GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

20. Olağan Genel Kurul Tutanağı 21.06.1998

GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S. Orjan Turizm ve Konut yapı kooperatifinin 1997 hesap yılı olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 21.06.1998 tarihinde ve saat 9.00 da Ada Sineması Burhaniye adresinde, Sanayi ve ticaret bakanlığı temsilcileri SERDAL YILDIRIM, İSMAİL SARIOĞLAN, NECLA KURNAZ ile SABA KURT gözetiminde toplanıldı. Genel kurul başlamadan önce yapılan incelemede;
a.) Genel Kurul toplantısına ait gündemi içeren çağrı mektuplarının ortaklara 18.05.1998 tarihinde 1433 ortağa Burhaniye posta şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği. 302 ortağa 18.05.1998 tarihinde imza karılığı tebliğ edildiği. Ayrıca 12.05.1998 tarihli Körfez Demokrat gazetesinde gündemin ilan edildiği görülmüştür.
 b.) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanarak ortakların incelemesine sunulan, ortaklar cetvelinde kayıtlı 1735 ortaktan 198 ortağın asaleten 909 ortağın vekâleten olmak üzere toplam 1107 ortağın toplantı için bulunduğu ve yeterli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1: Genel Kurul toplantısı saat 9.00 da imzaya açılmış olup, hazirun cetveli imzası 15.30 da tamamlanarak imzaların sayıldığı saatte toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Basri Yılmaz tarafından açıldı.
MADDE 2: Genel Kurul heyetini seçmek ve saymak üzere kooperatif ortaklarından; AYHAN YILDIRIM, CEMALETTİN ENGİN, ALİ DOĞAN AKINCI, TÜRKER YILMAZ oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine 1. listeden aday olan Halil Levent Erkal divan başkanlığına, Ruhi Koç ve Öner Bölükbaşı yazmanlıklara aday olan üyelerin sayımı yapıldı, yapılan sayım sonucu 528 kabul oyu aldı. Bağzı Ortakların itirazı üzerine bakanlık temsilcilerinin ikazları ve itirazı üzerine ikinci bir oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda 542 kabul oyu aldığı tespit edildi.
Divan heyetine 2. listeden aday olan AHMET ALTIN, KEMAL DEMİRTAŞ. HAMDİ KARTAL yapılan oylama neticesinde 584 kabul oyu aldığı tespit edildi. Divan heyetine seçilmek için hazirun cetvelinde imzası bulunan 1107 ortağın katılımından yarıdan bir fazlası olan 554 geçtiğini ve bakanlık temsilcilerinin uyarıları neticesinde divan heyetine seçilen aşağıdaki ortaklar 584 kabul oyu alarak oy çokluğu ile divana seçildiler. Divan Başkanlığına: Ahmet Altın, Yazmanlıklara: Kemal Demirtaş ile Hamdi Kartal seçilmişlerdir.
MADDE 3: Saygı Duruşu yapıldı.
MADDE 4: Yönetim Kurulu raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu. Denetim Kurulu raporu Ahmet Uysal ve Bünyamin Özer tarafından hazırlanan ve Ahmet Uysalın ismi altında imzası bulunan rapor söz konusu denetçi tarafından okundu. Bünyamin Özer ismi altında raporda imzası olmadığı görüldü.
MADDE 5: 1997 Bilanço ve envanter ve gelir gider cetvelleri ayrı, ayrı okundu.
MADDE 6: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu bilânço gelir gider hesapları hakkında müzakere açıldı. Söz alan Ferhat Gençdoğan Yönetim Kurulu ve bilânçolar eleştirilerde bulundu. Ahmet Çırak söz alarak binek arabasına harcanan akaryakıt bedelinin fazla olduğunu ifade etti. Bu hususta cevap istedi. Nesimi Deniz söz alarak konu hakkında görüşlerini belirtmediği için Genel Kurulca protesto edilerek sözü kesildi. Söz alan Latif Taş muhalefet yapmak için boşu boşuna muhalefet etmeyelim ve laf olsun diye konuşmayalım dedi. Eleştirilere Yönetim Kurulu Başkanı Basri Yılmaz söz alarak cevap verdi. Ahmet Çırak’ın akaryakıt sarfiyatıyla ile ilgili konuşmasına cevap verdi. Ayrıca Nesimi Deniz’e cevap olarak hukuki konularımız olduğu ve mahkemelik olduğunu belirtti. Aidatlarını ödemediğini beyan etti. Aidatların % 95 inin tahsil edildiğini % 5 inin de icrada olduğunu belirtti. Mali konuda muhasebeci Uğur Öztürk söz aldı. Muhasebe ile ilgili bilgi verdi. Raporlar oya sunuldu. 525 kabul oyuna karşılık 569 ret oyu ile söz konusu hesaplar oy çokluğu ile kabul edilmedi.
MADDE 7: Yönetim Kurulu oylanarak 583 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edilmediler. Kabul oyu kullanan sayısı 524. Denetim Kurulu oylanarak 522 red oyuna karşılık 494 kabul oyu kullanılmış olup her hangi bir karar alınamamıştır. Katılanların sayısı 1107 dir.
MADDE 8: Yönetim kururlu asil üyeliklerine, Yönetim kururlu yedek üyeliklerine, Denetim Kurulu asil üyeliklerine, Denetim Kurulu yedek üyeliklerine aşağıda isimleri yazılı ortaklar oy çokluğu ile (565 kabul oyu) 2 yıl süre ile seçilmişlerdir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ               YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Ahmet Altın                                                 Ahmet Tuna
Cemalettin Engin                                         Ünal Çoban
Süleyman Geral                                           Levent Güvener
Azize Sezer                                                 Hüseyin Birdim
Nuri Canseven                                              Tuncay Pak

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ        DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
Burhanettin Gürel                                       Hamdi Kartal
O. Ayhan Yıldırım                                      Yusuf Aslan

MADDE 9: Gündemin bu maddesine gelindiğinde Genel Kurul başkanınca salonda sayım yapılarak nisabın 585 olduğunu tespit ettirdi. Tahmini bütçe okundu. Tahmini bütçenin gündemin 10. maddesinde bulunan kabul edilecek aidatlara göre düzenlenmesi oy birliği ile karar verildi.
MADDE 10: Ortak aidatları 1 Haziran 1998 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurul toplantısına kadar aylık 2.500.000.-TL olmasına oy çokluğu ile 565 oy karar verildi.
MADDE 11: Yönetim kurulu başkanına aylık 45.000.000.-TL Yönetim Kurulu asil üyelerinin her birine ve Denetim Kurulu asil üyelerinin her birine 30 milyon ücret ödenmesine oy çokluğu ile 383 kabul oy kabul edildi.
MADDE 12: Kooperatife yüzme havuzu yaptırılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 13: Kooperatifimize ait hizmet aracının satılarak yerine bir pikap alınmasına oy birliği ile karar edildi.
MADDE 14: İnşaat ve onarım işlerinin emanet usulü yaptırılmasına oy MADDE 1: birliği ile karar verildi. Bu hususta Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
MADDE 15: Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan başkanı alınan kararlara itirazın olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya saat 20.30 da son verildi. Bu genel kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlendi.
Okunarak imzalandı. 21.06.1998 Burhaniye – Balıkesir

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
 İsmail Sarıoğlan     Serdal Yıldırım     Necla Kurnaz     Saba Kurt

                                                                         GENEL KURUL BAŞKANI         YAZMAN                 YAZMAN
                                                                               Ahmet Altın                   Kemal Demirtaş           Hamdi Kartal

OY TOPLAYICILAR
      Cemalettin Engin     O. Ayhan Yıldırım     A. Doğan Akıncı     Türker Yılmaz

Oy toplayıcılardan (sayıcılardan) A. Doğan Akıncı, Türker Yılmaz 9. maddeden sonra genel kuruldan gittiler.

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR