GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

2. Olağan Genel Kurul Tutanağı 18.05.1980

TUTANAKTIR 18.05.1980  SAAT: 10.00

S.S. Orjan Orman ve jandarma mensupları sahil arsa turizm yapı kooperatifinin yıllık olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 20.04.1980 tarihinde saat 13.00 da toplanılmış olup gerekli çoğunluk sağlanamadığından söz konusu toplantı yapılamamıştır.
İkinci defa 18.05.1980 Pazar günü saat 10.00 da aynı adres olan Maltepe Şato Yazar toplantı salonunda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ankara adresinde toplanılmış bulunulmaktadır. Kanun, ana sözleşme hükümleri uyarınca gerekli ön işlemlerin eksiksiz olarak hazırlandığı görülmüştür.
Genel kurul toplantısında Ticaret bakanlığı temsilcisi olarak Sayın Eftâl Çardak genel kurulda hazır bulunmuştur.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Genel kurul toplantısını yönetim kurulu başkanı Rüştü Tuncer açmıştır. Yapılan yoklamada 179 üyenin bulunduğu tespit edilmiştir.

1.) Başkanlık divanı seçimi ile başkanlık divanına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi; Açık oylama ile divan başkanlığına İsmail Ayık, katip üyeliklere, Yusuf Tereyağoğlu ve Temel Tunca oy birliği ile seçilmişlerdir. Tasnif üyeliğine Mehmet Erdem ile Abdullah aydın oy birliği ile seçilmişlerdir. Divan başkanı tutanakları imzalamak için genel kuruldan yetki istedi, yetki ittifakla divana verildi.
2.) 1978–1979 yılı faaliyetinin ve hesaplarının yönetim kurulu ve denetçi raporunun okunması; Yönetim kurulu faaliyet raporları ve bilânço yönetim kurulu üyesi Rıza Mısırlıoğlu tarafından okunmuştur. Denetim kurulu raporu denetçilerden İsmail Karabeyoğlu tarafından okundu.
3.) Bilanço ve envanterin okunması; Bilanço ve envanter yönetim kurulu tarafından okundu.
Divan başkanı yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarıyla bilânço üzerine müzakere açtı, söz alanlar aşağıdadır.

KONUŞMAK İSTEYENLER:
1- Vecihi Koçer       2- Bahattin Uzundede       3- Fahri Yılmaz       4- Abdullah Turan Çankaya       5- Murat Bayraktar

Vecihi Koçer söz aldı: Bazı giderlerin niçin belgelendirilmediğini, bankalardaki ticari mevduata faiz tahakkuk edilmediğini, bankaların ticari mevduata faiz vermediğini.
Bahattin Uzundede söz aldı: (Tutanak okunamıyor)
Fahri Yılmaz söz aldı: Tapu hakkında ve beyanname verilmesi hakkında konuştu.
Abdullah Turan Çankaya söz aldı: Alt yapı tesisleri için And Yapı kooperatifine 7.300.000.-TL ödendiği, daha başka işler içinde başka paranın ödenip ödenmeyeceği için konuştu.
Murat Bayraktar söz aldı: Arazi kıymetlendi mi? kıymetlendi ise ne kadar kıymetlenmiştir, kadastro çalışmaları bittimi, And Koll. Şti ne zaman bölecek ve bize nasıl bilgi verilecek, kanalizasyon nereye akacak, turistik kredi alındığı takdirde bu tesis nereye yapılacak.
Başka söz alan olmadığından yapılan eleştirileri ve sorulan soruları yönetim ve denetim kurulları cevaplandırdılar.
4.) Yönetim ve denetim kurulları ibrası; Divan başkanı yönetim ve denetim kurullarının ibralarını ayrı, ayrı genel kurulun oyuna sundu yönetim ve denetim kurulları ayrı, ayrı ittifakla ibra edildiler.
5.) Yönetim Kurulu ve denetçiler ile kooperatifte görevli personel ücretlerinin görüşülerek tespiti ile bu konuda gelecek yıllara dönük olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi: Yönetim ve denetim kurullarının hakkı huzurlarının ayda 4000.-TL net ödenmesi ittifakla kabul edildi. Kooperatif personelinin ücretlerinin tespiti için yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.) Parselasyon, Aplikasyon, harita vs. hususlarının ihale konusunun görüşülmesi; Bu konuda yapılan açıklamaya ve kaydedilen aşamalar: Yönetim kurulu bu konuda açıklamalarda bulundu.
7.) Alt yapı tesislerinin ihale konusunun görüşülmesi karara bağlanarak yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesi; Divan başkanı bu konuda müzakere açtı.
Şevki Biber, Murat Bayraktar, Saadettin Akgün, Erdinç Karadağ söz aldı.
Şevki Biber Konuştu: Alt yapı tesisi için yönetim kuruluna müsaade verilmesi konuşuldu.
Murat Bayraktar: Bu maddenin gündemden çıkarılmasını istedi.
Saadettin Akgün: Tapuların kaç M2 olarak verileceğini söyledi.
Erdinç Karadağ: Alt yapı tesisinin yapılıp ondan sonra kuraların çekileceğini beyan etti.
Divan başkanı bu konunun ileride yapılacak olağanüstü toplantısında görüşülerek bağlanması teklifiyle genel kurulun oyuna sunuldu, gündemin 7. maddesindeki hususların olağan üstü bir kurulda görüşülmek üzere kabul edildi.
8.) Üyelerin ödemesi gereken aylık ve yıllık aidatların görüşülmesi ve tespiti ile karara bağlanması; Ana sözleşmenin 18. maddesinin aynen uygulanması oy birliği ile kabul edilmiştir. 01.01.1980 tarihinden itibaren geçerlidir.
9.) Dilek ve temenniler; Masraf aidatlarının peşin olarak ödenmesi teklif ettiler. Arsa hakkında bilgi verildi. Yönetim kurulunun çalışmasına teşekkür edildi. Olağan üstü genel kurulun çabuk yapılması, vakit kaybetmeden yapılması, tapu masraflarının üyeler tarafından ödenip bir an evvel tapuların alınması konuşuldu, Yönetim kurulunun başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Yönetim kurulu başkanı bazı açıklamalarda bulundu. Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından divan başkanı genel kurul toplantısını kapattı.

DİVAN BAŞKANI         KÂTİP ÜYE                    KÂTİP ÜYE                TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

                                             İsmail Ayık           Temel Tunca                Yusuf Tereyağoğlu                             Eftal Çardak

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR