GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

18. Olağan Genel Kurul Tutanağı 09.06.1996

TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. ORJAN Konut Yapı Kooperatifinin 1995 yılı olağan genel kurulu toplantısını yapmak üzere 09.06.1996 tarihinde saat 09.00 Belediye Park düğün salonu Burhaniye Balıkesir adresinde Sanayi ve Ticaret bakanlığı temsilcileri MEHMET ÖZGELEN, HÜSEYİN ÇINAR, SELÇUK SALGINCI, HÜSEYİN ÇOLAK gözetiminde toplanıldı. Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;  Genel kurul toplantısı ile ilgili çağrıların; 07.05.1996 tarihinde 1281yurtiçi ortağa 07.05.1996 tarihinde 190 yurt dışı ortağa toplam 1471 ortağa Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü mektupla gönderildiği, 27.04.1996 ve 07.05.1996 tarihleri arasında 263 ortağa elden imza karşılığında tebligat yapıldığı. Balıkesir Politika gazetesi 23.04.1996 tarihli nüshalarında ilan edildiği tespit edilmiş olup.  Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanarak ortakların imzasına sunulan, ortaklar cetvelinde kayıtlı 1734 ortaktan 143 ortağın asaleten 788 ortağın vekâleten olmak üzere toplam 931 ortağın toplantı için bulunduğu ve yeterli çoğunluğun sağlandığı anlaşılmıştır.
Toplantı 09.06.1996 tarih ve 09.00 da başlaması gerekirken ortaklar cetveline imza atılması işlemi sonucu saat 15.10 da başlanıldığı. Ortaklar cetvelinin Yönetim Kurulunca imzalattırılması esnasında ortaklarca verilen vekâletlerin ve vekâleti veren kişiler Yönetim Kurulunca verildiği anda Yönetim Kurulunca vekâletname üzerindeki ve vekâlet veren ortağın imzasının kooperatif kayıtlarındaki imzası ile birbirini tutmadığı gerekçesi ile bu vekâletlerin Yönetim Kurulunca geçersiz sayılarak vekâleti getiren ortakların toplantıya alınmadığı tespit olundu. Bu durum bakanlık temsilcilerine ortaklarca şikâyet edildi. Bakanlık Temsilcileri bu vekâletnamedeki imzaların sahte olup olmadığı konusunda Yönetim Kurulunun takdir yetkisinin ana sözleşme ve kooperatifler kanununda yer almadığını eğer böyle bir yetki varsa bu maddenin Yönetim Kurulunca gösterilmesi istendi, fakat gösterilmedi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 63 tane sahte vekâletname ektedir.

 G Ü N D E M

 1.) Açılış, Orjan yönetim kurulu başkanı BASRİ YILMAZ açılış konuşması yaparak divan başkanlığı seçimi için verilen önergeler ( Oy sayımı için BURHANETTİN GÜREL, CEMALETTİN ENGİN, İSMAİL DEMİRCAN, A. İHSAN AKINCI) seçildi. 1- BASRİ YILMAZ, ZEKİ AKBEY, FETHİ AKSU, SALİM SAĞIR, İSMAİL DEMİRCAN, HASAN PEHLİVAN, ALİ AHMETOĞLU, İRFAN ATILGAN, ŞEVKİ BİBER önergelerinde Divan Başkanlığına HAYATİ ALTINTAŞ, üyeler MESUT KOÇ, RUHİ KOÇ teklif edildi.  2- MUSTAFA PİRİNÇÇİ, FERHAT GENÇDOĞAN, FUAT ÇOLAK tarafından verilen önergede Divan Başkanlığına EROL KOCADÖLÜ, kâtipliklere TURAN İLERİYE, YUSUF ARSLAN teklif edildi. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına HAYATİ ALTINTAŞ, üyeler MESUT KOÇ, RUHİ KOÇ 589 oy alıp seçildiler. Oy seçimi, sayıların sayılması için ALİ DOĞAN, BURHANETTİN GÜREL, CEMALETTİN ENGİN, İSMAİL DEMİRCAN, A. İHSAN AKINCI) Oy çokluğu ile seçildi.
 3.) Saygı duruşu yapılmıştır.
 Divan Başkanlığına verilen 332 imzalı önergede. Gündemin 6. maddesinden sonra 7. madde olarak denizin ve sahilin temizlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması, gündemin 9.maddesinden sonrada 10. madde olarak Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyesi ile Denetim Kurulu 2 asil 2 yedek üyesinin 2 yıl süre ile seçilmesi hususunun gündeme alınması talep edildi. Yapılan oylamada 579 oy kabul, 23 oy red çıkarak verilen önerge kabul edilmiştir.
 4.) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunmasına geçildi. Oy sayım işinden istifa eden, dilekçe veren BURHANETTİN GÜREL, CEMALETTİN ENGİN yerine FİLİZ TELLİBAYRAKTAR, SALİM SAĞIR oy çokluğuyla sayımcı olarak seçildi.
 5.) Bilanço, Envanter, ve gelir Gider farkı hesapları ile açıklamalar yapıldı.
 6.) Bilânço ve Envanter için ATİLLA ÜLGEN ve EROL KOCADÖLÜ söz istedi. ATİLLA ÜLGEN e söz verildi. Kürsüye gelip selam konuşmasından sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine kooperatifi arpalık yaptıkları suretiyle hakarette bulunmasından dolayı kongrenin panel havasını bozarak gerginlik yaratmış olup, kongre konuşmasından dolayı Divan Başkanlığı tarafından konuşması yarıda kesilmiştir.
İkinci konuşmacı EROL KOCADÖLÜ giderler gelirler hakkında üye aidatlarının zamanında tahsili ve toplanan paraların yerinde kullanılması hakkında konuşma yapmıştır. Kendisine teşekkür edilmiştir. Divan Başkanı ortamı sakinleştirmesinden sonra ATİLLA ÜLGEN e tekrar söz verildi. ATİLLA ÜLGEN Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yaptığı işler hakkında konuşma yaparak sözüne son verdi. Yapılan tenkitler üzerine Yönetim Kurulu başkanı BASRİ YILMAZ söz aldı. Başkan EROL KOCADÖLÜ ne teşekkür etti. ATİLLA ÜLGEN in soydular, soğana çevirdiler, arpalık yaptılar sözüne karşılık kınamada bulunarak bir tek kuruşun Yönetim Kurulunun boğazına kooperatif parasının girmediğini beyan etmiştir. Çevre sitelerin Or-Jan’ı örnek aldıklarını. Çalışmasından dolayı Yönetim Kuruluna teşekkür ettiklerini ifade etmiştir.  Kooperatif muhasebecisi UĞUR ÖZTÜRK e Divan Başkanlığı tarafından söz verildi. Bilânço üzerinde çeşitli açıklayıcı bilgiler verdi. Akaryakıt alımları, elektrik giderlerinin muhasebeleşmesi hakkında bilgiler aktardı.  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası için açık oylamaya geçildi. Yönetim Kurulunun ibrası 581 kabul (?) red oyla kabul edilmiştir. (? Sayı okunamadı) Denetim Kurulunun ibrası açık oya sunulmuş olup 592 kabul 0 red oyla kabul edilmiş olup ibrası verilmiştir.
 7.) Deniz ve sahil temizliği için Yılmaz Eker söz aldı. Temizlik için Yönetim Kurulu net bir harcama çıkarması gerektiğini ve bu miktarı üyelerden tahsil etmesi gerektiğini söyledi. Bünyamin özer söz aldı. Özetle deniz temizliğinin faydalarını anlattı. Deniz temizliği yapan şirketlerle görüştüğünü, getirilen tekliflerden değişik fiyatlar verildiğini izah etti. Deniz temizliğinin yapılmasını Or-Jan üyeleri oy çokluğu ile kabul etmiştir. Temizlik için 4 Taksit/ay 1 er milyonluk toplam 4 milyon ödeme için oylamaya gidildi 520 üye kabul sıfır üye red olarak temizlik işinin yapımı kabul edildi.
 8.) 1996 yılına ait tahmini bütçe ve çalışma raporunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmelerde bütçenin tahsisi 33.340.100.000.-TL olarak belirtildi. Divan başkanı Mustafa Pirinççiye söz verdi. Tahmini bütçe hakkında görüşlerini belirtti.
 9.) Birinci önergede aidatların 500.000.-TL olarak uygulanması, ikinci önergede aidatların 750.000.-TL olarak uygulanması, üçüncü önergede 1.000.000.-TL olarak uygulanması için önergeler verildi.Bu önergeler oylamaya sunuldu. Aidatlarını zamanında ödemeyenlere uygulanan gecikme zammının aylık % 15 olarak uygulanması oy çokluğu 609 ile kabul edildi. Aylık aidat miktarı 501 oyla aylık 500.000.-TL aidat ödenmesi kabul edilmiştir. Aylık 750.000.-TL 470 oy almış olup, 1.000.000.- TL ücret ödenmesini kabul eden çıkmamıştır.
 10.) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Divan başkanlığına verilen önergede 238 oy, ayda 5.000.000.- TL ödenmesi oy almıştır. Eski ücretin ödenmesi 108 oy almıştır. Yönetim Kurulu başkanına 15.000.000.-TL, diğer yönetim ve denetim kurulu üyelerine 7.500.000.-TL net ücret ödenmesi oylandı. 555 oyla net olarak aylık 15.000.000.-TL ve 7.500.000.-TL ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
 11.) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için bir önerge verildi. Yönetim Kurulu asil üyeliğine BASRİ YILMAZ, İRFAN ATILGAN, MUSTAFA KELEŞ, SÜLEYMAN AYDOĞAN, TAYFUR KUTBAY, Yedek üyeliklere HAYRETTİN ARKMAN, NURİ CONGER, A. DOĞAN AKINCI, HALİL YILMAZ, NEHMET ÇELEBİ aday gösterildi. Denetim Kurulu asil üyeliğine BÜNYAMİN ÖZER, ŞEVKİ BİBER Yedek üyeliğe AHMET UYSAL, UĞURTAN ÖZER teklif edildi.
Yönetim Kurulu için 731 oy, Denetim Kurulu için 554 oy çıkarak oy birliği ile kabul edildi.
 12.) Parke makinesinin ve şantiyesinin kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kabul etmeyen yoktu. Şantiye yeri değiştirilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.
 13.) İnşaatlarını yapanların inşaat mahallinde bulunan malzeme işgaliye bedeli alınması bedelin Yönetim Kuruluna bırakılması oy çokluğuyla kabul edildi.
 14.) İnşaat ve onarım işlerinin emanet usulü ile yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
 15.) Dilek ve temennilerde konuşmacı olmadı. Divan Başkanı toplantıda alınan kararlara muhalif olan varmı diye sordu. Ferhat Gençdoğan söz aldı. Divana verilen gündeme Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi konusu ve deniz temizliği konularının gündeme alınması için verilen önerge yasal şartları içermediğinden divan başkanlığınca oya sunulamayacağını, gündemin 4. maddesini geçtiğini beyan etti. Karara muhalifim Ferhat Gençdoğan, Erol Kocadölü.
 Bakanlık temsilcileri gündeme alınması için toplantı başında divana verilen 323 imzalı önergenin koop. ana sözleşmesinin 31. maddesine ve koop. Kanununun 96. maddesine aykırı olduğunu, bu önergenin gündeme alınmaması gerektiğini divan başkanına söyledi. Genel kurul oylama sonucu 23 red oyuna karşın 579 oy ile önerge kabul edildi.  Divan başkanı toplantının yürütülmesi esnasında yardımcı olunması için bakanlık temsilcisinin yanına oturmasını istedi. Bakanlık temsilcisi kendisine yapılan sözlü müdahaleler sonunda başkanın yanından kalkarak ayrı bir yere oturdu.

 DİVAN BAŞKANI             KÂTİP             KÂTİP

                                                                                    Hayati Altıntaş               Ruhi Koç         Mesut Koç

 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Mümin Çınar         Hüseyin Çolak         Mehmet Özgelen         Selçuk Salgıncı

Yönetim kurulunca 63 adet vekâlet ortakların imzasını tutmadığı gerekçesi ile (Vekâlet veren kişilerin) kabul edilmemiş olup ilgili vekâletnamelerin fotokopileri ektedir.

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR