GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

27. Olağan Genel Kurul Tutanağı 26.06.2005

S.S. Orjan Turizm ve konut yapı kooperatifinin 2004 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 26.06.2005 tarihinde saat 7.00 da Orjan çay bahçesi (Disko) Burhaniye Balıkesir adresinde bakanlık temsilcisi Sabri Duyar gözetiminde toplanıldı.  Genel kurul başlamadan önce yapılan incelemede;
a- Genel kurul toplantısına ilişkin davet mektuplarının 1292 ortağa 25.05.2005 tarihinde Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 511 ortağa ise 25.05.2005 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
b- Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetvelinde kayıtlı 1803 ortaktan 342 ortağın asaleten 481 ortağın temsilen katılımı ile toplam 823 ortağın toplantıda hazır bulunduğu toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
MADDE 2- Oy sayıcılara Tuncay pak, Fikret Kocaman, Ünal Tellibayraktar, Ünal Çoban oy birliği ile görevlendirildiler. Verilen önerge ile divan başkanlığına Doğan Tacalan, yazmanlıklara Ruhi Koç, Mehmet Metin oy birliği ile seçildiler.
MADDE 3- Saygı duruşu yapıldı.
MADDE 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu kooperatif başkanı Hikmet İkiz tarafından okundu. Denetim Kurulu raporu Alkan Günay tarafından okundu.
MADDE 5- Bilanço, envanter, gelir gider farkı cetvelleri ayrı, ayrı okundu. Görüşmeye açıldı. Verilen önerge ile bilânçonun detaylı şekilde açıklanması hususu oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Kooperatif başkanı Hikmet İkiz bilânço hakkında Genel Kurula bilgi sundu. Envanter ve gelir gider hesapları okundu açıklamalarda bulundu.
MADDE 6- Altıncı maddenin görüşülmesine geçmeden önce süre sınırlaması hakkında önerge verildi. Konuşma süresinin 5 dakika ile sınırlandırılması oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Oylamadan sonra Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporu bilanço gelir gider cetveli üzerine görüşme açıldı.
Söz alan Cuma Köse İstiklal marşının okunmasını istedi ve okunmasını sağladı. Orjan sakinlerinin iyi komşuluklar içinde yaşamasını istedi. İyi dileklerde bulundu.
Ahmet Çırak söz aldı. Kooperatifin bankadaki hazine bonosu alımı ile gelen cezanın 16.000.-YTL sitemize geldiğini. Sağlık ocağını yap işlet devret usulü ile neden yapılmadığını sordu.
3. Üye Mesut Atak söz aldı. 7 milyar lira olan ilaçlama bedelinin bu dönem neden 15 milyara çıkartıldığını, su bedelinin yüksek olduğunu, araç bakım giderlerinin 32 milyar gibi yüksek harcama olduğunu bildirdi. Şantiye giderlerinin 125 milyarın izahını istedi.
4. Üye Nihat Çeliksan Genel Kurula teşekkürle başladı. Bir yazmanın yetersiz olduğunu konuşmaların yeterince yazılmadığını söyledi. Divan Başkanı cevaben yazmanın 2 kişi olduğunu söyledi. Havuz yapılmasını ve çevre düzenlenmesini, bahçe düzenlenmesini istedi.
5. Üye Mahmure Saraç söz alarak toplanan su parasının çok düşük olduğunu, geçen yıl elektrik parası bir defaya mahsus 25 YTL toplandığını, bu yıl için böyle bir çalışma olmadığını gerektirdiğini söyledi. Giriş kapısının güvenliğinin yetersizliğini giriş çıkışlarda kontrol yapılmadığını, gelir gider hesaplarında ortak aidatları gözükmüyor dedi. Su parasının alınmamasını önerdi.
6. üye Tevfik Baltacı baz istasyonların kanser saçtığını Yönetim Kurulu bunu engellesin, site içinden baz istasyonları kaldırılsın sitemizin gün geçtikçe iyiye gittiğini ama mükemmel değil daha iyi hizmet bekliyoruz dedi. Kooperatiflerde Denetim Kurulu Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyetini denetleme raporunda yönetimin ibrasını ve ibra edilmemesi teklif eder. Genel Kuruldan bir ay önce ortaklara gönderir. Denetim Kurulu Yönetim Kurulu faaliyetlerini ekinde ortaklara gönderilmesini istedi ve teşekkür etti.
7. Üye Hakkı Avakaya söz alarak Yönetim Kurulunun çalışmalarını takdir ediyorum. Ancak ağaçların zamanında sulanmadığını ağaçların kuruduğunu, çiçeklerin ekilmediğini, çim ekilmediğini, kapıda güvenliğin sağlıklı olmadığını yabancı kişilerin kapıda iyi kontrol edilmediği, ilaçlamanın yetersiz olduğunu söyledi.
8. Üye Nurten Özgüren söz alarak sahilin biraz daha bakımlı olmasını istedi. Bu yönetimin çok iyi çalıştığını, çalışma şevklerinin kırılmaması için övgüye ihtiyaçları olduğunu söyledi.
9. Üye Turgut Öztekin söz alarak devamla bu yönetimin çok iyi hizmetler yaptığını söyledi. Site içinde arabaların hız sınırlarını aştığını, kazalara sebebiyet vereceklerini bunların önlenmesini istedi.
10. Üye Yunus Göç emlak fiyatlarının düşük olduğunu site planı olması gerektiğini, sitenin gayrimenkullerinin değerinin artması için havuz yapılması gerektiğini söyledi.
Kooperatif başkanı Hikmet İkiz konuşmacıların eleştirilerine tek, tek cevap verdi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporları 2 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Denetim Kurulu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilanço ve gelir gider cetveli 1 ret oya karşı oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ortaklara gönderilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
MADDE 7- Yönetim Kurulu 1 ret oya karşılık oy çokluğuyla ibra edildi. Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.
MADDE 8-
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE           YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE
HİKMET İKİZ                                                     TUNCAY PAK
ŞEREF KAYA DEMİRBAŞ                                MEHMET METİN
KATİP ERDOĞAN                                            ÜNAL ÇOBAN
MECİT ERASLAN                                             İZZET ÖZKUL
ALİ DOĞRU                                                     NURİ CANSEVEN
Liste halinde 6 ret oya karşılık oy çokluğuyla seçilmişlerdir. Seçilen yönetim kurulunun 2 yıl süre ile görev yapmasına 733 oyla oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ait oylamada 95 oy aldı.
DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE         DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE
RUHİ KOÇ                                                      ALİ HAYDAR ÇELİK
ÜNAL TELLİBAYRAKTAR                                HASAN TUNCELİ
2 Yıl süre ile görev yapmak üzere liste halinde 533 oyla oy çokluğuyla seçildiler. 2. Liste 119 oy almıştır.
MADDE 9- Ortaklardan Haziran 2005 tarihinden itibaren yapılacak olan bir dahaki Genel Kurul toplantısına kadar aylık aidat 25.-YTL olmasına ve ödemelerini zamanında yapmayan ortaklardan aylık % 5 gecikme zammı alınmasına 15 ret oya karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
MADDE 10- Su sayacı taktırmayanları aylık su sarf miktarları ile bir sonraki Genel Kurula kadar uygulanacak M3 su birim fiyatının tespitine geçildi. Sayaç tattırmayanların ödeyecekleri miktar 50 M3/Ton olarak ödenmesine taktırmış olanlarında bir sonraki Genel Kurula kadar suyun M3 fiyatını 30 Yeni Kuruş olmasına 3 ret oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.  Ortaklardan Nesimi Deniz bu günkü Genel Kurulda oylanmış gündem madde 10 a muhalefet ettiğini ve bunun zapta alınmasını ve ayrıca gündem madde 13 te muhalefet ettiğini ve hukuki haklarımı kullanarak dava ikame eyleyeceğini bilgilerine arz ile bu muhalefetimin zapt olunmasını talep ve rica ederim.
1163 sayılı kooperatifler kanunu madde 53/1 ortaklardan Mahmure Saraç 10. maddeye su parası alınması kararını kabul etmiyorum muhalefet şerhi yazılmasını istiyorum.
MUHALEFET ŞERHİ
Devlete ait yeraltı suyuna hiçbir ücret ödemeden üye aidatları ile çıkarılıp, üyelere ücret ile dağıtılması yasal değildir. Ayrıca Genel Kurulda alınan karar konut yapı kooperatifi nisabı ile alınmıştır, gerek bu kararın gerekse gündemin 10. maddesinin tamamına muhalefet ediyorum. Tutanağa geçirilmesini talep ederim. 26.06.2005 İmza Ahmet Çırak
MADDE 11- Beton iskelenin bakımı ve onarımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
MADDE 12- Kooperatife ait 1986 model 10 RP 495 plakalı Renault otomobilin asgari 4000 YTL bedelle satılması ve hizmetin görülmesi için azami 30.000.-YTL bedelle hizmet vasıtası alınması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
MADDE 13- Sokak ve saha aydınlatma giderlerini karşılamak üzere Genel Kuruldan 30 YTL ek ödenti alınmasına ait teklif oy birliği ile kabul edilmemiştir.
MADDE 14- Sitemizin kapı site ve güvenliğinin sağlanması iş yerlerinden ve üyelerimizden 5 YTL aylık katılım bedeli alınması oy çokluğu ile red edilmiştir.
Sitemizin sosyal tesislerinin yapılma usullerinin ön çalışmaları düzenlenmesi kaydıyla fizibilite çalışmaları yapmak üzere 2006 yılında yapılacak Genel Kurulda görüşülmek üzere bu konu 3 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
MADDE 15- Sitemize aktivite kazandırmak üzere gönüllü ve konusunda uzman üyelerimizden aşağıdaki komisyonların oluşturulması için yönetim kuruluna yetki verilmesini öneriyoruz
KOMİSYONLAR:
1. İdari yapılanma komisyonu. 2. Spor komisyonu. 3. Sosyal, kültürel aktivite komisyonu. Kurulması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
MADDE 16- Yönetim kurulu başkanına aylık net 600 YTL, 2. başkana aylık net 500 YTL, yönetim kurulunun diğer üyelerinin her birine aylık net 300 YTL, Denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 250 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
MADDE 17- 2005 yılı tahmini bütçesi okundu. Okunan bütçe okunduğu şekilde oy birliği ile kabul edilmiştir. Bütçede fasıllar arasında aktarma yapmaya bütçede ihtiyaç duyulduğunda yeni fasıllar açmağa, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Kooperatifi üst birlikte temsil etmek üzere asil temsilci olarak HİKMET İKİZ, KAYA DEMİRTAŞ, ALİ DOĞRU, KATİP ERDOĞAN, MECİT ERASLAN. Yedek temsilci olarak ÜNAL TELLİBAYRAKTAR, TUNCAY PAK, ÜNAL ÇOBAN, FİKRETTİN KOCAMAN, RECEP ÇAYELİ oy birliği ile seçildi.
MADDE 18- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan başkanı ortaklara alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında muhalefet şerhleri belirtildiğinden başka itiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından genel kurul başkanınca toplantıya saat 17.00 de son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 26.06.2005 Burhaniye

                                                                     GENEL KURUL BAŞKANI                  YAZMAN                 YAZMAN

                                                                          DOĞAN TACALAN                        RUHİ KOÇ           MEHMET METİN

 BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABRİ DUYAR

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR