GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

23. Olağan Genel Kurul Tutanağı 24.06.2001

S.S. Orjan Turizm ve konut yapı kooperatifinin 2000 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 24.06.2001 tarihinde saat 7.30 da Orjan çay bahçesi (Disko) Burhaniye Balıkesir valiliğin 22.06.2001 tarih ve 716–4039 sayılı yazıları ile bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilen İsmail SARIOĞLAN-Ahmet TEKİN’İN gözetiminde toplanıldı.  Genel kurul başlamadan önce yapılan incelemede;
a- Genel kurul toplantısına ilişkin davet mektuplarının 1397 ortağa 23.05.2001 tarihinde Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 353 ortağa ise 23.05ç2001 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği, Körfez Demokrat gazetesinin 05.05.2001 tarihli basımında gündemin yayımlandığı.
b- Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetvelinde kayıtlı 1750 ortaktan 824 ortağın asaleten 271 ortağın temsilen katılımı ile toplam 1095 ortağın toplantıda hazır bulunduğu toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce çoğunluğun tespiti esnasında vekaleten imza atan birkaç ortağın hazirun cetvelinde imza atma sırasında kendileri ile birlikte 9 adet vekalete kadar vekalet aldıkları bu vekaletleri kendilerine veren kişiler zaman içinde imza atmak üzere geldiğinde yerine başkaları tarafından hazirun cetvelini imzaladıkları tespit edilmiş olup söz konusu kişiler vekalet vermediklerini ifade ettiler. Bunun üzerine vekâleti kullanan kişiler çağrıldı. Bu vekâletleri bir başka kişiler bize verdiler dediler. Dolayısıyla vekâleti alan kişiler kendi istekleri ile hazirun cetvelini iptal ettiler.
GÜNDEM MADDELERİ
1.) Toplantı saat 15.15 de açıldı, gerekli çoğunluğun olduğu görüldü. 07.30 dan 15.15 e kadar hazirun cetveli imza oldu.
2.) Divan başkanlığı ve üyeleri için 2 adet önerge verilmiş olup 463 oya karşı 555 oy alan aşağıda isimleri yazılı ortaklar oy çokluğu ile divana seçildiler.
Divan Başkanı : Hikmet İkiz Kâtipler : M. Cihat Vanlıoğlu ile Hüseyin Birdimli
3.) Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.
4.)Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı tarafından okundu. Denetçi Ferhat Gençdoğan ın. Hazırlamış olduğu tek imzalı denetim kurulu raporu okundu. Denetçi Burhanettin Gürel tek imzalı raporu okudu.
5.) Bilanço, envanter ve gelir gider farkı hesapları okundu.
6.) Yönetim Kurulu faaliyet raporu denetim kurulu rapor ve bilanço ve gelir gider cetvelleri müzakereye açıldı. Ortaklardan Azize Sezer, Kamil Yatkın, Nejat Önal, Nuri Çamlıbel, Necmi Deniz, Sevim Oyman, Erol Kocadölü, Mesut Büyükbay, Ahmet Çırak, Cemalettin Engin, Cihat Vanlıoğlu söz alarak genel kurul kararı doğrultusunda 4 er dakika konuştular. Azize Sezer konuşmasında Yön. Kurulu Bşk. Cemalettin Engin’i eleştirdi. Nejat Önal söz aldı genel düzen ve temizlik konusunu gündeme getirdi ve vekâlet verme konusundaki hatalara değindi. Kamil Yatkın söz aldı, Burhanettin Gürel’in raporunu eleştirdi. Nuri Çamlıbel söz aldı, Burhanettin Gürel’e açıklamalarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılmasını eleştirdi. Nesimi Deniz yap işlet devret usulü ile yapılan işletmeleri eleştirdi. Sevim Oyman rüzgâr enerjisinden yararlanılmasını önerdi. Erol Kocadölü söz aldı yapılan harcamaların üyelerin menfaatini düşünmeden yapıldığını kooperatifin zarara uğradığını yapılan işlerin genel kurul kararı olmadan yapıldığını iddia etti. Mesut Büyükbay söz aldı. Sahte belge ve oy kullanıldığını iddia etti. Cihat Vanlıoğlu söz aldı. Yapılanlara teşekkür etti ve yapılan hata ve sevapların bütün yönetimi bağladığını söyledi. Yönetim kurulu başkanı söz alarak konuşmalara cevap verdi. Burhanettin Gürel söz aldı. Üyeler konuşmasına müsaade etmediler. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu oylandı. Oylama sonucunda 399 ret oyuna karşın 545 oyla oy çokluğuyla yönetim kurulu ibra edildi. Denetim kurulu birlikte oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
7.) Bilânço ve gelir gider cetveli oylandı 5 ret oyuna karşı oy çokluğuyla hesaplar kabul edildi.
8.) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine 19 ret oya karşı oy çokluğuyla yönetim asil Cemalettin Engin, Hikmet İkiz, Levent Güvener, Tuncay Pak, Katip Erdoğan, yedeklere Cafer Sıtkı Kalkan, Ali Doğru, Mehmet Uzer, Ünal Çoban, Halim Türkay oy çokluğuyla seçildiler.
Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine aşağıda isimleri yazılı ortaklar oy birliği ile denetim kuruluna seçildiler. Denetim kurulu asil Ayhan Yazıcı, Alkan Günay, yedekler Mehmet Erdön, Tamer Çeşmeci oy birliği ile kabul edildiler.
9.) Yönetim Kurulu başkanına aylık net 150.000.000.-TL, yönetim kurulunun diğer üyelerinin her birine 125.000.000.- TL ücret Deneti kurulu üyelerine her birine aylık net 125.000.000.-TL ücret verilmesine oy çokluğu ile (553 oy) karar verildi.
10.) Haziran 2001 tarihinden geçerli olmak üzere bir dahaki genel kurula kadar 10.000.000.-TL aidatın alınmasına 593 evet oyu çokluğuyla aidatlar kabul edildi. Aidatları zamanında ödemeyenlerden 593 oy çokluğuyla %10 gecikme zammı alınmasına karar verildi.
11.) Site içi otoparkların tamamı gezinti bağlantı yolların çim taşı veya kilitli parke taşı yapımı için Haziran 2001 den geçerli olmak üzere bir dahaki genel kurula kadar 5.000.000.-TL aidat alınmasına karar verildi.
12.) İnşaat ve onarım işleri ile çevre düzenleme işlerinin yapılması için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
13.) Mevcut derin kuyuya yedek büyük derin kuyu yaptırılması için yönetime oy birliği ile yetki verildi.
14.) Burhaniye ilçesinde kurulu bulunan üst birliğe üye olunmasına temsilen asil olarak yönetim kurulu asil üyelerine yedek olarak ise yedek üyelerin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
15.) 2001 yılı tahmini bütçesi yeni karara bağlanan aidatlar ve huzur haklarına göre tekrar düzenlenmesi için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
16.) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı yukarıda alınan kararlara itiraz eden olmadığından divan başkanı toplantıyı saat 22.00 de kapattı.
Söz konusu bu tutanak mahal yerinde yazılarak taraflarca imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
 AHMET TEKİN         İSMAİL SARIOĞLAN

DİVAN BAŞKANI         KÂTİP                             KÂTİP

                                                                               HİKMET İKİZ   M.CİHAT VANLIOĞLU       HÜSEYİN BİRDİMLİ

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR