GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

17. Olağan Genel Kurul Tutanağı 18.06.1995

S.S.ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 1994 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 1994 YILI olağan 17. Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 18.06.1995 tarihinde saat 9.00 da. Koca cami mahallesi Çay Caddesi No: 16 ada Sineması Burhaniye adresinde. Sanayi ve ticaret bakanlığı temsilcileri Sabri Alıcı, Ferat Çavuş, Hamza İzmir, Sedat Yıldırım gözetiminde toplanıldı. Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Genel Kurula ilişkin davet mektuplarının 1552 ortağa 18.05.1995 tarihinde taahhütlü mektupla 79 ortağa elden imza karşılığı verildiği, ayrıca 23.05.1995 tarihli Devrim gazetesi (Burhaniye) ilan edildiği.
Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtların uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetveline kayıtlı 1837 ortaktan 172 ortağın asaleten, 930 ortağın vekâleten iştiraki ile ceman 1102 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından toplantı kooperatifin Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 G Ü N D E M

 1- Açılış Yapıldı.
 2- Divan başkanlığı seçimine geçildi Ferhat Gençdoğan, Cemalettin Engin, Güngör Ülgen, Kaya Demirbaş, Hüseyin Birdim yazılı önerge vererek Divan Başkanlığına Tevfik Baltacıyı, Kâtipliklere Hikmet İkiz ve Metin Tuncay’ı önerdiler. Ortaklardan Necmi Şengider, Fethi Akbey, Zekâi Doğan, Mustafa Altınok, Salim Sağır Divan Başkanlığına Timur Koç’u, kâtipliklere Tahsin Ünlü, Mesut koç’ önerdiler.
Yönetim Kurulu başkanı Basri Yılmaz Divan Başkanlığı için verilen önergeleri okudu, birinci önerge oya sunuldu, oy sayıcı olarak seçilen İsmail Demircan, Ali Doğan Akıncı, Levent Güvener, Tuncay Pak oyları saydı. Bu önergeye 586 oy verildiği tespit edildi.
Yönetim Kurulu başkanı Divan Başkanlığı için verilen ikinci önergeyi bakanlık temsilcilerinin ikazlarına rağmen Genel Kurulun oyuna sunmamış olup bunun üzerine bu önerge sahipleri ve bir kısım ortaklar Genel Kurulu terk etmişlerdir. Bunun üzerine toplantıda kalan kooperatif ortakları tekrar sayılıp toplam 596 ortağın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından tekrar gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantı devam edildiğinde 18.06.1995 tarih ve saat 15.30 da. Mustafa Pirinççi, Ferhat Gençdoğan, Hüseyin Birdim, Abdullah Özdere, Sadettin İvren, Alaattin Yazgan, Tahsin Akdeniz, Turan Erdöl, Yavuz Erdöl, Sanayi ve ticaret bakanlığı temsilcilerine hitaben diğer aday gurubun oylaması yapılmadığı için uygulama gerek usule gerekse kooperatifler kanununa ve buna bağlı içtihat kararlarına aykırı olduğu ve bu dilekçenin bir suretinin Sanayi ve ticaret bakanlığına ileteceklerini bildiren bir yazı bırakmışlardır. Divan başkanı toplantının devam edeceğini anons etmiş, toplantı için yeter sayı olduğu için toplantıya devam edileceği bildirilmiştir.
 3- Saygı duruşu yapıldı. Devamında Divan Başkanlığı gündemi okudu. 9. maddenin 7. madde olarak, 22 maddenin 8. madde olarak değiştirilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları okundu.
 5- Bilânço ve gelir gider farkı cetveli okundu.
 6- Okunan raporlar ve hesaplar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar ve hesaplar oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulları ayrı, ayrı oy birliği ile ibra edildi.
 7- Yönetim ve denetim kurulunun 2 yıl süre ile görev yapması oy birliği ile kabul edildi.
 8- Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Basri Yılmaz, İrfan Atılgan, Mustafa Keleş, Tayfur Kutbay, Süleyman Aydoğan
Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine;Zekâi Doğan, Hayrettin Dikmen, Mustafa Altınok, Nuri Cansever, Ali Doğan Akıncı
Denetleme Kurulu asil üyeliklerine;Şevki Biber, Bünyamin Özer Yedek Üyeliklerine;Ahmet Uysal, Emin Tanrıverdi
 Yukarıda isimleri yazılı olanlar yönetim ve denetim kurullarına seçilmiştir.
 9- Yönetim Kurulu başkanına 10.000.-TL yönetim kurulu diğer üyelerine ve denetim kurulu üyelerine 5.000.000-TL net ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
10- 01.06.1995 – 31.05.1996 tarihleri arası geçerli olarak üye aidatı aylık ortak aidatı 500.000.- olması ve aidatlarını geciktiren ortaklara aylık % 12 gecikme faizi uygulanması oy birliği ile kabul edildi.
11- Burhaniye belediyesince kooperatiften istenen atık su bedelinin Temmuz 1995 316.000.-TL Ağustos 1995 316.000.-TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
12- İnşaat ve onarım işlerini ve emanet usulü ile yaptırılmasını ve emanet komisyon kurulu görevinde yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
13- Yap işlet devret modeli için yönetim kuruluna oy birliği ile kabul edildi.
14- Beko kepçesi bulunan bir traktör alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
15- Yüzme havuzu konusunda yönetim kurulu bir rapor hazırlaması konusunda oy birliği ile yetkili kılındı.
16- Konteynır çöp bidonlarının temini için yönetim kurulunun yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
17- Geçici büfe ve çay bahçesi, kır kahvesinin işletilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
18- Geniş çaplı deniz temizliği yapılması konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
19- Site ve alt yapının korunması için ağır vasıta girişlerinin kontrolü için yönetim kurulunun yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
20- Görevli personelin ve güvenlik görevlilerinin çalışma verimliliğini arttırmak için telsiz sistemi için yönetim kuruluna yetki oy birliği ile verildi.
21- Site içerisinde güvenlik hizmetlerinden sorumlu personelin silah ve gerekli teçhizatla donatılması için yönetim kuruluna yetki verildi.
22-Dilek ve temennilerde söz lan ortaklar duş kabinlerinin yapılmasını istedi. Başka söz alan olmadı. Toplantı sonunda muhalif olan olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI             KÂTİP                    KÂTİP

                                                                                 TİMUR KOÇ              TAHSİN ÜNLÜ          MESUT KOÇ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ:
SABRİ ARICI     HAMZA İZMİR     SEDAT YILDIRIM     FERAT ÇAVUŞ

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR