GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

26. Olağan Genel Kurul Tutanağı 27.06.2004

S.S. Orjan Turizm ve konut yapı kooperatifinin 2003 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 27.06.2004 tarihinde saat 7.00 de Orjan çay bahçesi (Disko) Burhaniye adresinde bakanlık temsilcileri Mümin Çınar, Mustafa Özcan gözetiminde toplanıldı. Genel kurul başlamadan önce yapılan incelemede;
a- Genel kurul toplantısına ilişkin davet mektuplarının 1423 ortağa 26.05.2004 tarihinde Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 330 ortağa ise 23–26.05.2004 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
b- Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetvelinde kayıtlı 1753 ortaktan 344 ortağın asaleten 386 ortağın temsilen katılımı ile toplam 730 ortağın toplantıda hazır bulunduğu toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Açılış ve yoklama başkan Hikmet İkiz tarafından saat 12.40 da yapıldı.
MADDE 2- Genel kurul başkanlığına Hasan Tunceli, yazmanlıklara Doğan Tacalan, Kazım Eraslan oy birliği ile seçildiler. Oy sayım memuru olarak Tuncay Pak, Fikret Kocaman, Ünal Tellibayraktar oy birliği ile görevlendirildiler.
MADDE 3- Atatürk ve Türk şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
MADDE 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu başkan Hikmet İkiz, Denetim Kurulu raporu Şevki Biber (Denetçi) tarafından okundu.
MADDE 5- Bilanço, envanter, gelir gider cetvelleri ayrı, ayrı okundu. Görüşmeye açıldı. Ortak Nesimi Deniz söz aldı raporlar hakkında bilgi istedi. Trafonun TEDAŞ a devri hakkında bilgi istedi.
MADDE 6- Ortak Tevfik Baltacı ve Alpaslan Yiğit söz alarak Denetim Kurulu raporlarının ortaklara gönderilmesinin ve Denetim Kurulunun daha duyarlı çalışmasını istedi. Ortak Hayrani Sakarya söz aldı. Yönetim Kurulu raporunun daha detaylı olarak yapılmasını masrafların azaltılmasını, davalarla ilgili açıklama istedi. Ortak Hüseyin İpek söz aldı. Su deposunda bulunan baz istasyonun radyasyon yaydığını, yerlerinin değiştirilmesini veya tamamen kaldırılmasını ve kooperatif levhalarının daha sık konulmasını istedi. Ortak Necdet Eren söz aldı. Kooperatif işlerinin yapılmasıyla ilgili komisyon oluşturulmasını ve toplantıların daha sık yapılmasını istedi.
Ortaklardan Mahmure Saraç söz aldı. Site yönetimine geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını, trafo ile bilgi, piknik alanlarının daha aza indirilmesi, gider kalemlerinin suni olarak şişirilmemesi, bütçenin daha reel olarak hazırlanmasını istedi.
Yönetim Kurulu başkanı söz alarak gerekli açıklamaları yaptı. Denetim Kurulu adına Şevki Biber rapor hakkında gerekli bilgiyi verdi.
Yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu raporu 723 kabul oyuna karşı 7 ret oyu ile Denetim Kurulu raporu 720 kabul oyuna karşılık 10 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu 718 kabul oya karşı 7 ret oy ile oy çokluğu ile Denetim Kurulu 718 kabul oyuna karşı 10 ret oy ile oy çokluğu ile ibra edildiler.
MADDE 7- Bilânço ve gelir gider cetvelleri 726 oya karşı 4 ret oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 8- Ortak aidatlarının görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda aylık 35.000.000.-TL teklifi 141 kabul oy, 30.000.000.-TL teklifi 231 oy, 25.000.000.-TL teklifi 315 oy aldığından ve yeterli oyun alınamamasından en çok oy alan 2 teklif oya sunuldu. Aylık 3.000.000.-TL 236 oy, 25.000.000.-TL teklifi 368 oy alması sonucu ortaklık aidatı Haziran 2004 ayından bir dahaki Genel Kurula kadar aylık her ay 25.000.000.-TL olması oy çokluğuyla kabul edildi.Aidatın, katılım bedellerinin, elektrik bedelinin ve emlak vergilerini zamanında ödemeyen ortaklara % 5 gecikme bedeli alınması aynı oranda 368 oyla kabul edildi.
MADDE 9- Kooperatifteki elektrik kaçaklarının önlenmesi ve tedbir alınması için gerekli donanım ile sokak aydınlatmaları için bir defaya mahsus ilk 6 ay içinde 25.000.000.-TL ek ödenek alınmasına. Ve yakalanan kaçak elektrik kullanan ortağa TEDAŞ ın cezalarının aynının uygulanmasına, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 10- Site güvenliği için ve kapı güvenliği için güvenlik elemanlarının alınmasına, plan proje yapılarak bir dahaki Genel Kurula bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 11- Sağlık ocağı arkasındaki yarım yapının çok amaçlı salon olarak tamamlanmasına ve emanet usulü ile yapılmasına, emanet komisyonu olarak yönetim kuruluna yetki verilmesine giderlerinin aidat harici yap işlet devret modeli ile yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 12- Sağlık ocağıyla ilgili yapının Sağlık Bakanlığınca kullandırılmasına ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 13- Yüzme havuzu yapılmamasına 5 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
MADDE 14- Evlere ve iş yerlerine su sayacı bağlanması kullanılan sulardan bedel alınması konusu görüşmeye açıldı. 31.08.2004 tarihine kadar su sayaçlarının ortaklar tarafından bağlatılmasına 01.09.2004 tarihinden itibaren beher M3 için 300.000.- TL, su sayacı bağlatmayan ortaklardan aylık 29 ton üzerinden ücretlendirilerek tahsil edilmesi bu işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 15- Yönetim kurulunun ücretleri görüşülmeye geçildi. Görüşmeler neticesinde Başkana aylık net 600.000.000.-TL, 2. başkana aylık net 500.000.000.-TL üyelere aylık net 300.000.000.-TL (Ayrı, ayrı) Denetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 250.000.000.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 16- 2004 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. Görüşmeler sonunda belirlenen ortak aidatlarına göre yeniden tanzim edilerek uygulanması ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 17- Dilek ve temennilerde Temile Akçay söz aldı, çocuk parkı yapılmasını istedi. Kamil Ünal Akçay yolunun düzeltilerek ulaşıma daha iyi hale getirilmesini, kooperatif girişinin güzelleştirilmesini, sahile WC yapılmasını, telefon kablolarının yeraltına alınmasını istedi.Genel kurul başkanı gündemde görüşülecek başka madde ve itiraz eden ortak olmadığını tespit ederek, toplantıyı 16.45 de kapattı. Bu genel kurul toplantı tutanağı mahallinde tanzim edilerek okunup imza altına alındı. 27.06.2004 Burhaniye-Balıkesir

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

MÜMİN ÇINAR         MUSTAFA ÖZCAN

                                                                           GEN. KURUL BAŞKANI             YAZMAN                   YAZMAN

                                                                                HASAN TUNCELİ             DOĞAN TACALAN      KAZIM ERASLAN

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR