GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

12. Olağan Genel Kurul Tutanağı 25.03.1990

12. GENEL KURUL TUTANAĞI
S.S ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

S.S ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ NİN 12. Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 25.03.1990 tarihinde Cemal Gürsel Caddesi No:78 İnci düğün salonu adresinde saat 9.00 da Bakanlık temsilcileri Serdar METİN ve Hüseyin YÜKSEL in gözetiminde toplanıldı.Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Olağan Genel Kurula ait davet ilanlarının 10.02.1990 tarihinde Ankara Ticaret Gazetesinde toplantı yer ve gündemi belirtilerek yapıldığı. Olağan Genel Kurula davet mektuplarının 1696 ortağa 20.02.1990 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği. Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı yasanın değişik 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetveli bakanlık temsilcilerinin kimlik kontrolü yapılıp yapılmadığına nezaretiyle birlikte, Önder ILDIZ, Nazmi Dağlı ve Mehmet Mirza Demir’in kullanılan vekâletnamedeki imzaların üyeye ait üye kayıt defterindeki tatbik imzasıyla karşılaştırılması hususunda bakanlık temsilcisine uyarıda bulundular. Bakanlık temsilcileri tarafından söz konusu şikâyetin bertaraf edilerek ortaklara yardımcı olunması bakımından, ortak kayıt defteri istendi. Ancak söz konusu defterlerin çok olması ve üye sayısının 1803 olması nedeniyle kontrolün yapılmasının çok zor olması bakımından dilekçe sahiplerinden sahte imza kullanan üye var ise isimleriyle birlikte bildirilmesi istendi. Dilekçe sahiplerinin böyle bir isim bildirmemeleri nedeniyle yardımcı olunamadı. Hazirun cetveline kayıtlı 1718 ortaktan 164 ortağın asaleten, 590 ortağın vekâleten iştiraki ile 754 ortağın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından toplantı Yönetim Kurulu başkanı Zafer Tekinmeriç tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDE 2:
Divan Başkanlığı seçimine geçildi ve 2 önerge verildi. Her iki önergede Divan Başkanlığına önerilen Niyazi Devir, Yönetim Kurulu başkanı tarafından Genel Kurula sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Kâtip üyelikler için yapılan oylama sonucunda da birinci listede yer alan Nuri Tilgen ve Avni Başdoğan oy çoklu ile seçildiler. Oy sayım heyeti içinde önerilen 7 kişi İbrahim Acar, Paşa Öztürk, Kemal Üstündağ, Kaya Demirbaş, Ahmet Epli, Basri Yılmaz ve Yusuf Şahin oy birliği ile seçildiler. Bu arada divana verilen ve sahte vekâletname düzenlendiğinde bu nedenle imzaların kontrol edilmesine ve yoklama yapılmasına ilişkin önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu ve sahte vekâletname kullandığı bilinen kişinin belirtilmesi halinde imzasının Bakanlık Temsilcilerinin yardımıyla tespiti oy birliği ile kabul edildi. Yine yapılan oylama sonucu tutanakların imzalanması hususunda seçilen Divan Başkanlığına tutanakları tanzim ve imza yetkisi oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu arada İsmail Karabeyoğlu ve Zafer Tekinmeriç imzalarını taşıyan bir önerge verildi. Eski üyemiz ve şu anda Burhaniye Belediye Başkanı aramızda olduğunu ve kooperatifimize karşı daima sıcak bakan ve her zaman Orjan’a yardımlarını esirgemeyen Necmi Şengider’e Genel Kurulca bir teşekkür mesajı yazılmasını kendisine söz verilmesi istendi. Oylandı alkışlar arasında Belediye başkanı kürsüye geldi, konuşmasında belediye olarak her zaman hizmete hazır bulunduklarını Orjan-Denetko arası yolun yapılacağını, Havran çayından bahsederek kanalizasyon ve atık suların bir an önce İller Bankası ile yapılan anlaşma sonucu 1992 yılında bitirileceğini müjdeledi. Ulaşım ve diğer sorunların da peyder pey halledileceğini Orjan üyelerine ve yöneticilerine teşekkür ederek gelecekteki komşularını selamlayarak kürsüden ayrıldı.
GÜNDEM MADDE 4:
1989 yılı faaliyet raporu her üyeye gönderildiğinden okunmasına gerek olmadığını belirten önerge okundu. Oylandı. Oy birliği ile raporun tekrar okunmasına gerek olmadığı karara bağlandı. Yönetim Kurulu başkanı Zafer Tekinmeriç bilanço ile gelir gider farkı hesap cetvelini okudu. Denetim Kurulu raporu için söz verilen denetçi Yılmaz Yalçın raporu okudu.
GÜNDEM MADDE 5:
Faaliyet raporları ile ilgili müzakere maddesine geçildi. Eleştiri için söz alan üyelerin isimleri tespit edildi. Sırası ile Fuat Ildıroğlu, Mehmet Mirza Demir, Nazmi Dağlı, Behat İğnak, Nurettin Demirdelen, Önder Ildız, Nurhan Öge, Ahmet Aygör, İbrahim Acar, Hüseyin Yalçın, Mustafa Karapınar, Emel Aydın, Mehmet Babuşçu, Alpaslan Kuçur, Turan Gögen, Nuri Çamlıbel söz aldılar.
FUAT ILDIROĞLU:
İstanbul’dan 100 kişiyi temsil ettiğini, Orjan da bir an evvel oturmamız için inşaatların bitirilmesini istedi. Subasmanların bazılarının iyi yapılmadığını, çok çalışan iyi yöneticiye ihtiyaç olduğunu, yeni bir yönetim listesi vereceğini ve Burhaniye’de ayrıca büro açmaya gerek olmadığını söyledi.
MEHMET MİRZA DEMİR
: Bundan önceki yöneticilerin iyi tarafları vardır dedi. Kurucu üye Rüştü beye teşekkür ederek onların bu yönetimce yıldırıldığını, en uzun yönetimin bu yönetim olduğunu, denetçiler yönetime karşı direnme güçlerini ortaya koymuşlardır. Kötü yönetim bu yönetimdir. Süpermarket ihalesi sırasında şerh veren Yönetim Kurulu üyesini söyledi. Elindeki beş soru içeren yazılı kağıdı okumaya devam etti.
1.) Market ihalesinde kayırma varmıdır? Varsa nedir?
2.) Yönetim Kurulunda bir kişi ile ilgili olarak töhmet zan itham edilme söylentisi gerçek midir?
3.) Genel Kurulun bağlayıcı kararına rağmen Subasmanlarını kendisi yapan üyeler varmıdır?
4.) Kooperatif aracılığı ile kendi ve yakınlarının evini yaptıran yönetici var mı? Yüklenicilere ekstradan iş yaptıran yönetici ve denetçi var mı? Varsa yükleniciye ödenen ek ödeme miktarını açıklar mısınız dedi. Bataklık kurutma işinin önceki Yönetim Kuruluna ait olduğunu, deprem kuşağındaki bu arazi için ön rapor alınmıştır. Çirkin bir projedir. Drenajın ne işe yaradığını, su problemi olduğunu, elektrik de endişe verici olabileceğini, Subasmanların eğri büğrü olduğunu, doğrama malzemesinin kötü malzeme olduğunu, inşaat malzemelerinde TSE damgasının olmadığını, bir yöneticinin balkonunun kemerli yapılmadığı için yükleniciye yıktırmak istenmesini anlattı. Elektrikçinin ehliyetsiz olduğunu, kanalizasyonun çalışmadığını anlattı.
NAZMİ DAĞLI:
25 aydır Orjan’da oturduğunu, 600 Km den Orjan’ın idare edilemeyeceğini, yönetim için kendisine yetki verilmesini istedi. Tasarruf vaat ediyorum. Hiç para almadan yönetim de çalışacağım, yönetici seçimlerinin her yıl yapılmasını istedi. Yönetimi Orjan’a almak istiyoruz. Kendi üyelerine vekâlet verdiler. Bir üyenin Konya’ya vekâlet toplamaya gittiğini yatırımlar için istenen 600.000.TL nin kanunsuz olduğunu, elektrik kablolarının çamura gömüldüğünü, bir araç var olduğunu benzin için 5 milyon lira harcandığını, özel işlerde kullanıldığını, yeni alınan kontrol mühendisinin rüşvet aldığı nedeni ile işten atıldığını, su deposu için dalgıç pompanın Hollanda’dan getirilmesini istendiğini 10.500.-TL olduğunu, ama Yönetim Kurulunun bunu Türkiye’den aldığını, su motoru ve dalgıç motor varken su deposu yapımına gerek olmadığını söyledi. Yönetim için yetki istedi. Sendikacı olduğunu, uzman olduğunu, Orjan’da oturduğunu kendisinin seçilmesini istedi. Vekâlet sisteminin oyun olduğunu, Mehmet Babuşçu, Ahmet Taylan ve Ahmet Erdoğmuş vekâlet topladılar. Biz ise Balıkesir’den vekâlet toplayamadık. Balıkesir den yeşil ışık yakıldığını, şimdi yönetimde olurdum. Orjan’ın kanayan bir yara olduğunu, Orjan Doğu Almanya Batı Almanya diye ikiye ayrıldığını, yalana alıştıklarını, hırsızlıklar olduğunu, toprak içinde elektrik olamayacağını, Avrupa’da gördüklerimizin Orjan’a uygulanmaması gerektiğini, en iyi işin gezinti iskelesi olduğunu, buda müteahhitten gelmiştir dedi. Drenaj kanalları ile ağaçlandırma işini eleştirdi. Bu arada konuşmaların uzaması ve Genel Kurulun geceye kalacağı nedeni ile konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılmasını isteyen önerge okundu ve oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
BEHAT İGNAK:
Müteahhit olduğunu, müteahhitlik yaptığını konuşmaların haklı olduğunu, merkezin Orjan’a taşınmasını bankadaki 500 milyon lira neden tutuluyor dedi.
NURETTİN DEMİRDELEN:
İş Bankası müdürü olduğunu, çok kooperatif kurduğunu, toplantıya ilk kez katıldığını, subasman yaptırdığını, fazla ilave para ödediğini, yönetimin dışında evini dışarıdan başka mühendise kontrol ettirmek istediğini, güveni kaybettiğini, para ödemeyeceğini, toplantının 12.00 de başladığını, geciktirildiğini söyledi.
ÖNDER ILDIZ:
Orjan’ın iyi yönetilmediğini, merkezin Orjan’a taşınmasını kendilerinin yeni yönetime seçilmesini istediğini, bu müteahhitlere inşaat verilmemesini, önceki yöneticilere görev verilmemeli dedi.
NURHAN ÖGE:
Salonda yok.
AHMET AYGÖR:
Konuşmadan feragat ettiğini söyledi.
İBRAHİM ACAR:
İnşaatların kontrollük noksanlığında olmadığını, su ve elektrik devamlılığını, çöp işinin, giriş çıkış kontrollerin yapılmasını, sinek ve haşarat mücadelesi yapılmasını, plaj temizliği, ilk yardım müdahale teşkilatı ve sağlık sorunu olduğunu, ağaçlandırma batı karakterinde bir site alınmasını istedi. Kimlik kontrolü aydınlatma ve bekçi işine önem verilmesini istedi.
HÜSEYİN YALÇIN:
Orjan’ın ilk üyesi olduğunu subasman yapımı için süre tanınmasını istedi. Kendisinin yapmasını istedi.
MUSTAFA KARAPINAR:
Zamanın iyi değerlendirilmesini dışarı çıkmaların olduğunu, her yıl konuşulduğunu, şimdiye kadar Orjan için yeni aday gösterilmediğini, bunun için yeni yönetim kurulu seçilmesini, yönetim ile denetimin bütünleştiğini, şimdiye kadar ne yaptıklarını sordu. Ben denetçi olsaydım 5 defa olağanüstü genel kurula getirirdim. Bu işler denetçilerin lafı ile olmaz, şimdiye kadar kaç bina yapıldığını kalitesizlik mühendislik eksikliğinden olmuştur. Kooperatifin fiziki olarak geriye gittiğini, tasarrufların iyi değerlendirilmesi gerektiğini, şimdiye kadar her şey bitmeli idi. Yöneticilerin teşekkür etmelerini istedi. Asıl başarılı olamamış olan denetçilerdir. Yönetim ve Denetimin başarısız olduğunu, Denetim raporundan pasajlar okuyarak birinin diğeri ile çeliştiğini, pek çok ifadelerin olduğunu, denetçi olarak ne yaptıklarını, darılmak için getirmediğimizi, bir temenni raporundan başka bir şey değildir dedi. Yapılacak sosyal tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yapılmasını istedi.
EMEL AYDIN:
Konuşmaktan vaz geçti.
MEHMET ŞAHBAZ:
Bir arpa boyu yol alınmadığını, iyi iş yapacak yöneticilere ihtiyaç olduğunu, Yönetim merkezinin Burhaniye’ye alınmasını, yöneticilerin ALLAH rızası için çekilmesini istedi.
MEHMET BABUŞÇU:
Kuruculara ve şimdiki yöneticilere teşekkür etti. Yapılanların tenkit edilebileceğini ama yapılanlar için de hak bilirlik gerektiğini, yeni seçilenlerin namus sözü verip iyi çalışmaları gerektiğini, en çok çalışan iki yöneticiden İsmail Karabeyoğlu ile Osman Çetintaş olduğunu, Tecrübeli olduğunu söyledi. Onlar bizden 3 şey istiyorlar. Biz 13 şey istiyoruz dedi 1- Seçileceksiniz 2- Aklanacaksınız 3- İstenen parayı da bizlerden alacaksınız. Yatırım yapacaksınız. Yönetime seçilenler sıra ile birer ay orada olsun. Denetçiler her ay bir hafta orada bulunsunlar. Her ay hafta defter elinde şantiyede dolaşsınlar, laf üretip söz söyleyerek her ay denetçiler para almasın, orada işin başına gidip alın terini alsınlar.
ALPASLAN KUCUR:
Elindeki yazılı konuşmasını okudu. Mimar olduğu, Kooperatif kontrol mühendisliği yaptığını, yapılan işlerin azımsanamayacağını, Egenin en büyük kooperatifi olduğunu, eksik ve aksaklıklar olabileceğini, Yöneticilerin çok temiz, dürüst kişiler olduğunu, hataların da olabileceğini 1803 kişilik sitede yatırımların yapılması gerektiğini bildirdi.
TURAN GÖGEN:
Bahçe ve tretuvar yapılmasına karşı çıkarak inşaat bitmeden bu işin yapılmamasını elindeki yazılı kâğıttan okudu.
NURİ ÇAMLIBEL:
İnşaatların kalitesiz yapıldığını, kontrol yapılmadığını, baldızının evini özel anlaşma ile dışarıdan bir müteahhide yaptırmasına rağmen balkonunun eğri olduğunu söyledi.
TEVFİK BALTACI:
Söz aldı. Sataşma olduğunu, market ihalesinde kendisinin imza atmadığını, şerh koyduğunu, Mehmet Mirza Demir’e kendisinin bilgi verdiğini, ihalelerin hepsinde demokratik muhalefet yapıldığını ve market ihalesinde kendi köylüsünü çağırarak yüksek fiyat verdiğini ve bu nedenle bu günkü fiyat seviyesine çıkarttırdığını, bunun kooperatif lehine olduğunu söyledi.
Eleştirileri cevaplamak üzere Yönetim Kurulu başkanı Zafer Tekinmeriç’e söz verildi.
Mehmet Mirza Demir’e yazılı cevap verebileceğini ama bilahare cevap vereceğini, inşaatlardaki kalite ve TSE li malzemeler kullanıldığını, demir, çimento, tuğla, kablolar, cam vs TSE damgalıdır. Piyasada satılan her şey TSE damgalıdır. Hata varsa TSE nin hatasıdır. Ama buda olamaz, bu iddia uydurmadır. Binaların zemin mekaniğinden bahsetti. Arsa alımı, yerleşme-imar planı, elektrik, su, yol bizden evvelki Yöneticiler zamanında yapıldı. Eksik varsa bunun faturası bize çıkarılmamalıdır. Biz kanalizasyon, köprü, su deposu, iskele subasman ve evleri yaptırdık. Kanalizasyon ihalesini de biz yapmadık. Drenaj proje ihale ve yapımı bizden evvelki yönetim zamanında yapıldı. Her yıl bunları açıklıyoruz. Nazmi Dağlı tamamen kendi seçim propagandasını yaptı. Ben elektrik mühendisiyim. Kendisi her halde bu işi benden daha iyi biliyor olmalı. Bu işte sakıncalı bir husus yoktur. Muhalefet için iyi şeyler kötülenmemelidir. Elektrik işini TEK e devretme çalışmalarını başlattık. Hırsızlık için bekçi çoğaltılacak bizden sonra gelenler tedbir alsınlar. Her yerde hırsız olabilir. Nurettin Bey su pompasının bozulmasından söz etti. Danimarka’da Almanya’da ve her yerde bozulabilir. Tamir edilir. Yabancı malı (Hollanda) olması teklifi yanlıştı. Zira bozulan motorun parçaları için Hollanda ya mı her zaman gidecektik. Kooperatifin Burhaniye’ye taşınması tüzük konusudur. Kadroların yenilenmesi ve çoğaltılması tamamen parasaldır. 5.000 TL ile bu işlerin yapılması mümkün değildir. Nuri Çamlıbel inşaatların kalitesiz olduğunu söyledi, biz bunları tespit ettik. Üzerine giderek yeniden yaptırdık. Evlerini orada yapan üyelerle dostuz yıllarca yaşayacağız. Bazı arkadaşlar işleri daha iyi yapacaklarını söylüyorlar. Nasıl ve hangi iş? İş mi yapacaklar, seçilsinler daha iyisini yapmalarını isteriz. Bozuk denen bir subasman için üyenin isteği ve şikâyeti ile 3 rapor alınmıştır. Hepside müspettir. Buna rağmen muhalefet için şikâyet yapılabiliyor.
Yönetim Kurulundan eleştirilerin cevaplandırılması için İsmail Karabeyoğlu söz aldı; Kendimizi asla methetmiyoruz. Elbette hatalarımız vardır. Ama Burhaniye’de biz büyük bir kasaba kurduk. Bunu biz yaptık. Muhalefet yapmadı. Önceki yöneticiler alt yapı aşamasına kadar yaptılar. Yaptıkları işleri Genel Kurul onaylamadığı için ibra edilmediler. Azledildikten sonra biz geldik. Boş arazide Orjan kuruldu. Binin üzerinde ev yapıldı. Yaptığımız işleri herkes biliyor, bunlar herkesin gözü önünde yapıldı. Eksiklikler eleştiriliyor. Yapılan iyi olanlar için de bize teşekkür edilmesi gerekir. Bir avuç muhalefet bunu söylemiyor. Ama %90 bize teşekkür ediyorlar, takdir ediyorlar. Mehmet Mirza Demir yöneticiler tarafından ekstra iş yaptırdıklarını para ödeyip ödemediklerini hususunu soruyor. Böyle bir olay varsa delil istiyoruz. Uydurma ve yalanla muhalefet olmaz. Muhalefet bir program dahilinde ve yapacakları konusu için bir iş programı ile olur. Seçilmek mi seçildikten sonra para almak için muhalefet yapılmaz. Ellerinde bir iş programı yoktur. Neler yapacakları belli değildir. Bizi Genel Kurul seçti. Biz sonsuza kadar yönetici değiliz. Yönetimin özü kalmak üzere yeni yönetime taze kan gereklidir. Yeni arkadaşlarla takviye edilmelidir. Toptan yönetim değişiklikleri kooperatiflerde çok sakıncalıdır dedi. Yönetimin hepsi değişirse yeni Yöneticiler bu işi öğrenene kadar bir yıl geçer. Zamanla yıldan yıla değiştirilir. İyi çalışmıyorsa değişir. Muhalefet var diye Yöneticiler değişmez. Ömründe bir kulübe yaptıramamış kişilere yönetim toptan devredilemez. Eğer kötü kişi varsa, yüz kızartıcı bir husus varsa toptan değiştirmelidir. Bu kooperatifte ben de işe yaramıyorsam beni dahi yönetime seçmeyiniz. Takdir Sayın Genel Kurulundur dedi. Çamur atılmamasını özellikle istedi. Bildikleri varsa delil getirsinler, muhalefet için, seçilmek için çamur atılmaz dedi. Teşekkür ederek mikrofondan ayrıldı.
İsmail Ayık söz aldı. Orjan’a hiç kimseye haber vermeden harcırah almadan gittiğini, denetleyerek üyelerin haklarını koruduğunu, usulsüzlüklerin, kusurların tespit edildiğini söyledi. Olağan üstü Genel Kurul için hiçbir neden veya sebep teşkil edecek kötü bir durum olmamıştır. Biz icra kurulu değiliz dedi. Başka söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDE 6:
İbra konusuna geçildi. Önce Yönetim Kurulunun ibrası (aklanması) ve bilânçonun ibrası oya sunuldu. 8 ret oyuna karşın Yönetim Kurulu büyük bir çoğunlukla (aklandı) ibra edildi. Denetim Kurulunun ibrası oya sunuldu, 8 ret oyuna karşın Denetim Kurulu ibra edildi.
Bu arada inşaatların 3 yılda bitirilmesi ile ilgili önergeye geçildi. Burhaniye’ye merkezin taşınması için verilen önerge okundu. Gündemde olmadığı için Bakanlık Temsilcileri müdahale ederek bu konuların görüşülmesinin mümkün olmadığını, yasal olmadığını bildirdiler. Yasanın 31. maddesine göre seçilen Yönetim Kurulunun hem Ankara’da hem de Burhaniye’de nöbetleşe görev yapmalarının mümkün olduğunu bildirdiler.
GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Önce oylamanın açık mı yoksa kapalı mı yapılması oya sunuldu. İttifakla açık oyla yapılması karara bağlandı. Oylamanın tek tek mi yoksa liste halinde mi? yapılması oya sunuldu. Liste halinde seçimlerin yapılması ittifakla karara bağlandı. Seçilen Yönetim Kurulunun görev süresinin tespiti için 1, 2, ve 3 yıllığına seçilmelerini içeren önergeler ele alındı. Lehte ve aleyhte söz verildi. Yönetim Kurulunun 2 yıl süre ile seçilmesini içeren önerge büyük bir oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi. Önergelerin veriliş sıralarına göre isimlerin okunmasından sonra veriliş sırasına göre oylamasına geçildi.
1. Liste (Önerge–1)
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: Osman Çetintaş, Zafer Tekinmeriç, Zekâi Doğan, İsmail Karabeyoğlu, Zeki Özdemir
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: İsmail Ferdi Özgüler, Kaya Demirbaş, Kezban Uçartürk, Kemal Üstündal, Halit Kılıç aday gösterildi.
2. Liste (Önerge–2)
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: Yılmaz Gönülalan, Avni Başdoğan, (Çekildi) Nazmi Dağlı, Önder Ildız, Ramazan Soylugil
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: Aydemir OKER, Mehmet Okur, Mustafa Tetik aday gösterildiler.
3. Liste (Önerge–3)
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: Kemal Doğusal (Üye değil eşi üye), Dursun Ayık, Yılmaz Yalçın, Mecit Hamamcı, Rüştü Altay (Üye değil, çekildi)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: Kemal Demirtaş, Yusuf Şahin, Mustafa Pirinççi, Emin Gürsel, Turan Gögen aday gösterildiler.
Liste veriliş sırasına göre önergeler oya sunuldu. Yapılan oylamada büyük bir çoğunluk (548) oyla ilk liste de adları yazılı olan OSMAN ÇETİNTAŞ, ZAFER TEKİNMERİÇ, ZEKAİ DOĞAN, ZEKİ ÖZDEMİR, İSMAİL KARABEYOĞLU Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçildiler.
İsmail Ferdi Özgüler, Kaya Demirbaş, Kezban Uçartürk, Kemal Üstündal, Halit Kılıç Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine seçildiler.
İkinci ve üçüncü liste sahipleri yerlerinden önergelerinin oylanmamasını istediklerinden önergeler oylanmadı.
GÜNDEM MADDE 8:
Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. 3 Liste halinde okundu.
1. Liste (Önerge–1)
Denetim Kurulu asil üyeliklerine: Mustafa Karapınar, Hürrem Güner
Denetim Kurulu yedek üyeliklerine: Niyazi Devir, Nuray Yücedağ aday gösterildiler.
2. Liste (Önerge–2)
Denetim Kurulu asil üyeliklerine: Yönetim kurulu 2. liste ekindeki M. Mirza Demir, Mustafa Karapınar
Denetim Kurulu yedek üyeliklerine: Veysel Keskin, A. Nuri Çamlıbel aday gösterildiler.
3. Liste (Önerge–3)
Denetim Kurulu asil üyeliklerine: Tevfik Baltacı, Yılmaz Yalçın
Denetim Kurulu yedek üyeliklerine: Hayrani Sakarya, Hürrem Güner aday gösterildiler.
Her üç liste okundu. Ayrı ayrı oya sunuldu. Birinci liste oylamada (548) oyla büyük bir çoğunlukla MUSTAFA KARAPINAR, HÜRREM GÜNER asil denetim kurulu üyeliklerine; Niyazi Devir, Nuray Yücedağ ise (548) oyla Denetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler.Diğer 2 listede adları yazılı olanlar ise seçilemediler.
GÜNDEM MADDE 9: Zafer Tekinmeriç, Dursun Ayık, Osman Çetintaş, Tevfik Baltacı, İsmail Karabeyoğlu tarafından verilen önerge;
1.) Bir kısım ortağımız parasal yükümlülüklerini yerine getirmemekte ve böylece kooperatifin acze düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu ortaklarımız düzenli ödeme yapan ortaklarımız zararına haksız kazanç sağlamakta, eşitlik ilkesi bozulmaktadır. Buna göre 1163 sayılı yasa, ana sözleşme ve Genel Kurul kararları gereğince, ödemesi gereken borcu, Yönetim Kurulu tarafından hesaplanıp kendisine bildirilen Yönetim Kurulu ortak, verilen sürede borcu için taahhütte bulunup ödemediği takdirde bu ortak hakkında, alacağın icra takibi yapılması ya da dava açılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.
2.) Yönetim Kurulu tarafından hesaplanan borçlarını, kendilerine yapılan tebliğe ve verilen süreye rağmen ödemeyen ya da taahhütte bulunmayan ortaklara, alacağın ödenmesi gerektiği tarihten başlamak üzere aylık %5 faiz uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini arz ve teklif ediyoruz.
Vecibelerini yerine getirmeyen, borçlarını geciktirenlere yukarıda metni yazılı önergede olduğu şekilde, aylık gecikme faizi uygulamasına geçilmesi ve her ay %5 gecikme faizi uygulaması okundu. Aleyhte söz alan olmadı. Oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
Zafer Tekinmeriç, Dursun Ayık, Osman Çetintaş, Tevfik Baltacı, İsmail Karabeyoğlu tarafından verilen önerge; S.S. Orjan Yapı Kooperatifi Ege kıyılarının en büyük kooperatiflerinden birisi olup bu güne değin önemli yatırımlar yapmak suretiyle ileri bir aşamaya gelinmiştir. Ancak her yapılan yeni yatırımlar ve tamamlanan işler evlerimizin ve arsalarımızın değerini arttırdığı gibi, iyi bir tatil ve dinlenme yeri olabilmesi için birçok yatırımın tezelden yapılması zorunludur.
a) Yol imalatının devamı olan banket-Tretuvar ve refüjlerin yapılmasıdır. Bunların projelendirilmesi yaptırılarak keşifleri hazırlattırılacaktır.
b) Deniz dibi temizliği ve kıyı düzenlenmesinin projelerinin yaptırılması ve yapılan proje esasları dâhilinde uygulamaların yaptırılması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen yatırımların gerçekleştirilebilmesi için üye başına 600.000.- TL ödenmesi 1990 yılı sonuna kadar eşit taksitler halinde ödemelerin yapılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz.
1990 yılında öncelikle yapılması gerekli yatırımların görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili ve metni yazılı önerge okundu. Bütçeye konan 600.000.-TL ödenti aşılmamak suretiyle gündemdeki sırasına göre yapılması hususu oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
1990 yılı bütçesi Genel Kurula sunuldu. Okundu oylanarak oy birliği ile 1990 yılı bütçesi kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Zafer Tekinmeriç, Dursun Ayık, Osman Çetintaş, Tevfik Baltacı, İsmail Karabeyoğlu tarafından verilen önerge: Kooperatifin çalışma alanlarının genişlemesi, pek çok sahada eleman çalıştırma zorunluluğu, ulaşım, çöp alımı, sinekle mücadele, deniz-plaj temizlenmesi, yeni çarşı yeri yapımı, çeşitli eğlence ve spor alanlarının yapılması, sosyal tesislerin yapımı ve bakımı, Denetko-Orjan arası yolun ıslahı yapılacaktır. Sağlık hizmetlerinin temini alt yapının sürekli bakım ve tamiri çeşitli boş alanların yeşillendirilmesi bakımı, her yıl artan elektrik fiyatlarının karşılanması, traktör, römork, bilgisayar alımı, büro ve şantiye giderlerinin sürekli şekilde artması, Enflasyon nedeni ile hizmetlerin pahalılaşması sonucu üyelerimizce ödenen aylık üye ödentilerinin her ay 15.000.-TL olarak ödenmesinin karara bağlanmasını Sayın Genel Kurulumuzun karar vermesini arz ve teklif ederiz.
Masraf karşılığı olarak ödenen aylık ödentilerin yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin hakkı huzur veya aylıkları ile ilgili bölüme geçildi. Aylık masraf karşılığı ödenen üye aidatlarının her üye için aylık 15.000.- TL ödenmesi lehte ve aleyhte konuşma sonucunda oya sunuldu. Aylık üye aidatlarının her ay 15.000.- TL olarak ödenmesi kararı alındı.
Üyelerimizden İbrahim Acar, Basri Yılmaz, Erdoğan Seçkin, Erkal Göksel tarafından verilen önerge;
1.) Yönetim kuruluna seçilen üyelere her oturum için net 60.000.- TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin ayda 8 oturumdan fazlasının ödenmeyeceğinin karara bağlanmasına.
2.) Murahhas üyeye sürekli görevinden ötürü Yönetim Kurulu huzur hakkı alacağı dışında ayrıca aylık olarak net 800.000.-TL ücret ödenmesinin karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz.
Önergede olduğu şekilde Yönetim Kurulu üyelerine ayda 8 oturumu geçmemek üzere oturum başına net 60.000.-TL murahhas üyeye aylık net 800.000.-TL ödenmesine dair önerge okunarak oya sunuldu.
Oy birliği ile kabul edildi. Denetim Kurulu üyelerine ise aylık net 400.000.-TL ödenmesi de oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Bahçe duvarlarının müracaat olması halinde kooperatifçe yapılması oy birliği ile ve bakanlık birim fiyatlarına ve yapılacak keşife göre yaptırılması oy birliği ile kabul edildi.
Bu arada Hayrettin Dikmen, Kemal Demirtaş, Mehmet Babuşçu ve Zekeriya Doğan imzalı bir önerge geldi. Kooperatifimizin Burhaniye belediyesi ile olan ilişkilerinin daha iyi yürütülmesi açısından üyelerin belli miktarlarda belediyeye yardım yapılmasını ve Genel Kurul kararı ile belirlenmesini isteyen önerge okundu. Açıklamalar yapıldı. Genel Kurulun oyuna sunularak yardım yapılmasına ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 14:
Ortaklara söz verildi. Gündemde başkaca madde olmadığından 17.35 de toplantıya son verildi. 11 sayfadan ibaret olan kurul tutanağı bakanlık temsilcileri ile birlikte devamı olarak imza altına alındı.

DİVAN BAŞKANI                     YAZMAN                     YAZMAN                         BAKANLIK TEMSİLCİSİ                BAKANLIK TEMSİLCİSİ

                NİYAZİ DEVİR                     NURİ TİLGEN            AVNİ BAŞDOĞAN                       SERDAR METİN                         HÜSEYİN YÜKSEL

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR