GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

21. Olağan Genel Kurul Tutanağı 27.06.1999

S.S. ORJAN Konut Yapı Kooperatifinin 1998 yılı olağan genel kurulu toplantısını yapmak üzere 27.06.1999 tarihinde saat 09.00 Orjan Çay bahçesi (Disko) Burhaniye Balıkesir adresinde Sanayi ve Ticaret bakanlığı temsilcileri BURHANETTİN AĞABEYOĞLU, MEHMET ÖZGELEN, BAHRİ AYHAN gözetiminde toplanıldı.  Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
 a.) Genel kurul toplantısı ile ilgili gündemi içeren çağrı mektuplarının ortaklara 27.05.1999 tarihinde 1403 ortağa Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü mektupla gönderildiği, 27.05.1999 tarihinde 336 ortağa elden imza karşılığında tebligat yapıldığı.
 b.) Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanarak ortakların imzasına sunulan, ortaklar cetvelinde kayıtlı 1803 ortaktan 247 ortağın asaleten 889 ortağın vekâleten olmak üzere toplam 1136 ortağın toplantı için hazır bulunduğu ve yeterli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1: Genel Kurul toplantısı saat 09.00 da Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altın tarafından açıldı.
MADDE 2: Oy tasnif heyetine İSMAİL DEMİRCAN, SALİM SAĞIR, TÜRKER YILMAZ, FUAT ÇOLAK, ÜNAL TELLİBAYRAKTAR, LEVENT GÜVENER oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul başkanlığına Erol Kocadölü, yazmanlıklara Hüseyin Birdim, Hamdi Kartal 697 oy ile seçildiler.Kazım Tanrıverdi eşinin yerine oy kullananın tespit edilmesi hakkındaki önergesi Genel Kurula okundu. Divan Başkanlığına verilen 230 imzalı önerge ile mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin azledilerek yerlerine yenilerinin seçilmesi önergeleri ana sözleşmenin 31. maddesi kanunun 46. maddesi gereği Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge lehine 325 oy kullanıldı. Bu itibarla Genel Kurula katılan 1136 oyun yarısından bir fazlasını teşkil eden 569 oy sağlanamadığından, önerge kabul edilmeyerek bu husus gündeme alınmadı.
MADDE 3: Saygı duruşu yapıldı.
MADDE 4: Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu.
MADDE 5: Bilanço, envanter, gelir gider farkı cetveli hesapları okundu ve açıklandı.
MADDE 6: Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporu müzakereye açıldı.5 üye söz almak istedi ( BASRİ YILMAZ, NURİ ÇAMLIBEL, ÜNAL ALKAN, FAİK GÜNALTAY, NURAN ÇAĞLAR)
3 dakikalık süre için Basri Yılmaz’a söz verildi. Sürenin kısa olduğunu söyleyerek Yönetim Kurulu raporlarında yalan söylendiğini, eski Yönetim Kurulunun 6.700.000.000.-TL borç bıraktığını söyledi. Drenaj kanallarını kapattıkları için mahkemeye gittiklerini söyledi. Deniz kumunun yeşil alanlara çekildiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.
İkinci olarak Nuri Çamlıbel söz aldı. Denetçileri Yönetim Kurullarının atadığını söyleyerek denetçilerin tarafsız görev yapamadıklarını söyledi. Denetçileri Genel Kurul atasın diyerek sözlerini tamamladı.
Ünal Alkan söz aldı. Umumi olarak Orjan hakkında konuşma yaptı.
Daha sonra Faik Günaltay söz aldı. Yönetimin yaz hazırlığına geç başladığını belirterek yönetimin belediye hizmetlerinden daha çok yararlanmak için gayret göstermesini istedi.
Nuran Çağlar söz alarak kendisine taraflı davranıldığını ve İnönü caddesindeki ağaçların sulanmadığını söyledi.
Gündem dışı söz alan Mustafa Pirinççi Denetim Kurullarının düzenli çalıştığını söyleyerek eski yönetim hakkında konuşup sözlerini tamamladı.
Eleştirilere cevap olarak başkan Ahmet Altın söz aldı. 7 milyar borç alındığını, buna ilaveten esnaftan, Tedaş tan faturalar geldiğini ve bu belgelerin mahkemede olduğunu söyledi. Borçların 13 milyar daha arttığını söyledi. Drenaj kanallarının yeniden ıslah edildiğini ve kanal sularının temiz olduğunu söyledi. Deniz kumundan sitenin güzelliği için yararlandık dedi. Sivrisinek ile mücadelede başarılı olduklarını söyledi. Aleyhte ve lehte söz alan üyelere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri ayrı, ayrı ibra edildi.
MADDE 7: 1 Haziran 1999 tarihinden geçerli olmak üzere ortak aidatlarının 5 milyon lira olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 8: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin net 60 milyon olmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 9: Mevcut iskelenin iki yanına uygun mesafelerde 2 adet ahşap iskele yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 10: Site içi içme suyu şebekesinin 1. kısım tadilatı için 15 milyar harcama yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 11: Site içi elektrik şebekesinin TEDAŞ standartlarına uygun onarımı için 32 milyarlık harcama yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 12: Site güvenliği için gerekli tadilat görüşülerek yapımına oy birliği ile karar verildi. İtiraz üzerine yapılan sayımda 620 oyun salonda hazır bulunduğu sayım görevlilerince tespit edildi.
MADDE 13: Futbol sahasının çimli olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 14: Site içi elektrik, içme suyu şebekesi nin 1. kısmı ve ahşap iskele yapımı için toplam 50 milyar harcama yapılmasına ve ortaklardan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında bu işler için aylık 7 milyon katılım payı alınmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 15: 1999 yılına ait tahmini bütçe, çalışma programı görüşüldü. Bütçenin uygulanması ve gerektiğinde fasıllar arasında aktarma yapması için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
MADDE 16: Dilek ve temennilerde ortaklardan söz alan Mustafa Pirinççi bir dahaki Genel Kurulda vekâleten oy kullanılması hususunda ana sözleşmenin ilgili maddesinde düzenleme yapılmasını istedi.
Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından Genel Kurul başkanınca toplantıya 20.40 da son verildi. Toplantı salonunda ortaklara alınan kararlara muhalif olup olmadığı soruldu. Muhalefet eden ortak olmadığı tespit edildi.
Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlendi, okunarak imzalandı. 27. Haziran.1999 Burhaniye/Balıkesir

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
BURHANETTİN AĞABEYOĞLU     MEHMET ÖZGELEN     BAHRİ AYHAN

                                                                             GENEL KURUL BAŞKANI         YAZMAN             YAZMAN
                                                                                  EROL KOCADÖLÜ           HAMDİ KARTAL    HÜSEYİN BİRDİM

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR