofra mesken arası tesisatın günün yönetmeliklerine göre yenilenmesi için mevcut aidatlardan yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
MADDE-10-
Gündemin bu maddesinin görüşülmemesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
MADDE-11-
Kaçak su kullandığı tespit edilen üyelerimize ve işyerlerimize 1.000 m3 su amortismanları katılım bedeli kadar para cezası uygulanmasına ve tahsilatın yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
MADDE-12-
Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine ;
1.
      Burhanettin GÜREL
2.
      Erol KOCADÖLÜ
Ve Yedek Üyeliklerine;
1.
      Tevfik BALTACI
2.
      Meral ÇAYA
İki yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
MADDE-13-
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 600 YTL 2.Başkana aylık net 500 YTL, diğer asil üyelerin her birine aylık net 300 YTL ve Denetleme Kurulu Asil Üyelerinin her birine aylık net 300 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
MADDE-14-
Tahmini bütçe okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, kabul edilen aidatlara göre yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi. 
MADDE-15-
Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz edenlerin olup olmadığı soruldu, söz alan Deniz MERİÇ; “Tahmini bütçede bulunan fasıllar arası aktarmaya muhalifim dedi” başkada söz alan olmadı. Alınan kararlara başka itiraz edenin olmadığının anlaşılması üzerine Genel Kurul Başkanı toplantıya saat 17:00 itibari ile son verdi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imza altına alındı. Burhaniye 29/06/2008

GENEL KURUL

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi                        Başkanı                 Yazmanı                        Yazmanı

                                                  Serdal YILDIRIM                                       Tevfik BALTACI              Bülent İÇLİ                   Zikri ERASLAN

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR