GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

28. Olağan Genel Kurul Tutanağı 25.06.2006

S.S. Orjan Turizm ve konut yapı kooperatifinin 2005 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 25.06.2006 tarihinde saat 7.00 da Orjan çay bahçesi (Disko) Burhaniye Balıkesir adresinde bakanlık temsilcisi İsmail Sarıoğlan gözetiminde toplanıldı. Genel kurul başlamadan önce yapılan incelemede;
a- Genel kurul toplantısına ilişkin davet mektuplarının 1359ortağa 25.05.2006 tarihinde Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 398 ortağa ise 25.05.2006 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
b- Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetvelinde kayıtlı 1757 ortaktan 321 ortağın asaleten 301 ortağın temsil en katılımı ile toplam 622 ortağın toplantıda hazır bulunduğu toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1: Kooperatife ait Genel Kurul toplantısı saat 13.15 de Yönetim Kurulu açıldı. Divan Başkanı ve heyetinin seçiminden dolayı sayılması için 3 ortak sayım memuru olarak aday gösterilmiş olup sayım memurluğuna Tuncay Pak, Ünal Çoban, Muharrem Doğan aday gösterilerek sayım memurluğuna seçildiler.(460 oy ile oy çokluğu ile)
Madde 2:
Divan Başkanlığı için 2 önerge verilmiş olup Divan Başkanlığına çok oy alan 452 oy ile ve oy okluğu ile aşağıda isimleri yazılı ortaklar seçildiler.Divan Başkanı: Mustafa Kulalar. Kâtip üyeliklere; Nevzat Eryılmaz, Kazım Eraslan. Sayım memurları; Tuncay Pak, Ünal Çoban, Muharrem Doğan.
Madde 3:
Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı akabinde istiklal marşı okundu.
Madde 4:
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu.
Madde 5:
Bilanço ve envanter, gelir gider hesapları ayrı, ayrı okundu.
Madde 6:
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu hesaplar üzerinde müzakere açıldı. Söz alan Tevfik Baltacı; Sayım heyetinin usulsüz olduğunu, ayrıca Denetim Kurulu heyetinin yönetim adına konuştuğunu beyan etti. Burhanettin Güven; Yönetim Kuruluna değişik gözle bakılıyor, acaba Yönetim Kurulu hırsız mı? Ben bunu kabul etmiyorum dedi. Eski yönetimler burada oturuyordu hepimiz bir birimizi yedik. Olmaması gerekiyor dedi. Ayrıca bir birimize saygı göstermemiz gerekiyor dedi.
Ahmet Çırak; Bazı projelerde Genel Kurul yetki vermediği halde Yönetim Kurulu kendi başına hareket etmiştir dedi. Hesaplar hakkında çelişki olduğunu söyledi. Mahmure Saraç; Enflasyon muhasebesinden dolayı bilânçodan çok kimse anlamıyor dedi. TEK e devir ile ilgili bilgi istedi. Bundan önceki Genel Kurulda haksızlığa uğradığını beyan etti. Toplantının anti demokratik olduğunu ifade etti.Necdet Eren; Geçmişte olduğu gibi her Genel Kurulda insanlar ikiye bölünüyor dedi. Ada temsilciliğinin işlem geçmesini teklif etti. Geri kazanım projesinin uygulanmasını söyledi.
Yunus Göç; Yönetim Kurulunun iyi çalışmadığını söyledi. Nesimi Deniz; Suyun paralı satılamayacağını söyledi. Muharrem Doğan; Kendisine yönetilen ithamların haksız olduğunu ifade etti.Başka söz alan olmadı. Eleştirileri cevaplamak üzere Yönetim Kurulu başkanı söz alarak geçmişte olduğu gibi Divan heyeti seçiminden önce sayım memurlarının belirlendiğini ancak 2005 yılındaki Genel Kurulda itirazlardan dolayı sayım memuru oluşmadığından divan aşağıya inerek sayım yapmak suretiyle zorlandığını görevini yapamadığını ifade etti. Diğer eleştirileri geniş bir şekilde cevapladı. Bütün ortaklara teşekkür etti. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamalar neticesi; Yönetim Kurulu 138 red oya karşı 568 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla ibra edildi. Denetim Kurulu 110 red oya karşı 558 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edildiler.
Madde 7:
Bilânço ve kesin hesap cetvellerinin oylanmasında 57 red oya karşı 519 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla hesaplar kabul edildi.
Madde 8:
Aidatlarla ilgili görüşmeler neticesi aidat miktarının 25.-YTL olması oylandı. 15 red oya karşı 602 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla 1 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere aylık aidat alınması kabul edilmiştir. Gecikme zammının %5 olması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
Madde 9:
Su amortismanlarının katılım birim fiyatının görüşülmesinde söz alan Ahmet Işık’ın su parası alınmasının yasalara uygun olmayacağını belirterek alınan karara şerh koyacağını beyan etti. Oylama neticesi 15 red oya karşı 605 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla su paralarının daha önceki yıllar gibi aynı kalması kabul edildi. Oylamadan sonra divana gelen Nesimi Deniz su ile ilgili maddenin ret edilmesini söyledi ve dava açacağını söyledi.
Madde 10:
Ahmet Çırak söz alarak yıkılan ahşap iskele yerine yeni iskele yapılması kararına şerh koyduğunu ifade etti. Söz konusu iskelenin yeniden yapılmaması için yapılan oylamada 50 red oya karşı 580 kabul oyu ile iskelenin yapılmamasına oy okluğu ile karar verilmiştir.
Madde 11:
Site yollarında biriken yağmur sularının tahliyesi için gerekli tesisatın yapılması görüşüldü. Yapılan oylama neticesi eldeki imkânlarla su giderlerinin ve temizliğin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Madde 12:
Sulama arozözü ve kanal (Baca) açma makinesi alımı konusu görüşüldü, oylama neticesi adı geçen cihazların alınması için 500 red oya karşı, 153 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile alınmamasına karar verildi.
Madde 13:
Ortaklara ait inşaat ve tadilat yapacak uygulaması gereken maddeler görüşüldü. Yönetim Kurulu başkanı tarafından divana verilen inşaat ve tadilat yapım kuralları görüşüldü. 5 red oya karşı 610 oy ile ve oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 14:
Site elektrik şebekesinin TEDAŞ a devri görüşüldü. Bu madde de söz alan Nesimi Deniz trafonun devri konusunda görüşlerini açıkladı. Diğer üyelerde değişik fikirlerini açıkladılar. Elektrik şebekesinin TEDAŞ a devir edilmemesi hususu oylandı bu konuda şimdilik bir işlem yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
Madde 15:
Site sosyal tesisler konusu görüşüldü. Bir dahaki Genel Kurulda görüşülmek üzere bu maddenin görüşülmemesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 16:
Yönetim Kurulu na ve Denetim Kurulu na verilecek ücretin bir önceki Genel Kurulda alınan kararın aynen uygulanması için Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere oy birliği ile karar verildi.
Madde 17:
2006 yılı tahmini bütçesi görüşülerek Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 18:
Dilek ve temennilerde söz alan Necdet Eren’in 12 ortağın imzasını taşıyan geri kazanım projesinde görüşünü geniş bir şekilde açıkladı bu yönde Yönetim Kuruluna ileride çalışmaları için öneride bulunduğunu ifade etti. Başka söz alan olmadı. Yukarıda alınan kararlara itiraz eden olmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. İş bu tutanak mahallinde yazılarak taraflarca imzalandı. 25.06.2006 Burhaniye Saat: 20.00

                                                                   DİVAN BAŞKANI                 KÂTİP ÜYE                 KÂTİP ÜYE
                                                                   Mustafa Kulalar                    Nevzat Eryılmaz          Kazım Eraslan

                                                                   OY TOPLAYICI                     OY TOPLAYICI          OY TOPLAYICI
                                                                   Muharrem Doğan                   Tuncay Pak                Ünal Çoban

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail Sarıoğlan

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR