GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

28.12.1997 Olağan Üstü Genel Kurul Tutanağı

S.S. ORJAN Konut Yapı Kooperatifinin 1997 yılı olağanüstü genel kurulu toplantısını yapmak üzere 28.12.1997 tarihinde saat 09.00 Park düğün salonu Burhaniye Balıkesir adresinde Sanayi ve Ticaret bakanlığı temsilcileri Sami Gayberi, Hamza İzmir, Sabri Kurt, Mümin Çınar gözetiminde toplanıldı. Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Genel kurul toplantısı ile ilgili çağrıların; 15–16.11.1997 tarihinde 1631 ortağa Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü mektupla gönderildiği, 16–18–19.11.1997 tarihinde 104 ortağa elden imza karşılığında tebligat yapıldığı. 08.11.1997 tarihli Demokrat gazetesinde ilan edildiği, Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanarak ortakların imzasına sunulan, ortaklar cetvelinde kayıtlı 1735 ortaktan 75 ortağın asaleten 381 ortağın vekaleten olmak üzere toplam 456 ortağın toplantı için bulunduğu ve yeterli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM MADDELERİ 

1- Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı BASRİ YILMAZ tarafından yapıldı. Divan başkanlığına HALİL LEVENT ERKAL, katip üyeliklere ÖNER BÖLÜKBAŞI, RUHİ KOÇ, oy saymanlıklarına İSMAİL DEMİRCAN, ALİ DOĞAN AKINCI teklif edildiler oy birliği ile seçildiler. 
2- Saygı duruşu yapıldı. 
3- Ana sözleşmenin 5. maddesi değiştirilmesi hakkında yönetim kurulu başkanı Basri Yılmaz tarafından bilgi verildi. Bu konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Balıkesir valiliği il sanayi ve ticaret müdürlüğünün 21.Ekim.1997 tarih ve 8246 sayılı izin yazıları gereğince kooperatif ana sözleşmesinin 5. maddesinin değiştirilerek kooperatif süresinin 40 yıl olarak uzatılmasına ve alınan izin yazısı ekindeki tadil metninin kabulüne oy çokluğu ile kabul edildi. 444 kabul, 3 red. 

Eski Şekli:  SÜRE: Madde 5 Kooperatifin süresi 20 yıldır. 
Yeni Şekli:
SÜRE: Madde 5 Kooperatifin süresi 40 yıldır.

4- Divan başkanı alınan kararlara muhalif ortak olmadığını tespit ederek toplantıyı 28.12.1997 tarihinde saat 11.45 de kapattı. 

 DİVAN BAŞKANI                                     KATİP                                     KATİP

HALİL LEVENT ERKAL                           ÖNER BÖLÜKBAŞI                      RUHİ KOÇ 

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SAMİ GAYBERİ           HAMZA İZMİR           SABRİ KURT           MÜMİN ÇINAR

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR