GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

15-1 Olağan Genel Kurul Tutanağı 13.06.1993

TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.Orjan Konut yapı kooperatifinin 1992 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 13.06.1993 günü saat 9.00 da bakanlık temsilcileri Fevzi Yıldız, Selçuk Saluncı, Fevzi Akçelik, Ferat Çavuş un gözetiminde Ada Sineması Burhaniye adresinde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantıya ait yer, zaman ve gündemi içeren davetleri 08.05.1993 tarihinde taahhütlü mektupla yapıldığı yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı koop. kan.26. mad. niteliklere ve ortaklık kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan ortaklar cetveline kayıtlı 1720 ortaktan 216 ortağın asaleten 644 ortağın vekaleten olmak üzere toplam 860 ortağın toplantı için hazır bulunduğu ve gerekli çoğunluğun sağlandığı tespit olduğundan toplantı Yönetim Kurulu başkanı tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDE 1: Açılış Yapıldı.
GÜNDEM MADDE 2: Divan heyeti seçimine geçildi, teklifler sonucunda Divan Başkanlığına Şevki Biber, Kâtip Üyeliklere Kaya KETEN, Fatih Avcı. Oy sayıcı üyeliklere Necati Duna, Levent Gülük, Kalender Ertürk, oy çokluğuyla seçildiler. Divan Başkanlığına gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 280 imzalı önerge ile gündeme; Yönetim kurulu üyelerinin azli ile yerlerine yenilerinin seçilmesi.Yasaya ve iyi niyet kurallarına aykırı olan eski muhasebeci Niyazi Turhan’a kıdem tazminatı ödenmesine dair 21.01.1992 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptaline karar verilmesi 9. maddeye eklenmesi.
Maddelerin eklenmesi oya sunuldu oylama sonucu 489 oyla verilen önerge kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3: Saygı Duruşu Yapıldı.
GÜNDEM MADDE 4: 1992 yılı yönetim, denetim kurulu raporları ve bilânço Genel kurulda okundu.
GÜNDEM MADDE 5: Okunan raporlar müzakereye açıldı.
Mehmet Subaşı söz aldı, denetim kurulunun vazifesini iyi yaptığını, denetim kurulunun savcı vazifesi yapması gerektiğini, Yönetim Kurulunun ibrası hakkında görüş bildirmesini istedi.
Atilla Ülgen söz aldı; İşlerin iş mahallinde yapılması gerektiğini Yönetim Kurulunun ortaklardan toplanan paralar karşısında işlerin eksik yapıldığını, kooperatif için çalışan kişilerin kooperatifte yönetime gelmesini istediğini belirtti. Bizim paramızla tuzlu toprağa ağaç dikilmekte daha sonra bu ağaçlar kurumaktadır dedi.
Mustafa Pirinççi söz aldı; Yatırılan paraların vadesiz hesapta olduğunu bu paraların vadeli hesaba aktarılmasının daha iyi sonuç vereceğini söyledi.
Hasan Şahin Söz aldı; İbra hakkında konuşmak istediğini bildirdi. Yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesinin gerektiğini söyledi.
Nurşen Kara sahipsiz görülen evlere moloz, çakıl atılmasının önlenmesini istedi.
Basri Yılmaz, Ahmet Altın Yönetim Kurulu lehinde konuştular.
Bünyamin Özer söz aldı; Divana verilen önergenin hakkında konuşmalar yapılmadan oylama yapılamayacağını söyledi. Seçilmek isteyen arkadaşların bir program ile gelmesini istedi.
Ahmet Yılmaz Genel kurulun uzun sürdüğünü bildirdi.
Yapılan eleştirilere Yönetim Kurulundan Necmi Şengider kanalizasyon sorununun halledildiği denize girilen yerde deniz kirliliğini önlediğini denetim kurulunun raporlarının doğru olmadığını söyledi. Ortak ödemelerinin tam yapılmadığını ödemesini yapmayanlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta olduğunu söyledi. Ayrıca aleyhinde konuşulan konular hakkında cevaben konuştu.
GÜNDEM MADDE 6: Bilanço, envanter, gelir gider hesapları Genel kurula açıklandı. Bilânço oy çokluğuyla kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu 336 kabul oyuna karşı 338 ret oyu alarak toplantı nisabı 860 olduğundan kabul nisabı olan 431 oya ulaşılmadığından ibra edilmedi. Denetim kurulu 247 kabul oyu almış ve oda (ibra için 247 oy kullanılmıştır) denetim kurulu ibrası için 431 oy olmadığından ibra edilememiştir. Her iki kurulda ibra edilemedi. Bu esnada Divan Başkanlığına sahte imza kullanıldığına dair dilekçe verildi.
GÜNDEM MADDE 8: Bu maddeye gelindiğinde toplantı nisabının olmadığı ve sayım yapılarak 378 ortağın toplantıda asaleten ve vekâleten hazır bulunduğu ve toplantı nisabının altına düşüldüğünden toplantı Divan Başkanlığınca 11.07.1993 günü saat 9.00 aynı yerde yapılmak üzere ertelenmiştir.
Ortaklardan Abdullah Şimşek, Kaya Keten ise ortaklardan Osman Çetintaş’ın bizzat ortakları salondan çıkarmasını gizli bir şekilde söylediği iddiasında bulundular. Aynı zamanda Nazmi Dağlı da aynı konuda şikâyette bulundu ve Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi. Saat: 18.40

 DİVAN BAŞKANI             KÂTİP ÜYE             KÂTİP ÜYE       OY SAYICI ÜYE        OY SAYICI ÜYE

                                              Şevki Biber                     Kaya Keten             Fatih Avcı            Nazmi Dağlı              Abdullah Şimşek        

 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

                                                            FEVZİ YILDIZ         FEVZİ AKÇELİK         FERAT ÇAVUŞ         SELÇUK SALUNCI

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR