GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

16. Olağan Genel Kurul Tutanağı 19.06.1994

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN olağan 16. Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 19.06.1994 tarihinde saat 9.00 da Belediye Nikâh salonu Burhaniye adresinde Sanayi ve ticaret bakanlığı temsilcileri Fevzi Yıldız, Ferat Çavuş, Selçuk Salgıncı gözetiminde toplanıldı. Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Genel Kurula ilişkin davet mektuplarının ortaklara 19.05.1994 tarihinde taahhütlü mektupla ayrıca 14.05.1994 tarih ve 9869 sayılı Devrim gazetesi (Burhaniye) ilan edildiği. Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtların uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetveline kayıtlı 1793 ortaktan 172 ortağın asaleten, 756 ortağın vekâleten iştiraki ile ceman 928 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından toplantı kooperatifin Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 G Ü N D E M
 1.) Açılış Yapıldı.
 2.) Divan başkanlığı için ayrı, ayrı 3 önerge verildi, önergeler oylanmadan önce tasnif için Şevki Biber ve Burhanettin Güler 2 Red oyuna karşı oy çokluğu ile seçildiler. Divan heyeti için verilen önergeler ayrı, ayrı oylandı. Oylama sonucunda Tevfik Baltacı divan başkanlığına, katip üyeliklere Ali Olcay ve Ahmet Yılmaz oy çokluğu ile seçildiler. Saygı duruşu yapıldı.
Ayrıca oy toplayıcı olarak Fuat Çolak, Burhanettin Güler, Ali Doğan Akıncı, Erdoğan seçkin, Tayfur Kutbay, Tuncay Pak, Abdullah Şimşek, Coşkun Camili, Süreyya Türker önerildiler ve oy birliği ile seçildiler.
 3.) Divan başkanlığına 190 imzalı bir önerge verildi. Kooperatifin bir avukat yerine 2 avukat istihdamı kanun ve ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet ilkelerine aykırı olduğunu belirten önergenin gündeme alınması Yönetim Kurulu başkanı tarafından yapılan açıklama ile kooperatifin 1 avukatı olduğu belirtilmiş ve yapılan oylama sonucu önergenin gündeme alınmamasına oy birliği ile karar verildi.
 4.) Yönetim Kurulu raporu, Yönetim Kurulu başkanı Ali Haydar Çelik tarafından okundu. Denetleme Kurulu raporu denetçi MEHMET MİRZA DEMİR tarafından okundu. 01.01.1993 31.12.1993 dönemine ait bilânço Yönetim Kurulu üyesi HİKMET İKİZ tarafından okundu. Gelir gider cetveli okundu.
 5.) Okunan raporlar, bilânço ve gelir-gider cetveli müzakereye açıldı. Konuşmacıların 5 dakika süre içinde görüşlerini bildirmesi oy birliği ile kabul edildi.
 MEHMET SUBAŞI söz aldı. Yönetim Kurulu çalışmalarında büyük bir suçlama var. Yalnızca Kooperatifin varlığını ve çıkarını düşünüyorum. Yönetim Kuruluna yaptıklarına teşekkür ediyorum. Ancak yanlış yaptıklarından sorumludurlar dedi. Denetleme Kurulu bunların aklanmayacağını rapor etmiştir, ayrıca mahkemeye başvurmuşlardır, kararı mahkeme verecektir. Burada tartışmaya gerek yoktur seçimi şimdiden kutlarım dedi.
 AHMET ÇIRAK söz aldı. Olumlu etkinlikler için teşekkür ederim. Denetleme Kurulu Genel Kurul kararlarının uygulanmadığını, Yönetim Kurulu ise üyelik ödentilerinin toplanamadığını söyledi. Bu durum çalışmadığını gösterir dedi.
 LATİF TAŞ söz aldı. Bizler yılda 20 gün ya da 1 ay süreyle dinlenmeye gelen kişileriz. Bu Kooperatifin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenler sağ olsunlar. Mali müşavirim. Yönetimde dönemsellik kavramı vardır. Yönetimin gelişinden ayrılışına kadar sorumluluk oluşur. Bilânçolar dönemsellik ilkesine göre yapılır. Bu günkü Bilânçoda 15 milyon küsur bir para yoktur. İkram giderleri olarak gözükmektedir. 1993 bütçesinde 10 milyon ikram gideri olarak gösterilir iken harcamışlar arasında aktarım yapılmadan yok sayılması bilgisizliktir. Düzeltilmeli ya da açıklanmalı. Defterlerin süresinde işlenmeyişi 50–60 milyon cezayı gerektirir. Bu defterler 5 yıl içinde incelenecektir.
 BASRİ YILMAZ söz aldı. Yönetici ve deneticiler sağ olsunlar. Bir yıl yararlı hizmetlerin yeterli olarak yapılmadığı kanısı yaygındır. Yönetim ve denetim hizmetlerinin bu yıl sağlıklı olması dileğiyle konuşmasını bitirdi.
 NEBAHAT SAĞIROĞLU söz aldı. Sinek ilaçlamasının daha erken başlaması gereği ve ilaçlamanın yanında bataklıkların kurutulması gerekir. Sahil şeridi dolgusu göstermeliktir. Mehmet Mirza yönetim kurulu ile mahkemelik olabilir, ancak ortaklık sorumluluklarını yerine getirmeli.
 BÜNYAMİN ÖZER söz aldı. Burada bir aileyiz. Asılsız olarak bir birimizi suçlamayalım. Balıkesir orman işletmesinden fidan istenseydi 2000 liradan fidan temin edebilirdim. Onlar çok pahalıya almış.
 MUSTAFA PİRİNÇÇİ söz aldı. Gezi yolundan 1800 üye yararlanacak. Yapımı eleştirilmemeli.
 EMİNE İDİGÜN söz aldı. Evim soyuldu. Başkan geçmiş olsun deyip ilgilenmedi.
 NACİ ERGÜDER söz aldı. Sitede yılın büyük süresince bulunuyorum. Yanlışlar görünce ilgilileri uyardım, tartışmaları iyi dinleyip değerlendirelim.
 Üye ve divan yazmanı Ali Olcay; Kooperatifimiz ege kıyısında örnek kooperatiftir. Yılbaşına doğru bana icra kâğıdı geldi. Borcumu icraya masrafları ile birlikte ödedim. Titizliğinden dolayı yönetimi kutluyorum. Yönetici adaylarının birlikte tutarlı olmasına özen gösterelim dedi.
 Başkan Ali Haydar Çelik denetim raporlarında evrak üzerinde inceleme yapıldığı bellidir. Denetim kurulu haraç istemiştir verilmemiştir. Mahkemeye verilenin elektriği suyu kesilmezmiş, mahkemeler 3 yıl sürüyor, 3 yıl ödenmeyişini bekleyecek miydik?
 Daha sonra denetim kurulu üyesi Mirza Demir sataşma gerekçesiyle söz istedi. Divan başkanı söz verilip verilmeyeceğini oya sundu. Sonunda M. Mirza Demir in söz almamasına oy çokluğu ile karar verildi. Mehmet Mirza Demir genel kurula dönerek söz vermiyor musunuz dedi “vermiyoruz” karşılığını aldı yerine geçti.
 7.) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aklanmasına geçildi. İbra edenler 396, ibra etmeyenler 471 oyla yönetim kurulu ibra edilmemiş oldu.
Bilânçonun kabulü oylandı yine oy çokluğuyla bilânçonun onaylanmamasına karar verildi.396 kabul, 471 Red. Denetleme kurulunun ibrasına geçildi 487 kabul oyuna karşılık Red oyu kullanılmadı. Denetleme kurulu ibra olundu.
 Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimine geçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine;
BASRİ YILMAZ, AHMET UYSAL, SÜLEYMAN AYDOĞAN, SADIK ERSEN, ALKAN GÜNAY
 Yönetim kurulu yedek üyeliklerine;
AHMET TUNA, LEVENT GÜRLEK, ALİ DOĞAN AKINCI, TAYFUR KUTBAY, İRFAN ATILGAN
 Denetleme kurulu asil üyeliklerine; BÜNYAMİN ÖZER, ŞEVKİ BİBER Denetleme kurulu yedek üyeliklerine; Ali Aydın, Mehmet Çelebi  Teklif edildiler.
 Yapılan oylamada 541 kabul oyuna karşılık Red oyu çıkmadı. Liste 541 oyla olduğu gibi kabul edildi. Böylece Yönetim ve denetim kurulu oy çokluğu ile seçilmiş oldular.
 9.) Borçlarını zamanında ödemeyen ortaklara aylık %12 aylık faiz uygulanmasına 512 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
 10.) daha önce kurullarda karara bağlanan sitenin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi ve uygulama için yönetim kuruluna oy birliği ile karar veridi.
11.) Sitenin su ihtiyacının karşılanması için bir adet derin su kuyusu açılması ve dalgıç tip elektro pompa bağlanmasına ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 12.) İnşaat onarım işlerinin emanet usulü yapılmasına ve emanet komisyonunun teşkili için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
 13.) Huzurlu bir tatil için sitede inşaat yasağının bakanlığın yayınladığı tarihler arasında uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
 14.) Yap işlet devret modelinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
 15.) Gündemin 15. maddesinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
 16.-17.) Tahmini bütçe görüşmeye açıldı. Ortak aidatlarının 300.000.-TL olması oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçede fasıllar arası aktarmasına yetki verildi.
 18.) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin 2.500.000.-TL olarak tespitine oy çokluğuyla (471 oyla) kabul edildi.
 19.) Gündemin 19. maddesinin görüşülmemesine 2 Red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 20.) Dilek ve temennilerde Burhaniye Belediye başkanı söz aldı. Kooperatifin daha güzele götürülmesi yönetimlerin görevidir dedi. Yönetim kurullarının ibra edilmemesi çok ağır bir husus, ileride yönetime aday bulmak zorlaşır dedi.  Başka söz alan olmadı. Divan başkanı toplantıyı kapattı.

DİVAN BAŞKANI                 KÂTİP                 KÂTİP
          Tevfik Baltacı                      Ali Olcay             Ahmet Yılmaz

 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Fevzi Yıldız         Ferat Çavuş         Selçuk Salgıncı         Ahmet Tekin

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR