GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
15-2 Olağan Genel Kurul Tutanağı 11.07.1993

15. GENEL KURUL TUTANAĞI
S.S ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

S.S ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ nin 1992 yılı olağan genel kurul (2) yapılmak üzere 11.07.1993 günü saat 09.00 da Ada sineması Burhaniye de Sanayi ve Ticaret bakanlığı temsilcileri Nail Yılmaz, Sami Gayberi, Hüseyin Çolak ve Halis Sarıcan gözetiminde toplanıldı. Genel kurul başlamadan önce yapılan tetkiklerde: 1992 yılı olağan Genel kurulunun 13.Haziran.1993 günü toplanıldığı toplantıda gündemin ilk 7 maddesinin görüşüldüğü. 8. madde görüşmeye açılırken yapılan yoklamada toplantıyı terk edenler yüzünden nisabın düştüğü. Ana sözleşmenin gerektirdiği nisap sağlanamadığından Genel kurul görüşmelerinin kalan gündem maddelerini görüşmek üzere 11. Temmuz. 1993 de yapılmasının kararlaştırıldığı;Bu Genel kurul içinde çağrıların tekrar 25 ve 28 Haziran 1993 tarihlerinde 1715 ortağa taahhütlü olarak Burhaniye posta hanesinden yapıldığı ve çağrıda gündem, toplantı yeri, tarihinin belirtildiği. İlanın ayrıca 25.06.1993 tarihli Devrim Gazetesinde yayınlandığı;1163 sayılı kanunun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan ortaklar cetveline kayıtlı 1720 ortaktan 202 ortağın asaleten 783ortağın vekâleten olmak üzere toplam 940 ortağın toplantı için hazır bulunduğu ve gerekli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldığından kalan gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Divan Başkanı (13.06.1993 tarihinde seçilen) Şevki Biber verilen bir önergeyi Genel kurula okudu. Divanın yeniden teşekkülü isteniyordu. Öneri oylama sonucu kabul edildi.(oy Birliği ile) Buna göre Divan Başkanlığına Şevki Biber, kâtip üyeliklere Kaya KETEN ve Ahmet Yılmaz, oy sayma işi ile görevli olarak ta Nazmi Dağlı, Abdullah Şimşek, İbrahim Kopuk ve Levent Gürlek oy birliği ile seçildiler. Divana konukların salonu terk etmesi ve salonda sigara içilmemesi konularında önerge verildi. Önergeler oy birliği ile kabul edildi. Divana ortaklardan Erol Erdinç’e verilen vekâletlerin doğruluk derecesiyle ilgili önergeler işleme konmadı. Aynı üyece verilen Genel kurulun ertelenmesi konulu önerge de reddedildi.
GÜNDEM MADDE 8: Osman Çetintaş açıklama yaptı yönetime aday olmadığını söyledi, seçime katılmayacağından bu maddenin oylamasına gerek olmadığını belirtti. Maddenin görüşülmemesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9: Yönetim Kurulu üyelerinin azli yerine yenilerinin seçimi oy birliği ile kabul edildi.Daha önce gündeme alınan Yönetim Kurulunun 21.01.1992 tarih ve 188 sayılı Muhasebeci Niyazi Turan’a kıdem tazminatı ödenmesi kararının iptali konusunun görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Halil Levent Erkal ödeme ile ilgili Genel Kurula açıklamada bulundu. Ferhat Gençdoğan’da aynı konuda görüşlerini belirterek kararın iptalini istedi. 422 kabul oyu alan iptal istemi toplantı çoğunluğu sağlanamadığından reddedildi. Red oyu sayısı 357 oldu.
Gündeme eklenen yönetim kurulu seçimine geçildi. Aday önergeleri Genel Kurula okundu. Aşağıda adları yazılı ortaklar 550 oy alarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. İkinci liste 355 oy almıştır.
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine
Ali Haydar Çelik, Hikmet İkiz, Şeref Kaya Demirbaş, Güngör Ülgen, Cemalettin Engin.
Yönetim Kurulu YEDEK Üyeliklerine
Ahmet Aygör, Tamer Çeşmeli, Abdullah Şimşek, Salih Darıcı, Yaşar Gökçeoğlu.
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine
Mehmet Mirza Demir, Erkan Şen 472 oy alarak
Denetim Kurulu yedek Üyeliklerine
Alkan Günay, Mehmet Özel oy çokluğuyla seçilmişlerdir.
İkinci liste 282 oy almıştır.
GÜNDEM MADDE 10:
Gündem maddesi ödentisini geciktiren üyelere %10 gecikme faizi uygulaması oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 11: Sitedeki tüm yolların ve otoparkların emanet yöntemiyle parkeyle kaplanmasına, emanet komisyonunun yönetim kurulunca oluşumu bire karşı oy çokluğuyla kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12: Site içinde Temmuz-Ağustos aylarında inşaat işleri yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 13: Bina sahiplerince bu yıl sonuna değin bahçe duvarlarının yaptırılmasına, yaptırılmadığı takdirde kooperatifçe yapılmasına, yapım bedelinin ilgili üyeden Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları üzerinden tahsiline oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 14: Deniz temizliği, arazi ağaçlandırma, onarım ve bakım çalışmalarının sürdürülmesi, ayrıca bir gazinonun yaptırılması ve emanet komisyonunun yönetim kurulunca oluşmasına bire karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM MADDE 15: 1993 yılı tahmini bütçesi okundu. Aylık ödentinin 200.000.-TL olması (Haziran 1993 den başlayarak) oy birliği ile kabul edildi. Tahmini bütçenin bu ödentilere göre yeniden düzenlenmesi kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 16: Aylık ödentilerin 30 Haziran 94 gününe değin aylık senetsiz biçimde tahsil edilmesine ve işlemlerin yönetim kurulunca yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 17: Yönetim ve denetim kurulu asil üyelerine aylık net 1.500.000.-TL ödenmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine yıllık toplam 15.000.000.-TL ödenmesi kararlaştırıldı.
GÜNDEM MADDE 18: Sitede proje dışı yapılan yapıların yıktırılması için girişimlerde bulunması konusunda yönetime oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 19:
Sitede yapılmakta olan cami konusunda bilgi verildi. Yardımı benimsendi.
GÜNDEM MADDE 20: Divan başkanı Şevki Biber yapılan konuşmalardan sonra saat 16.30 da kurultayı iyi dileklerle kapattı.

DİVAN BAŞKANI             YAZMAN              YAZMAN
   
Şevki Biber                     Ahmet Yımaz         Kaya Keten

OY SAYICILARI
Nazmi Dağlı, Abdullah Şimşek, İbrahim Kopuk, Levent Gürlek

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Nail Yılmaz     Sami Gayberi     Hüseyin Çolak     Halis Sarıcan

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR