GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

13. Olağan Genel Kurul Tutanağı 11.03.1991

S.S. ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ nin 13. Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 11.03.1991 tarihinde Cemal Gürsel Caddesi No:78 (Emlak bankası bitişiği) İnci Düğün Salonu adresinde saat 8.00 de bakanlık temsilcileri Yaver Yılmaz ve Mehmet Gezici’nin gözetiminde toplanıldı. Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Genel kurula ait davet ilanlarının, 03.02.1991 tarihinde Ankara Ticaret gazetesinde yer ve gündemi belirtilerek yapıldığı. Genel kurula davet mektuplarının 1734 ortağa 07.02.1991 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği. Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı yasanın değişik 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetveli bakanlık temsilcilerinin kimlik kontrolü yapılıp yapılmadığına nezaretiyle hazirun cetvelinde kayıtlı 1734 ortaktan 207 ortağın asaleten, 919 ortağın vekaleten iştiraki ile 1126 ortağın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından toplantı Yönetim kurulu başkanı Zafer Tekinmeriç tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 2: Divan Başkanlığı seçimine geçildi. İki Önerge verildi.
1. Önerge; Divan Başkanlığına Fuat Ildıroğlu, kâtipliklere Mesut Büyükbay, Nuri Tilgen
2. Önerge; Divan Başkanlığına M. Ata Aksoy, kâtipliklere Mehmet Özer, Süleyman Turgut Önerildi. Her iki önergede Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurula sunuldu yapılan oylama sonuncunda 1. önergedeki Divan Başkanlığına Fuat Ildıroğlu, kâtipliklere Mesut Büyükbay, Nuri Tilgen 669 oy aldılar, 2. önerge oya sunuldu 442 oy aldılar, 1. listedeki Fuat Ildıroğlu, kâtipliklere Mesut Büyükbay, Nuri Tilgen oy çokluğu ile seçildiler. Başkanlık divanına tutanakları imzalaması için oy çokluğu ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 3: Atatürk ve şehitler ile kısa süre önce vefat eden Yönetim Kurulu 2. Başkanı İsmail Karabeyoğlu için birer dakikalık saygı duruşu yapıldı.
GÜNDEM MADDE 4: 1990 yılı raporu her üyeye gönderildiğinden tamamının okunmasına gerek olmadığını ancak kısa özetlemesi için oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tekinmeriç raporu özetledi. Bilanço ve gelir gider farkı cetvelini okudu. Denetim Kurulu raporu için söz verilen denetçi Mustafa Karapınar kürsüye davet edildi. Denetim Kurulu raporunun okunmasına geçildi. 13. Genel Kurula kadar yeterli işlerin yapıldığını özetleyerek ayrıntılı bilgiler verildi. Defterlerin tetkiki, muhasebe fişlerinin tetkiki, dosyaların tetkiki, bilânço ve mizanların tetkiki, mali denetim. Bu denetimde Sanayi ve ticaret bakanlığının sistemine uyulmadan tutulduğu tetkik edilerek yapılan yanlışlıkların giderildiği anlatıldı. İnşat denetimi 10.09.1990 tarihinde denetlenmiş ve şikâyetler tespit edilmiştir.
Sonuç Olarak:
1.) Bundan önceki denetimin sadece masa başında olduğu,
2.) Uyarıcı yazıların satıhta kaldığı,
3.) Diyalog Kopukluğu vardır.
Bize Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kanalıyla iki başvuru gelmiştir. Bundan başka gelmemiştir. Yönetim ile ortaklar arasında diyalog yoktur, zayıftır. Bu yıl muhalif bir gurubun çıkmış olması bu zayıf ilişkiden doğduğunu kabul etmek gerekir. Adama göre iş değil işe adam istihdamına gidilmesi şarttır. Kooperatif gelir kaynakları sıfır noktasına gelmiştir. Aidatlar yetersizdir. Bu kadar eleştiriye rağmen Yönetim Kurulunun yaptıkları da takdire şayandır. Daha iyi olmasını temenni etmekteyiz.
Bu arada Tevfik Baltacı tarafından 2 önerge verildi.
1. Önergede elindeki 9 vekâletten 8 adedinin Bakanlık Temsilcileri tarafından geçersiz sayılma nedenlerinin araştırılması.
2. Önergede 11 adet üyenin vecibelerini yerine getirmediklerinden çıkarıldığını ve akıbetini öğrenmek istediğini belirtmektedir.
GÜNDEM MADDE 5: 1990 yılı faaliyet raporları ile müzakereye geçildi. Eleştiri için söz alan üyelerin isimleri tespit edildi. Sırası ile HİLMİ SOYASLAN, A. NURİ ÇAMLIBEL, YILMAZ YALÇIN, FERHAT GENÇDOĞAN, MUSTAFA PİRİNÇÇİ, BASRİ YILMAZ, YUSUF ZİYA NALBANT, AHMET ALTIN, NECATİ DURA, NECMİ ŞENGİDER, TEVFİK BALTACI, MEHMET BABUŞÇU, MEHMET SUBAŞI, EMİNE AYDIN söz aldılar.
Hilmi Soyaslan: Konuşmaların kırıcı olmamasını istedi. Kooperatifin 4 yıl içinde çok yol aldığını belirtti. Ancak daha yapılacak işlerin bulunduğunu ve bunun için seçilecek yönetime yardımcı olunmasını istedi.
A. Nuri Çamlıbel: Bu Yönetimin subasmanlarını kooperatifin yapacağı kararını aldılar. 1.800.000.-TL denildi. Sonradan 1.300.000.-TL ye yaptırdık, 500.000.-TL yi neden fazla verdiğimi sordum cevap alamadım. Fiyat farkı benden bir yıl sonra 138.000.-TL ödedim. Bu kooperatifte tasarruf yapılmamıştır. İskelede, su deposunda ne kadar zarar olmuştur, bilmek istiyoruz dedi.
Yılmaz Yalçın: 1986 da bu yönetimle birlikte Denetim Kuruluna seçildim. 1990 yılında ayrıldım. Kendilerinin muhasebe konusunda uzman olduğunu söyledi ve bir kısım paraların yerli yerince çalışmadığı kullanılmadığı söylediler. Programda konulan paraları toplamayıp istenilen işlerin yapılmadığını belirttiler. Eski bir denetçi olarak tereddütleri olduğunu söylediler.
Ferhat Gençdoğan: 12. Genel Kuruldan bahsederek banket ve yol işlerinin zamanında yapılmadığını, toplanan bu paraları 6 ay geciktirerek Aralık 1990 ayında yatırıma dönüştürmeye başlanması ve projenin % 90 lık bölümünün 1991 yılına ertelenmesi Yönetim Kurulunun ihmali yönünden bizleri zarara sokmuştur. Ortaklardan alacaklar tahsil edilmemiştir. Borçlarını ödemeyen üyelerin durumu nedir. Bilânço tetkikinde fiyat farkı çok alınmış ve ödemeler nasıl yapılmıştır dediler. İhmalleri yüzünden bizi zarara sokan yönetimi ben ibra etmiyorum dediler.
Mustafa Pirinççi: Bu yönetimin karşısına 3–4 senedir bir gurup çıktı. Bu neden çıktı. Hiç tetkik ettiniz mi? Yazılan kitapta bizlere devamlı çamur atmışlardır. Denetim Kurulu raporundaki suçlamalar bizim suçlamaların çok üstündedir. 993 milyon alacak neden zamanında toplanmamıştır. Bu bir suçtur. Denetim Kurulu raporu ile yönetim çelişki içindedir. Eğer biz kazanırsak mal beyanı ile çıkacağız. Bu günkü arkadaşlarında mal beyanında bulunmasını istediler. Denetim Kurulu raporunu eleştiriyorum. Kendimden bir şey katmıyorum, katmama da gerek kalmıyor, bu yönetim tamamen değişsin istiyoruz. Büyük bir site olan Orjan’ın bir müdürlük şeklinde idaresi gereklidir. Bu idarenin Orjan da olması gereklidir. Yapılan hizmet varsa teşekkür ederiz.
Basri Yılmaz: 1986 yılında bir iki direk dikili birkaç ev yapılmışken bu gün bir kasaba görünümüne gelmiştir. Yönetici arkadaşların eksiklikleri olmuştur. fakat eleştirilerin dikkate alınması gereklidir. Tenkitler ve eleştiriler her zaman yol gösterici olmalıdır. Hepimizin müşterek bir sorunu Orjan şantiye görünümünden çıkmalıdır. Yaz aylarında kara sinek sivri sinekle mücadele yapılmalıdır. Deniz kıyısı temizlenmelidir.
Yusuf Ziya Nalbant: Eski idareyi takdir ediyor, muhalif guruba takdir ediyorum. Fakat yerine gelecek yönetim bunun iyisi mi olacak üyeler borçlarını ödediler de yönetim kabul etmedi mi. dedi.
Ahmet Altın: Çalışanlar her zaman yıpranmaya mahkumdurlar. Bunun için yeni gelen arkadaşlarda yıpranacaklardır. Yeni seçilen yönetime yardımcı olunması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Orjan da olmalıdır. Böyle olunca başarı daha çok artar. Orjan bataklıktı, çamurdu, Orjan orayı cennet yaptı, daha iyi olmasını istedi.
Necati Dura: Konuşmak İstemedi.
Tevfik Baltacı: Konuşmak İstemedi.
Mehmet Babuşçu: Benden evvel her şey söylendi. Ben Orjan’ı bu güne kadar getirenlere teşekkür ederim. Ağaçlandırma yapılması şarttır. Orjan da deniz sahilleri güzelleştirmelidir.
Emine Aydın: Evimi satmak istedim. Fakat evimi 20 gün evvel görmeye gittiğimde vazgeçtim. Çünkü her şeyi uygun ve mükemmel gördüm.
Mehmet Subaşı: Ben sizin karşınıza 48 sayfalık dosya ile çıkıyorum. Fakat zaman olmadığından dosyayı Divan Başkanlığına sunuyorum. Şahıslarla ilgili konuşacağım buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Ben meşru müdafaa yapıyorum dediler. Ben Yönetim Kurulunun seçilmesine yardım ettim. Teşvik ettim. Bunlar teşvike layık değillermiş. Bu yönetimden yazılı ricada bulundum hiç kaile alınmadı cevap olarak ta bana yalancı dedikoducu dediler. Konuşma zamanı doldu, başkan beyin ikazı ile polis kordonunda terk etmesini istediler ve konuşmayı terk ettiler.
Mehmet Şahbaz: Yapılan hizmetler tam hizmetler değildir. Azdır bunun için teşekkür edilmez bizim konuşmamıza az zaman tanınıyor. Bu Yönetim Kurulunun değişmesini istiyoruz dediler.
Necmi Şengider (Burhaniye Belediye Başkanı): Bu güne kadar 8–10 toplantıya katıldım fakat bu toplantıda çok üzüldüm. Bu toplantı da hep şahsi şeyler konuşuldu. İşe yarar Orjan la ilgili konuşulmadı. Hâlbuki Orjan’ın yanında akan dere büyük bir tehdit arz etmektedir. Bunun için İller Bankasına gidip karar alalım kredi çıkaralım demiyoruz şahıslarla ilgili konuşuyoruz. Ayrıca biz belediye olarak İller Bankasına gerekli müracaatımızı yaptık. Bu sene o dereyi belediye olarak kapatacağız. Merkezin Burhaniye’ye alınması şarttır. Alındığı takdirde meseleler hallolur. Ulaşım ve su belediye ile işbirliği içerisinde daha da iyileşecektir dediler.
Eleştirileri cevaplamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tekinmeriç’e söz verildi.
Yapılan tenkitlerin yapıcı olduğunu kabul ettiklerini ve eleştirilere açık olduklarını söylediler. 1987 senesindeki subasman meselesi bu gün 1991 de söz konusu olmaz şimdiye kadar neredelerdi. 4 Sene beraber çalışmış olduğumuz Yılmaz Bey bir sene ayrılınca neden çamur atmak istediğini anlayamadım. 4 sene en ufak bir tenkit yapmadıkları halde. Aralık 1990 ayına kadar toplanan paraların kayıtlarda mevcut olduğunu ve buraya gelip anlatılan okunan rakamlarla hiç ilgisi yoktur. Rakamlar arasında çarpıklıklar vardır. Üyelerden çeşitli ödemeler şekli gelmektedir. Senet vermek istemeyenler vardır. Bir ay gecikmeler için ihtar çekilmez. Bizim yerimizde kim olsa toleranslı davranır. Biz yazın yol ve Tretuvar yapsaydık elektrik kesilmeleri vb. zorluklar üyeler tarafından tepkiyle karşılanacaktı. Buna biz kasım ayında bilerek başladık. Orjan’ı havasından çıkarılması istenilmektedir. Bizimde tek gayemiz budur. Yapılan işler bunlara yöneliktir. Sinekle mücadele işi Orjan’a ilaç sıkmakla olmuyor. Yinede mücadele edilecektir. Ağaçlandırmayı Orjan’ı güzelleştirmek gayesi ile yapmaktayız. Mehmet Subaşının sorunu güneş enerjisi kolektörü sorunudur. Başka bir sorunu yoktur dediler.
Bu arada divana verilen bir bildiri üzerine Denetim Kuruluna söz verildi. Bildiride özetle Yönetim Kuruluna yakın olan kişilerin subasmanlarını ucuz ve kısa sürede yaptıklarını anlatmaktadır.
Denetim Kurulu ise kendilerine bu konuda bir bildiri olmadığını ve telefonla sorduklarını söylediler ve bütün ödemelerin zamanında ve uygun olduğunu söylediler.
Denetim Kurulu raporunun eleştirilerini cevaplamak üzere denetçi Mustafa Karapınar’a söz verildi.
Yapılan tenkitlerin yapıcı olduğunu ancak bundan evvelki denetçi Yılmaz beye cevap verildi. Geçen seneki rapor tamamen rakamlarla dolu ve Yönetim Kuruluna uygundur. Bizim tenkit edilen raporumuz tamamen farklıdır. Muhasebe işlerinde bizim anlayışımıza göre farklılık vardır. Bakanlığın istediği doğrultuda şeffaf bir muhasebe tuttuk böyle de devam edilmesinde mecburiyet ve fayda vardır.
Denetim Kurulu olarak yapılan işlerin yanında yapılmayan işlerinde dile getirerek raporumuzda iyiyi de kötüyü de söyledik. Muhalefet olduklarını söyleyen sözcülerde bizi eleştirmediler raporumuzu onayladılar dedi.
GÜNDEM MADDE 6: İbra konusuna geçildi. Yapılacak ibra (Aklama) oylamasında kooperatifte görevli olarak çalışanlar ile kooperatif ile arasında sözleşme bulunan müteahhitler ve yanlarında çalışanların oy kullanamazlar şeklindeki kanun maddesi okundu. Bu durumda olan üyeler salon dışına çıkarıldı. Yapılacak oylama için tasnif heyeti seçilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Oy tasnif heyeti için 2 önerge verildi. 1. önerge Ahmet Altın, Hüseyin Birdin, Hasan Çakar, Ali Doğan Akıncı, Ali Doğru, Kıraç Egemen, Ümit Kozan. 2. Önerge Kaya Keten, A. Nuri Çamlıbel, Fikret Nadi Çelik, Alaattin Yazgan, Seyit Tosun, Ali Demirtaş Divan Başkanlığı tarafından okundu ve ayrı, ayrı oya sunacağını bildirdi, muhalefet gurubunun itirazı üzerine Bakanlık Temsilcileri tarafından yapılan öneri her iki gurubunda tasnif heyeti olarak görev yapması kararlaştırıldı. Önce Yönetim Kurulunun ibrası ve bilânçonun ibrası oya sunuldu 329 ret oyuna karşılık 627 kabul oyuyla ibra edildi. Denetim Kurulunun ibrası oya sunuldu 177 ret oyuna karşılık 573 kabul oyu ile aklandı.
GÜNDEM MADDE 7: Ana sözleşmenin 4. maddesinin değiştirilmesi ve kooperatif merkezinin Burhaniye’ye nakli için; Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tekinmeriç açıklamalarda bulundu.
1- Alınan senetlerde ihtilaf konusunda ANKARA mahkemeleri denilmektedir.
2- Sigorta ve banka işlemleri Ankara’da dır.
3- Bunların mahsurları vardır.
4- Burhaniye’de 600 kişiyi barındıracak otel yoktur dedi.
Gündem maddelerine geçildi. Yapılan oylamada 151 ret oyuna karşılık 975 kabul oyu ile ana sözleşmenin 4. maddesinin değiştirilerek kooperatif merkezinin Burhaniye’ye nakli Kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8: Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Önce oylamanın açık mı kapalı mı olması oya sunuldu. İttifakla açık oyla yapılması karara bağlandı. Oylamanın tek, tek mi yoksa liste halinde mi yapılması oya sunuldu. Liste halinde yapılması ittifakla karara bağlandı.
Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi. Önergelerin veriliş sırasına göre isimlerin okunmasından sonra da verişi sırasına göre oylamasına geçildi.
1. Liste Önerge 1 Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: Necmi Şengider, Basri Yılmaz, Kaya Demirbaş, Osman Çetintaş, Hayrettin Dikmen.
Yedek Üyeliklere: Ali Doğru, Ferdi Özgüler, Zekâi Doğan, Ahmet Altın, Mehmet Helvacıoğlu
2. Liste Önerge 2 Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: Mustafa Pirinççi, Erkan Şen, Ahmet Tuna, Önder Ildız, Ömer Tekin
Yedek Üyeliklere: Yavuz Erdöl, Mehmet Özer, Saim Demircan, Atilla Ülgen, Daver Zorlutuna aday gösterildiler.
Liste veriliş sırasına göre önergeler oya sunuldu. Yapılan oylamada 678 oyla ilk listede adları yazılı Necmi Şengider, Basri Yılmaz, Kaya Demirbaş, Osman Çetintaş, Hayrettin Dikmen asil yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. Ali Doğru, Ferdi Özgüler, Zekâi Doğan, Ahmet Altın, Mehmet Helvacıoğlu yedek üyeliklere seçildiler.
2. liste yapılan oylamada 404 oy aldıkları için seçilemediler. Bu arada divana Yönetim Kurulunun görev süresi ile ilgili iki önerge verildi. Hüseyin Birdim, Mehmet Babuşçu, Hayrettin Dikmen ve Kemal Demirtaş tarafından verilen 1. önerge ile Yönetim Kurulunun görev süresinin 2 yıl olmasını, Servet Aydın, Basri Yılma Yönetim Kurulu Başkanız tarafından verilen 2. önerge ile Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 yıl olmasını istediler. Divan Başkanlığı tarafından önergelerin veriliş sırasına göre yapılan oylamada 1. önergede olduğu gibi Yönetim Kurulunun görev süresinin 2 yıl olması oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9: Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi.
1. Liste Denetim Kurulu asil üyeliklerine: Mustafa Karapınar, Nuray Yücedağ.
Yedek Üyeliklere: Niyazi Devir, Metin Yıldız.
2. Liste Denetim Kurulu asil üyeliklerine: Mustafa Karapınar, Hürrem Güner.
Yedek Üyeliklere: Niyazi Devir, Ahmet Epli.
Liste yapmadan da bağımsız olarak Yılmaz Yalçın aday olmuştur.
Liste veriliş sırasına göre yapılan oylamada 1. listede yazılı olan Denetim Kurulu asil üyeliklerine: Mustafa Karapınar, Nuray Yücedağ. Yedek Üyeliklere: Niyazi Devir, Metin Yıldız. oy çokluğu ile seçilmişlerdir. 2. liste ve bağımsız aday yapılan oylamada kazanamadı.
GÜNDEM MADDE 10: Vecibelerini yerine getirmeyen ve borçlarını zamanında ödemeyen üyelere eşitlik ilkesi doğrultusunda ihbar tarihinden itibaren aylık % 5 faiz uygulaması ve sitedeki ortak hizmetlerden yararlandırılmaması konusundaki maddeye geçildi. Lehte ve aleyhte yapılan konuşmalardan sonra yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11: 1991 yılında yapılacak olan yatırımların görüşülmesi maddesine geçildi.
a- Kaba inşaatların 2 yıl içinde 31.12.1992 tarihine kadar ortakların kendi imkanları veya kooperatif aracılığı ile yaptırılması zorunluluğu.
b- Üyelerin bir yıl içinde 31.12.1991 yılı sonuna kadar ortaklarımızın kendilerinin yapması veya kooperatif aracılığı ile yaptırılması zorunluluğu.
c- Deniz temizliği, arazinin ağaçlandırılması, tamir ve bakım çalışmalarına devam edilmesi.
d- Traktöre kanal kazıcı ilave edilmesi, araziye çağrı cihazı alınması ve tesisatı yapılması zorunluluğu.
e- Sitede kalması zorunlu olan elektrik teknisyeni ve sıhhi tesisatçıya lojman yapımı ile ilgili maddelerin görüşülmesine geçildi. Lehte ve aleyhte yapılan konuşmalardan sonra yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12: 1991 yılı bütçesi Genel Kurula sunuldu okundu. Toplam 6.973.760.000.-TL bütçe uygulamalarında yeni fasıllar açmaya, fasıllar iptal etmeye, fasıllar arasında aktarma yapmaya ve üyelerimize ek külfet getirmeden ortak yatırımlar ve diğer masraflar için yapılacak olan giderlerin sair kaynaklardan karşılanmasına, Yönetim Kurulu yetkilidir. 1991 yılı bütçesi oya sunuldu oy birliği ile bütçe olduğu gibi kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13: Kooperatifim sitesinde mevcut elektrik sisteminin TEK idaresine bedelsiz devri konusundaki madde Genel Kurula okundu, oylandı, elektrik sisteminin TEK e bedelsiz devri konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 14: Kooperatifimizin sitesi içerisindeki PTT binası yapılabilmesi için imar planında değişiklik yapılması ve tapuya işlenerek PTT ye bedelsiz tapu verilmesi konusu Genel Kurulun oylarına sunuldu kabul edildi. Bu konuda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 15: Mehmet Babuşçu ve Nevzat Karpuz tarafından verilen önerge:
Kooperatifimizin çalışma alanlarının genişlemesi pek çok sahada eleman çalıştırma sorumluluğu, ulaşım, çöp toplama, sinekle mücadele, deniz ve plaj temizliği, sosyal tesislerin yapımı ve onarımı, her yıl artan elektrik fiyatlarının karşılanması. Traktöre kanal kazıcı ilavesi, boş alanların yeşillendirilmesi ve artan Enflasyon nedeni ile üyelerin ödedikleri aylık aidatın her ay 35.000.-TL olarak senetlerle ödenmesini arz ve teklif ederiz. Masraf karşılığı ödenen aylık ödentilerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin hakkı huzur veya aylıkları, murahhas ücreti, tespiti, yeni üye kaydı nedeniyle teberru alınması fenni sorumluluk ile kontrollük ücretinin tahsili ile ilgili maddeye geçildi.
a- Masraf karşılığı aylık ödentilerin önergede olduğu şekilde aylık 35.000.- TL senetlerle ödenmesi hususu Genel Kurula sunuldu lehte ve aleyhte yapılan konuşmalardan sonra oya sunuldu. Aylık üye aidatlarının 01.01.1991 tarihinden geçerli olarak her ay 35.000.-TL olarak ödenmesi kararı alındı.
b- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine kişi başına aylık Genel Kurul tarihinden itibaren her ay 650.000.-TL net huzur hakkı ödenmesi ve murahhas üyeye huzur hakkı dışında sürekli görevinden ötürü aylık 1.200.000.-TL net ücret ödenmesi yolundaki önerge görüşüldü.
Önergede olduğu şekilde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine kişi başına Genel Kurul tarihinden itibaren her ay 650.000.-TL net huzur hakkı, murahhas üyeye ise huzur hakkı dışında aylık net 1.200.000.-TL ödenmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
c- Yeni üye kaydı yapılırken bağış alınması, fenni sorumluluk ve kontrollük ücreti alınması hakkındaki gündem maddesi Genel Kurula okundu ve oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu yetkili kılındı.
GÜNDEM MADDE 16: Projeye aykırı olarak yaptırılan binalara oturma izni verilmemesi ve yıktırılması hakkındaki madde Genel Kurula okundu ve oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu yetkili kılındı.
GÜNDEM MADDE 17: Sitede yapılacak yeni iş merkezlerinin yap işlet devret modeli ile yaptırılmasına ait madde Genel Kurula okundu, oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu yetkili kılındı.
GÜNDEM MADDE 18: Sitenin cadde sokak ve evlerin numaralanması işinin yapılması ile ilgili madde Genel Kurula okundu ve oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu yetkili kılındı.
GÜNDEM MADDE 19: Dilek ve temenniler bölümünde üyelerimizden Necati Duna tarafından verilen önerge ışığında yapmış olduğu açıklamalarla;
a- Orjan Merkezinin Burhaniye’ye nakli.
b- PTT ye yer verilmesi ve telefon sorunu.
c- Subasman üstü inşaatların 1992 yılı sonuna kadar yaptırılması zorunluluğu getirilmesi.
d- Bahçe duvarlarının 1991 yılı sonuna kadar yaptırılması.
e- Ödemelerini geciktiren üyelerin ödemelerini tamamlaması için gerekli hızın verilmesi.
f- Deniz temizliği ve kumların temizlenmesinin 1991 yılında bitirilmesi.
g- Yerdeki elektrik kablolarının toplatılması.
h- İnşaatlarda çalışan işçilerin akşamları mesai bitiminde araziyi terk etmeleri ile denizden ve kafeteryadan daha az faydalanmalarının sağlanması. Araçlara hız tahdidi getirilmesi. Hırsızlıkların önlenmesi. Ana yollara ıhlamur, limon, portakal gibi ağaçların dikilmesine ait önergesini okudu ve dileklerini belirtti.

Gündemde başkaca madde olmadığından 19.30 da toplantıya son verildi.13 Sayfadan ibaret olan toplantı tutanağı Bakanlık temsilcileri ile birlikte imza altına alındı.

DİVAN BAŞKANI                         YAZMAN                 YAZMAN                           BAKANLIK TEMSİLCİSİ         BAKANLIK TEMSİLCİSİ

                FUAT ILDIROĞLU                      NURİ TİLGEN         MESUT BÜYÜKBAY                     YAVER YILMAZ                     MEHMET GEZİCİ

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR