GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
10. Olağan Genel Kurul Tutanağı 07.05.1988

DİVAN TUTANAĞI

OR-JAN S.S. ORMAN JANDARMA MENSUPLARI SAHİL ARSA TURİZM VE YAPI KOOPERATİFİNİN 1987 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

S.S ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ nin 1987 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 07.05.1988 tarihinde saat 9.00 da İnci düğün salonunda Cemal Gürsel Cad. No: 78 adresinde Sanayi ve Ticaret bakanlığı temsilcileri Celal Çelik, Hüseyin Yüksel nin gözetiminde toplanıldı. Genel kurul başlamadan önce yapılan tetkiklerde;Genel Kurul toplantısına ait davet ilanlarının, 13.04.1988 tarihli Ankara Ticaret gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, kooperatif ortaklarına gündemi içeren davet mektuplarının 08.04.1988 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği.Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun değişik 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun cetveline kayıtlı 1649 ortaktan 163 ortağın asaleten ve 152 ortağın vekâleten iştiraki ile 315 ortağın toplantıda hazır bulunduğu. Toplantı 2. toplantı olduğundan nisap aranmama ve toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından toplantı Yönetim Kurulu başkanı ZAFER TEKİNMERİÇ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1: Yönetim Kurulu Başkanı Divan Başkanlığı teşkili için verilen önergeyi açıkladı. Başka önerge veren olmadığı görüldü RIZA MISIRLIOĞLU da teklif edildi. Dursun Ayık ve arkadaşlarınca verilen 1 numaralı önergede adları geçen Divan Başkanlığına Niyazi Devir, Kâtipliklere Şevki Sarıbay (Avukat), Ferhat Gençdoğan (Avukat) oya sunuldu. Büyük bir çoğunlukla oy aldıkları görüldü. RIZA MISIRLIOĞLU Divan Başkanlığı için oya sunuldu 6 oy aldı. Niyazi Devir ve arkadaşları divana gelerek göreve başladılar.Atatürk ve Türk Şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Gündem maddesinde değişiklik istendi. Gündemdeki 7, 8, 9 ve 10. maddelerin sırası ile dilek ve temennilerden önceye alınması 11, 12 ve 13. maddelerin 6. maddeden sonra görüşülmesi teklifi için görüşme yapıldı. Leh ve aleyhte konuşuldu. Divan Başkanı oyladı. Teklif ittifakla kabul edildi. Gündemin tümü oya sunuldu ittifakla kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bilânçonun okunmasına geçildi. Başkanlığa önerge geldi. 2 ay önce dağıtılan çalışma raporunun her kez ce okunduğunu yeniden okunmasının zaman alacağı nedeniyle okunmaması istendi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından oya sunuldu ittifakla okunmaması kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5: Denetçi raporlarının da aynı şekilde okunmaması oya sunuldu ittifakla kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6: Faaliyet raporu ile ilgili müzakereye geçildi. Eleştiri için söz alanlar başkanlıkça sırası ile tespit edildi. Sıra ile söz verildi.
CEMALETTİN ESİN: Raporda eski yönetimle ilgili bir açıklama olmadığını, kanalizasyonun 400 milyon liraya ihale edildiğini % 15 kırım yapıldığını programa imal edilmediğini, yapanların ikaz edilmediğini, eski yönetimce 377 ortak ihraç edilmiş çıkarılan üyelerin parselleri satılmış hiç bahsedilmiyor.377 milyon lira olması gerekir arsalar kimlere satıldı belli değil. Kontrol mühendisi Müteahhidin adamıdır. Elektrik paralarını Müteahhidin ödemesi gerekir. Kooperatif ödüyor. İsmail Karabeyoğlu niçin kontrol etmiyor. Köprü eski yönetimce 45.000.000.- TL olduğu halde 160.000.000.-TL ye mal edilmiştir.Tapu verilmektende vaz geçildi, Denetçilerin bu hususları tetkik etmediğini söyledi.
Bu arada konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılması istendi, önerge geldi. Başkan oyladı ittifakla kabul edildi.
Baki Torunoğlu: 150 ortak ile toplantı yapılıyor 1800 ortağın iradesini temsil ettiğini sanmıyorum dedi, çoğunluk ortağın Burhaniye’ye yakın yerde olduğunu ve merkezin Burhaniye’ye naklini istedi. Bu kooperatifi külfetten kurtarır dedi. Subasman yapmadan tapu verilsin dedi.
ALİ OLCAY: Betonların iyi olmadığını, sulanmadığını, aşırı ağaçlandırma masrafının gereksiz olduğunu söyledi Yönetim Kurulu fuzuli masraf yapıyor dedi.
HİLMİ SOYASLAN: İlerisi için hizmet hedefi tespiti gerekir. Otobüsü, suyu elektriği olan bir kooperatifin sahibiyiz. Yönetim Kurulu Başkanlığına teşekkür etti. Yıkıcı tenkit iyi olmaz dedi. Subasmanları Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptırmalı dedi ve yeni Yönetim Kurulu 2 yıllığına seçilmelidir dedi.
RUKNETTİN ÖZBAY: Tüzük değiştirildi. Tapular tapu dairesinde hazır verilmiyor. Betonlar çürük her kes inşaatını kendi yapsın yönetim bu işe girmesin biz subasmanı 1.000.000.-TL ye yaparız, bağlantılar için 500.000.-TL çok.
ALPASLAN KUCUR: Subasmanları kooperatife yaptırmak çok yararlıdır. Kontrol elemanı az olduğu için yetişemiyor. Yönetim çok iyi teşekkür ederim dedi.
MEHMET SUBAŞI: Subasmanlar gelişi güzel yapıldı. Birisi yıkıldı yeniden yapıldı. Tekniğe uygun olmayıp pahalıdır. Bunu ispat ederiz dedi. Hesabın yanlış olduğunu ve yazdığında 2-3 kez düzeltildiğini söyledi. Yönetime teşekkür etti. Güneş kolektörü yapılmalı dedi.
LÂÇİN EROL: Kooperatifte emeği geçenlere teşekkür etti. Ortakların Genel Kurula ilgilerinin arttığını söyledi. Burhaniye’de şube açılmasını Genel Kurulun Burhaniye’de yapılmasını istedi. Yağmur olukları çirkin gözüküyor dedi. Yönetime teşekkür etti.
İ.HAKKI AKABAY: Ucuz konut yapılmamıştır pahalıdır. Bağlantı paraları ödüyoruz. 20 lik boru kullanılmış 40 lık olması gerekirdi. Sordum borular çekmez dediler, köprü 87.000.000.-TL ye yapılacak dendi, neden fazla ödendi dedi. Bitişikteki ATALAY- İMKO- PTT ciler niçin köprüye katılmadılar dedi. 800.000.-TL ye subasman yapımı için taşeronla anlaştık, yönetim izin vermedi. İhaleye verilsin dedik vermediler gerek yok dediler çalışma raporu pahalıya basılmıştır. Üyelere normal mektupla yazı gönderilsin, taahhütlü gönderilmesin, 2 mühendis fazladır dedi.
ÖNDER ILDIZ: İnşaat mühendisi ABD teşkilatı kontrol mühendisiyim, Orjan inşaatları normaldir. Kötüdür diyenler yanlış ve bilmeden söylüyorlar. Kendi inşaatını yaptıranlardan kontrol mühendisliği ücreti alınmamalıdır. Ödediğimiz paraları yönetim vadelide tutmamalı hemen imalata çevirmelidir. Bağlantı paraları yüksektir. Su deposu yapımına şimdilik gerek yok ileride yapılmalı, toprak dolguda ileriye bırakılmalıdır. Güneş kolektörü sistemi hem pahalı hem de elektrik kesilince ısıtmaz gereksizdir dedi.
EMİNE AYDIN: Alt yapının geliştiğini Yönetim Kuruluna teşekkür ettiğini belirtti.
HÜRREM GÜNER: Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederim, dev bir kooperatifi yönetmek zordur, tenkit etmek kolaydır dedi. Yönetimin Burhaniye’ye gitmesine karşı olduğunu, amacından uzaklaşacağını ve Yönetim Kurulunun 2 yıl için seçilmesi gerektiğini söyledi. 200 kişi Genel Kurulu temsil edemez diyenler kendileri hukuku icat ediyorlar bazı üyeler sadece arsa spekülasyonu düşünüyor. Kontrol Mühendisi çok iyi çalışıyor dedi.
AYDEMİR OKER: Subasmanların pahalı olduğunu kooperatifçe yapılmasının mecbur edilmemesini istedi.
MUSTAFA KARAPINAR: Kooperatifçiliğin birlik ve beraberlik içinde bir dayanışma olduğunu herkesin kendi haline bırakıp birlik ve dayanışmadan uzaklaşmaması gerektiğini söyledi. Yönetime gelme kavgası yapılıyor. Yönetime gidiyorum, inşaata gidiyorum. İşler iyi gidiyor, görüyoruz ilkelerden taviz verilmemelidir. Tek, tek ev yapmayız kooperatif yapar bu işler 5 yıl önce olmalıydı.
FUAT ILDIROĞLU: Yönetimi tenkit edenlere teşekkür ettiğini tenkitin yapıcı olduğunu söyledi.
VEDAT SÜER: Çok yer gezdiğini, Orjan kadar iyi gelişmiş bir yer görmediğini eski ve yeni yönetimlerin emeği olduğunu herkesin kendi inşaatını yapmasının kargaşa doğuracağını, subasmanların iyi yapıldığını bir an önce şantiye durumundan kurtulmamız gerekir dedi.
Eleştirilere cevap vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tekinmeriç geldi. Kanalizasyon şebekesi geçici kabulü yapılmasında gerekli deneyler yapılmış sistemin işlediği gözlemlenmiştir. Satılan parsellerin parasının bilânçonun sair kaynaklar maddesinde gösterildiğini söyledi. Köprü projesi çok tadilat görmüştür. Ayak açıklığı büyütülmüş zemin mukavemet zayıflığı nedeniyle yani bir tadilat gerekmiştir. Köprüden ötürü üyelere ek bir yük yüklenmemiştir dedi. Belediye suyu kullanılmamıştır. Bir bedel de ödenmemiştir, kendi sondaj sularımız bize yetiyor.Elektrik kullanma bedelini sahada iş yapan Müteahhitlere iş hacmine göre dağıtılıp tahsil ediliyor. Bizim harcadığımız oranda da biz ödüyoruz. Subasman yapan veya taahhüt eden ortaklarımıza tapularını veriyoruz. Endişe edilmesin 711 subasman bitirilmiştir, 346 yapılmaya devam ediliyor, 250 den fazla ev yapılmıştır. Güneş kolektörünün % 15 kadar bir mali külfet getirdiği belirtildi. Diğer sorulara ve eleştirilere Zafer Tekinmeriç tek, tek cevap verdi. Aydınlanmayan hususlarda yerinde soru soran üyeler içinde tek, tek cevaplar verildi. Eleştirilere teşekkür etti, başkaca söz alan olmadı.Başkan ibraya geçileceğini söyledi.
1- Önce Yönetim Kurulunun ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu oya sunuldu ittifakla kabul edildi.
2- Denetim Kurulunun ibrası oya sunuldu ittifakla kabul edildi.
Divan başkanlığına verilen 2 no lu önerge görüşülmeye başlandı. Önerge sahibi A. Baki Torunoğlu subasman yapımlarının kooperatifçe tek elden yapılmamasını isteyen önergesi görüşüldü. Lehte ve aleyhte konuşmalar sonunda 1987 yılı 9. olağan genel kurulda tek elden yapılma zorunluluğu kararı alındığını bu konunun görüşülmesinin söz konusu edilmesi ve oylama yapılmaması gerektiğini belirten divan başkanı buna rağmen oyladı. Sonuçta 1988 yılı sonuna kadar subasmanların yönetimce tek elden ihale ile yapılması kabul edildi. Önerge ret edildi. Oylama sonucunda 302 üye tek elden kooperatif marifetiyle yapılmasına 12 üye ise önergede önerildiği şekilde yapılması yönünde oy kullandı.
GÜNDEM MADDE 11: Divan başkanlığına verilen 3 no lu önerge Hürrem Güner, Mustafa Karapınar ve Sedat Babalık tarafından verilen. Su deposu yapımı, toprak dolgusu, deniz setti ve iskele yapımı, günü birlik tesislerin projelendirilmesi ve yapılan projelerin gerçekleşmesi için ihale yapılarak inşaatların yapılması ve bunun için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi istenen önergenin görüşülmesine geçildi.
Divan Başkanlığınca 3 no lu önergenin açıklanması istendi. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tekinmeriç özetle 1988 yılında öncelikle yapılması gereken alt yapı projelerinden ayaklı su deposu 1988 yılı maliyeti 80.000.000.-TL dir. Her üyeye 50.000.-TL külfet yükler dedi. Denizde ıslah çalışmaları yapılmalıdır. Bunun yanı sıra Havran çayı ağzına set oluşturmak gerekir, hiç olmazsa kıyıya üyeler için bir iskele yapımı gerekir her ikisi birlikte düşünülmektedir dedi. Arsalarda yapılması lüzumlu gördüğümüz dolgu olayıdır. Arsaların su basmanı yapıldıktan sonra ön ve arka bahçeleri doldurulacaktır. Dolgu olayı ile birlikte 5 M. lik ara yolların yapılması gerekir. Bu alt yapıların henüz tasarı halinde olduğundan bir maliyet çıkartılmadığını bildirdi. Bu alt yapının yapılması için Genel Kurulun oyuna sunulması işine geçildi. Önerge tekrar açıklandı.
Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna yetki verme konuları oylandı. Oy çokluğu ile kabul edildi (2 ret oyuna karşılık 297 oyla önerilerin tümü kabul edildi.) Kooperatifimiz inşaat alanının bir an önce düzenlenmesi ve ortaklarına gereken hizmetin verilmesi için mevcut tesislerimizin bakım ve onarımlarının yaptırılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini içeren önerge geldi. Önerge sahipleri Mustafa Karapınar, Hürrem Güner ve Sedat Babalık idi. Mustafa Karapınar önergeyi açıklamak için kürsüye geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tekinmeriç bu konunun yerinde olduğunu yapılan her şeyin zamanla yıpranacağına bunun için kabul edilmesini istedi. Divan Başkanlığı önergeyi oya sundu önerge oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12: Masraflar karşılığı ödenmekte olan aylık aidatların yeniden tespiti için Divan Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tekinmeriç’e söz verdi. Zafer Tekinmeriç aylık aidatları 3.000.-TL olarak teklif etti. oya sunuldu ittifakla kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13: Zafer Tekinmeriç’e söz verildi ortaklık vecibelerini yerine getirmeyenleri 9. genel kurulda alınan kararlara uymayan üyelerin durumları konusunu açıkladı. Subasman inşaatlarının 1988 yılı sonuna kadar bitirilmesi ödemeler için yeniden üyelere daha kapsamlı bir duyuru gönderilmesine karar verildi. Subasman taahhütlerini yerine getirmeyenlere ana sözleşmenin 9. maddesinin uygulanmasına karar verildi.Ana sözleşme madde 9 Genel Kurul kararlarını yerine getirmeyen ortaklar yasal ihbarlar sonunda ortaklıktan çıkartılır.Bu konuda tüzük hükümlerinin uygulanması görüşünde olduğunu bildirdi, madde teklifi oya sunuldu oy çokluğu ile tüzük maddelerinin uygulanmasına karar verildi.
Osman Çetintaş 1988 yılı tahmini bütçesini kürsüye gelerek okudu. Laçin Erol söz aldı. Bazı kalemlere az para konulduğunu söyledi. Yılmaz Yalçın söz aldı. Bütçenin tahmini olduğunu yapılacak işlerin rakamlarla ifadesidir dedi. Aidatların toplanamadığına işaret etti.
1988 tahmini bütçesi Yönetim Kurulunun getirdiği şekilde oya sunulmadan önce bir önerge geldi. Yönetim Kurulu hakkı huzurlarının 150.000.-TL olması teklif edildi. Aleyhte söz alan olmadı, hakkı huzurla birlikte 1988 tahmini bütçesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9: Seçimlerin açık oylamı yoksa kapalı oylamı yapılması oya sunuldu, açık oy ittifakla kabul edildi. Divana 2 önerge geldi (Önerge=4) Yönetim Kurulu ve Deneticilerin 2 yıllığına, (Önerge=5) Yönetim Kurulu ve Deneticilerin 3 yıllığına, seçilmelerinin istendiği okundu. Bu arada sözlü olarak seçimin liste halinde yapılması istendi. Oya Sunuldu, liste halinde oylanması sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. Sözlü olarak 1 yıl için seçilmesi istendi. Önergeler ayrı, ayrı oya sunuldu, büyük bir çoğunlukla 275 oy alarak 2 yıl süreyle görev için Yönetim Kurulunun seçilmiş olduğu tespit edildi. Denetçilerin seçimi için 1 yıl görev süresi istendi lehte ve aleyhte konuşan olmadı oya sunuldu çoğunlukla kabul edildi. Divan Başkanlığı oylamaya geçti. Liste halinde oylama yapılacağından yönetim kurulu aday listesini asil ve yedeklerini istedi. Divana bir liste geldi. Başkaca bir liste gelmedi. Önergeyi okudu.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE            YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

1- Zafer Tekinmeriç (Elk. Yük. Müh)                     Alpaslan Kucur (Mimar)
2- Dursun Ayık (Orm. Yük. Müh.)                        Kezban Uçantürk (Biyolog)
3- Osman Çetintaş (Em. Banka Md.)                   Laçin Erol (Sanayici)
4- Tevfik Baltacı (Orm. Yük. Müh.)                       Mustafa Pirinççi (Orm. Yük. Müh.)
5- İsmail Karabeyoğlu (Lise Öğ.)                         Hürrem Güner (Avukat)

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE           DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

1- Yılmaz Yalçın (İktisatçı)                                 Yusuf Şahin (Em. Öğ.)
2- İsmail Ayık (Em. Gen.)                                  Yaşar Gülbay (Orm. Yük. Müh.)

Yukarıda yazılı yönetim kurulu asil ve yedek üyelerine aday olanlar 2 yıl süre ile görevlendirilmeleri oya sunuldu. 15 aleyhte oya karşı 286 oyla Yönetim Kuruluna seçildiler. Denetim kurulu asil ve yedek üyelikleri için oylama yapıldı. Bir yıllık süre için ittifakla seçildiler.
GÜNDEM MADDE 14: Dilek ve temennilerde Fuat Ildıroğlu ve Mustafa Karapınar söz aldılar. Seçilen yönetim kurulu üyelerinin bir an evvel Or-Jan arazisinin inşaat sahasından çıkartılıp yerleşim alanına dönüştürülmesi için bütün gayretlerini sarf etmelerini genel kurul kararları doğrultusunda işlevlerini yerine getirmelerini dilediler. Seçilenlere başarı dilediler. Saat 14.30 da toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI                    YAZMAN                       YAZMAN

                                                                         NİYAZİ DEVİR                ŞEVKİ SARIBAY         FERHAT GENÇDOĞAN

 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

                                                                            CELAL ÇELİK (Şef)         HÜSEYİN YÜKSEL (Memur)

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR